2022. december 15., csütörtök

VÉGLEGES, KIBÉKÍTHETETLEN ÉS FELOLDHATATLAN ELLENTÉT VAN AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ ORBÁN-RENDSZER KÖZÖTT

AMERIKAI NÉPSZAVA
Szerző: Amerikai Népszava
2022.12.14.


Nincs jelentősége a pávatáncnak, a cicaharcnak, a különféle kanyaroknak, az Európai Unió és az Orbán-rezsim viszonyának jövője egyértelműen megjósolható: nem lehet más, csak a szakítás. Azt az egy esetet kivéve, hogy Európában győz a szélsőjobboldal és fasizálódik az Európai Unió, mert akkor megteremtődik a harmónia és a béke Orbán fasiszta rendszerével. Ha ez nem történik meg, s a jelenlegi állás szerint erre nem sok esély van (köszönhetően Putyin népirtó háborújának, amely leleplezte a “keresztény” illiberalizmus valódi természetét), akkor a vége egyértelmű.

Ennek oka az, hogy a jogállamiságra épülő, az egyéni jogok elsőbbségét képviselő, a hatalmi ágak szétválasztását megkövetelő liberális demokratikus Európai Unió összeegyeztethetetlen az Orbán-rendszerrel. Immár végleges, kibékíthetetlen és feloldhatatlan ellentét van az Európai Unió és Orbán Viktor illiberális fasiszta állama között, s ez az ellentét előbb-utóbb végleges szakításhoz vezet. Ezt azért tartjuk fontosnak leszögezni, mert ebben a “húzd meg-ereszd meg” viszonyban most újra történt egy közös kompromisszum, miközben a lényeget tekintve semmi nem változott.

Még az sem képzelhető el, hogy az Európai Unión belül ez a két rendszer huzamosan és tartósan, az idők végezetéig békésen egymás mellett élhet, megteremtve valamiféle elfogadható egyensúlyt, mert a fasiszta rendszerek sajátossága, hogy az egyéni és közösségi jogok szűkülnek, a diktatúra egyre erősebb és szorosabb lesz. Az önkényuralmi rendszerek a kontrollt mindig erősíteni akarják és soha nem érzik biztonságban magukat. Ezért a diktatúra egyre nyíltabb lesz, az Európai Unió és Orbán fasiszta diktatúrája között az olló tovább nyílik, ahogy eddig is folyamatosan ez történt.

Mivel Orbán fasiszta rendszere önmagában képtelen megállni a saját lábán, ezért Orbán az Európai Unió (az általa mocskolt szabad, liberális és demokratikus világ) pénzére szorul, megpróbálja elrejteni rendszere lényegét, hogy pénzhez jusson. Ennek érdekében alakoskodik, képmutatúskodik, smúzol, ha kell, benyal, miközben a rendszere állandó konfliktusban van az Európai Unió alapértékeivel, működésével és országaival. Rendszere, természeténél fogva, terjeszkedni akar, ezért nem tud még belesimulni sem az EU szervezetébe, hanem támadni és akadályozni kénytelen.

Ez szükségszerűen vezet el a végleges szakításhoz, ha Magyarországon az Orbán-rendszer nem bukik meg, amire semmi esély nincs. Azért, mert demokratikus választáson leváltani nem lehet, mert demokratikus és szabad, egyenlő választások nincsenek. A rendszer ellenzéke ezért kizárólag a diktatúra legitimációjára képes, ezért ebben a formájában a létezése rosszabb, mintha egyáltalán nem lenne. Az egyetlen haszna, hogy van jól fizető munkája az ellenzékhez tartozó munkavállalóknak, akiket a diktatúra eltart. A rendszeren kívüli ellenzék pedig nem létezik, forradalmi hangulat nincs.

Márpedig az Európai Unió türelme arra épül, hátha megbukik Orbán, szét lehet választani Orbánt és Magyarországot. De ezt nem lehet. Ezért a diktatúra elviselhető mértékéig türelmesek, várva a csodát. Mivel Orbán fasiszta diktatúrája szükségszerűen korrupt, miután kénytelen a gazdasági erőforrásokat átcsoportosítani az államhoz, onnan pedig csak kijelölt szereplőknek lehetőséget adni az érvényesülésre (ehhez jön az Orbán-család mérhetetlen kapzsisága, korruptsága és tolvaj természete), az Európai Unió és a magyar fasizmus konfrontációjának már van egy nyílt terepe.

Ehhez jönnek a jogállamiság valódi komponensei (az EU jelenleg a jogállamiságot az uniós források törvényes felhasználásával, valamint a korrupció felszámolásával azonosítja, rendkívül károsan és hibásan), mint a szabad választások, a hatalmi ágak szétválasztása, az igazságszolgáltatás függetlensége, a média szabadsága, az önkormányzatiság, a civil társadalom szabadsága, az oktatás és a kutatás szabadsága, stb., ezeken a területeken pedig az Orbán-rezsim semmit nem engedhet, mert azok a rendszer lényegét érintik, amelyekről Orbán soha nem mond le...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.