2023. május 7., vasárnap

AZ ÉLET ÉS IRODALOM 2023/18. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2023.05.05.


P U B L I C I S Z T I K A

Váncsa István
Áll néma csend


Magyarországon háborús veszélyhelyzet van, mindig is az lesz, vagy legalábbis amíg hős vezérünk hatalomban marad. Magyarországon igazából a tatárjárás óta van háborús veszélyhelyzet, függetlenül attól, hogy az ebben rejlő hatalompolitikai távlatokat az előző korok nagy machinátorai nem látták át, a többi lehetséges veszélyhelyzetét meg még annyira se. Ráadásul a veszélyhelyzet (nemcsak a háborús, hanem valamennyi) fajfogalomként a különleges jogrend néven ismert nemfogalom alá tartozik, itt azonban azt is figyelembe kell vennünk, hogy Mária országában 2010 óta másmilyen jogrend nincs is, csak különleges. Olyan, amelyben a kormány azt csinál, amit akar. Vagyis az újabb és újabb veszélyhelyzetek kihirdetése látszólag éppoly értelmetlen igyekezet, mint vödörrel hordani a vizet az óceánba, de csak látszólag. Valójában az alattvalónak bizonyos időközönként újra meg újra rá kell döbbennie, hogy feje fölött a vész sötét fellegei tornyosulnak, a pannon éjszakában nem békakuruttyolás vagy tücsökciripelés hallszik, hanem hős vezérünk csatakürtje rivall. Ezért van az, hogy veszélyhelyzet honunkban immár nyolc éve áll fenn, egyszerre általában többfajta is. A hvg360 például azt írja, hogy tavaly decemberben félszáz rendkívüli kormánydöntés hivatkozott az energetikai válsághelyzetre, merthogy minálunk olyan is van.Tovább

A szerző további cikkei


Csillag István
Lesz magyar bányászjárás?


Az írásom címében feltett költői kérdés arra utal, hogy egyenes út vezet az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) eltörlésétől a Magyar Orvosi Kamara (MOK) kötelező tagságának megszüntetésén, ezzel a MOK elsorvasztásán, továbbá a pedagógusokkal folytatott tárgyalások helyett hangadóik fegyelmivel való elbocsátásán át az autonómiát követelő, kipécézett értelmiségi rétegek elleni hangulatkeltésig, a valahai romániai bányászjárások mintájára szervezett pogromgyanús („civil”) tüntetésekig.Tovább

A szerző további cikkei
Szűcs R. Gábor
Dübörgő dilettantizmus
avagy: a magyar külgazdaság tragédiája a totális államban

Nagy figyelemmel és szomorú empátiával olvastam Odze György barátom és volt kollégám kétrészes cikkét (Bem rakparti évek, ÉS, 2023/12., március 24., 2023/16., április 21.), amely lényegében annak a leírása, hogyan lehet egy negyven évig kényszerpályán mozgó, de a lehetőségeit kihasználó, majd önállóságát elnyerve professzionális külpolitikából rémületesen amatőr, partnerromboló, a magyar érdek ellen ható, eleve bukásra ítélt „politikát” csinálni. Hogyan lehet nagyjából egy évtized alatt lerombolni mindazt a hírnevet, nemzetközi megbecsülést és eredményt, amelyet a magyar külpolitika akár a szocializmusban, akár annak haldoklása során, és azt követően, különböző összetételű kormányok alatt kivívott magának.

Ugyanez történt a külgazdaságban is. Igyekeztem nem adatokkal telezsúfolt tanulmányt írni: ebből van elég, bizonyítva a magyar külgazdaság-politika borzalmas károkat okozó teljes csődjét. Bemutatom azonban azokat a folyamatokat, amelyek e csődöt megelőzték, és amelyek ahhoz vezettek. „Ilyen volt, és ilyen lett.”Tovább

A szerző további cikkei

Dobozi István
Dollár, jüan, arany


Az utóbbi időben sokan kongatják a vészharangot a dollárhegemónia fölött. Tartania kell-e Washingtonnak a számára előnnyel járó globális kulcsvaluta trónfosztásától? Milyen erők hatnak a dollár pozíciójának gyöngülése és a jelenleginél többpólusú nemzetközi valutarendszer kialakulása irányában?Tovább

A szerző további cikkei


Molnár Erzsébet
Euklideszi geometria


F E U I L L E T O N

Orcsik Roland
Ürömóda

(Európa-recept)


I R O D A L O M

Tamás Zsuzsa
Házasság, jelenet


Férjet és Feleséget az otthonukban látjuk. Reggel nyolc óra öt perc van. A Feleség sminkje, öltözete arról árulkodik, hogy már járt odakint, valahonnan épp most ért haza. A Férj a nappaliban ül, ölében laptop. Biztosan nem volt még sehol. Öltözéke felemás: frissen vasalt ing és pizsamának használt rövidnadrág.

A Feleség kistányéron túrós batyut nyújt felé.

– Tessék, beugrottam a pékhez.

– Kösz.

A Feleség álldogál, látszik, hogy beszélgetni szeretne. A Férj nem emeli fel a tekintetét a laptop képernyőjéről.

– Felriadtam hajnalban – kezd bele a Feleség. – Egyszer csak belém nyilallt a felismerés, hogy összekevertem Szabó Zsanettet Kovács Anett-tel.

– Van ilyen.Tovább

A szerző további cikkei

F. Tóth Gergely
Elég-e az, hogy beszélek?


Elég-e az, hogy beszélek? Hogy igazából se eleje, se vége nincs nagyon, csak elkezdem valahol a nem-történetet, aztán együtt izgulunk, hogy mi sül ki belőle. Mint egy tábortűz körül, ami pont olyan, mint Berényben, a gimi alatt az ifitáborban. Ott sem volt semmi, ültünk egymás mellett, aztán összeért a vállunk, és csak az járt a fejemben, hogy meg akarom fogni a kezét. Olyan ez is itt, együtt izgulunk, de nem fogtam meg. Szóval, elég-e ez így? Nem lesz-e felesleges? Szófosás, netán majd azt mondja valaki, hogy neki erre nincs ideje. Ezt mondta anyám is, amikor kihajolt a hatodikról, hogy elkészült az ebéd, én meg elfutottam egy fa mögé, miközben a kis Pisti, így hívtuk, mert az apja is Pisti volt, csak ő a nagy, szóval ez a kis Pisti mutogatott, hogy hát ott van, ott van, én látom, hallod, én látlak, hiába, én látlak!Tovább

A szerző további cikkei

London Katalin
Sietősen sétálunk


Jóska is csinos, igaz, nekem nem tetszik. Fehér, rövid ujjú ing van rajta, térdig érő sötétkék nadrág és barnás zokni szandállal. Az a baj, hogy kilátszik a pipaszár lába, és az annyira vicces. A göndör haját le kellett lapítania, hogy ne álljon úgy, mint a szénaboglya, ezért bevizezte és órákig fésülgette. Azon kuncogok, hogy már a sarki rendőrös útkereszteződésnél visszaugrik neki minden haja szála göndörbe, mert addigra megszárítja a nap.

Apuka elegáns. Nincs kalap a fején, nyakkendőt sem kötött, de tetszik. Élére vasalt nadrágját indulás előtt lekefélte, bőrszandálját kibokszolta, hosszan fényesítette. Magával hozza az aktatáskáját, lehet, hogy azt is kibokszolta, úgy fénylik. Kihajtós gallérú bordó-szürke kockás inget vett fel.

– Én ugyan nem fehéringezek ezeknek! Nekem nem ünnep ez az állami maskara, csak egy tavaszi nap, hogy a gyerekek jól érezhessék magukat a ligetben – jegyezte meg a tükör előtt.Tovább

A szerző további cikkei

Mái Attila
Epilógus


Rád gondolok. A dublini repülőtéren ismerkedtünk meg a büfében, gin-tonikot kortyolgatva. Neked köszönhetően a szálloda felé a taxiban ülve úgy éreztem, mintha a házasságom és a válásom meg sem történt volna. Egyszeriben elmúlt bennem a harag és a fájdalom, mindent megbocsátottam magamnak és a volt feleségemnek. Azóta semmi rossz emlékem nem maradt, amit keserűségemben feleleveníthetnék. Vonzódom formás testalkatodhoz, gyönyörködöm csontozatod finom arányaiban, hosszú végtagjaidban, ívelt csípőd, keskeny derekad és lágy esésű vállad harmóniájában.Tovább

A szerző további cikkei

Kántor Zsolt
Digitális haiku


(1) A vágy tinktúrája. Boldogtalan, rózsaszín háttér, tojástartó-fal. Várja a versszakkör tagjait egy posztmodern üveg tanteremben. Ma az Örökkévalóról fogok nektek mesélni. Arról a személyről, aki létezés nélkül van. Ahogy Ő izeg-mozog, az nem létezés, hanem a jelenlét olyan módja, ami dimenzió nélküli. Volt és lesz. Azaz, már az idő előtt létezett, és egyszer csak gondolt egyet, kívül a minden világán, és teremtett egy multiverzumot. A falióra füttyent: ámen.

Felírja a táblára az igét. „Mindent szépen csinált az Ő idejében, e világot is adta az emberek elméjébe, csakhogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja mindazt a dolgot, amit az Isten cselekszik kezdettől fogva mindvégig”, Prédikátor könyve, 3, 11. Közben érkezik Adri és Adél. Filmet nézünk, Veronika kettős élete.Tovább

A szerző további cikkei


Petőcz András
Nem tudom, mi ez


Petőcz András
Szerintem bátr

Petőcz András

Dr. Gadó Gábor, Dr. Sziklai János
„Magyarország, vigyázz!”

Nyílt levél dr. Novák Katalin köztársasági elnökhöz

A szerző további cikkei


Benedek Mihály
Kispanasz


K R I T I K A

Csehy Zoltán
A „vatikántól batu kánig” és vissza


► Tasnády Attila: Süllyedő vér. K.E.R.T. Kiadó, Budapest, 2022, 76 oldal, 2490 Ft

Tasnády tényleg kiváló költő: a kedélyes spontaneitást remekül vegyíti a nyelv szinte öngerjesztő variabilitásának felismerését életértelmezéssé tágító tapasztalatával. Nagy témák helyett egyetlen nagy témára összpontosít, magára a matériára, hogy mit lehet kezdeni a folyton-folyvást hibákat, repedéseket, töréseket előállító, vagy az önmaga szörnyetegségében gyönyörködő nyelvvel, illetve a stabilnak vélt minőségeket kikezdő szimultaneitás szükségszerűségével. Egy-egy áthallás, szójáték vagy utalás fertőzőképességével. Egy-egy köznapi helyzettel, melynek leírását maga a leírás módja és szándéka akadályozza. És a hagyománnyal, mely egyszerre gát és energiaforrás. Ezért ír Tasnády remek palimpszesztusokat, levakart tudatú pergamenekre új szövegeket a még kibetűzhető átsejlésekből. A memória működési mechanizmusait képezi le: így emlékezik az agy a „lényegre”, a személyesen keresztül korrumpálódik az intertextus. Dosztojevszkij, Kleist, Descartes, J. Green és Jókai vesznek részt ebben a mnemotechnikai játékban, s épp ezek a szövegek tagolják a kötetkompozíciót is, alternatív kötéseikkel csatolják a szellősebb szövegeket a „komoly” hagyományhoz.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

A szerző további cikkei

Darida Veronika
Ex libris


Frédéric Gros: A gyaloglás filozófiája
Peter Handke: Kísérlet a sikerült napról
Marcel Proust: A titokzatos levélíró és más kiadatlan novellák
Peter Bojanić: Erőszak és messianizmus

ÉS-KVARTETT – Visky András Kitelepítés című regényéről

Károlyi Csaba Márjánovics Diánával, Puskás Pannival és Zelei Dáviddal beszélgetett 2023. április 26-án, szerdán az Írók Boltjában. A felvételt meg lehet nézni a jövő héttől a YouTube-on, az Írók Boltja csatornáján. Legközelebb május 31-én Aradi Péter A csend, amire vágytál című regényéről lesz szó.Tovább

A szerző további cikkei

Végső Zoltán
Az időtlenség urai


(Lucian Ban, Mat Maneri, John Surman: Transylvanian Folk Songs; Bill Frisell – Thomas Morgan: Small Town – április 24. és 27., Zene Háza)

Az üvegfalú terem teltházas közönsége egy pisszenés nélkül, leesett állal figyelte a mesteri előadást, ami ugyanúgy szólt a generációval fiatalabb Morgannek, mint a világ talán legsokoldalúbb és – szubjektív megítélésem szerint – legjobb élő gitárosának. Frisell csak egy pöttyintés erejéig használta kezdéskor az emblematikus soundjához hozzátartozó hangzásfordító samplert, aztán tiszta hangon, lényegében effektek nélkül szőtte egymásba a dallamokat; az első tapsnyi szünet csak negyven perc után következett.Tovább

A szerző további cikkei

Stőhr Lóránt
Lidérces évek


(Ari Aster: Amitől félünk)

A Beau-t átjáró szorongásnak mélyre nyúlnak a gyökerei, egészen a születéséig, és forrása nem más, mint az anyja. A film nyitánya az anyaméhben játszódik, egy rózsaszín gomolyban, amelybe a külvilág rettenetes robajai törnek be – az Amitől félünk egyébként mindvégig igazi horrorhoz méltó kreatív hanghatásokkal játszik az idegeinken –, fények villannak fel, sikolyok hallatszanak, majd az anya kétségbeesett vádló szavai egy férfihoz. A születés traumájára az egyedülálló anya gyermekeként felnövés iszonyata következik.Tovább

A szerző további cikkei

Herczog Noémi
Robot Godot


(Semi-Automatic Memory Unit: Menekülés Godot elől – ChatGPT változat, r.: ifj. Sebő Ferenc, RS9)

Mert az máris egy (emberi) döntés, hogy a rendező abszurdot irat az AI-val. Állítólag azért, mert az akkori szoftverről még joggal feltételezték, hogy mást nem tud. De arra is gondolok, hogy ez egy dráma, tehát nem a próbafolyamat során, közösen fejlesztették az anyagot, mint az a kortárs színházban lenni szokott (bár állítólag ebbe az előadásba is kerültek részek, amelyekben a színészek improvizáltak a szoftver ötleteire, sajnos a néző számára nem derül ki, hogy melyek voltak ezek), hanem az AI megírja előre (Sebő Ferenc) íróasztalánál, à la Molnár Ferenc ,vagy témánknál maradva, S. Beckett.Tovább

A szerző további cikkei

Csengery Kristóf
Italianità


(MR Szimfonikusok, Riccardo Frizza – Müpa, április 25.)

Riccardo Frizza a 2022/2023-as évad eleje óta az MR Szimfonikusok vezető karmestere. Koncertjein nemegyszer tapasztaljuk, hogy előszeretettel hajlik maga felé a keze: örömmel mutatja meg a magyar muzsikusoknak és a magyar közönségnek részben az olasz szimfonikus repertoár kincseit, részben azokat az opusokat, amelyeket olasz táj, olasz kultúra, olasz temperamentum inspirált. Mindez természetes és helyeselhető: mindig van értelme egy francia muzsikustól francia zenét hallani, némettől németet, magyartól magyart – egy ország zenekultúrájának tradícióit azok ismerik legjobban, akik azt nem tanulták, hanem belélegezték: benne nőttek fel, benne éltek és élnek.Tovább

A szerző további cikkei

Fáy Miklós
A szemével gurgulázik


(A Luxemburgi Filharmonikus Zenekar koncertje – Müpa, április 28.)

A magyarországi bemutató az izlandi Daniel Bjarnason műve, Versenymű ütőhangszerekre és zenekarra, híres vendéggel, Martin Grubingerrel, aki rövid úton laposra verte az összes lehetséges dobot, csengettyűt és társait. Abszolút lenyűgöző volt a produkció, és közben az emberben dolgozott az alaphüledezés, hogyan lehet ezt egyáltalán megtanulni. Megjegyezni nemcsak magát a zenét, nemcsak azt a rengeteg hangszert, hanem azt a sok-sok ütőalkalmatosságot, filcfejű, keményfejű, kalapács, vastag, vékony, most a szára, most a feje. Martin Grubinger nagyon magabiztosan vitt végig bennünket a művön.Tovább

A szerző további cikkei

Králl Csaba
Esszencia


(Peeping Tom: Triptichon – Nemzeti Táncszínház, április 20.)

Az eredetileg a Nederlands Danse Theater nagyegyüttese számára készült (és 2022-ben trilógiává egybefűzött) három rövid színpadi mű szép példája a Peeping Tomra kezdetektől jellemző műfaji határátlépéseknek. Arra a se nem színház, se nem tánc, se nem újcirkusz – és még sok minden más sem – színpadi (bűv)elegyre, amely patikamérlegen kiporciózott hatásmechanizmusával, borongós, baljóslatú, szinte film noiros rendezői eszközeivel olyan hívószavakkal üzen hadat a nézői érzékelés megszokásainak, mint az illúziókeltés, a szürreália, a black comedy, vagy a rémálommal vegyes tudatzavar.Tovább

A szerző további cikkei

Siba Antal
A röhögős fej


(Vorák Anita és Hajdú Orsolya riportja, RTL Híradó)

Filemon Mihály polgármestert is kérdezte a Híradó, de ő azt mondta, nem akar nyilatkozni, mert belső vizsgálat folyik, ami elmondása szerint azért indult, mert a nő nem látja el jól a munkáját. Persze, nyilván kérdés, mi köze ennek a szmájlihoz, de a legjobb, amit a polgármester mondott a telefonba: „Egy picit gondolkozzál, jó, hogy mit csinálsz.” Jó kérdés. Egy szmájlit csinált a nő az erdő nélküli lombkoronasétányhoz, amin különben a fél világ röhög vagy sír.


I N T E R J Ú

Köves Gábor
„Rám nem Strindberg néz”

Beszélgetés Linn Ullmann-nal

P Á R A T L A N

-n-a
COGITO


A szerző további cikkei(celebrálja Nyerges András)
HETI TEXTUS


A szerző további cikkei


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.