2023. május 24., szerda

PEDAGÓGUSKUTATÁS 2023 - GYORSJELENTÉS - BUDAPEST, 2023. MÁJUS 23.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Szerző: SUSÁNSZKY PÁL
2023.05.23.


Összefoglalás: 

2022. áprilisában a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatói online kérdőíves kutatást végeztek a magyarországi pedagógusok körében. A 725 fős minta reprezentatív az iskola regionális elhelyezkedésére, fenntartójára (állami, magán, egyházi), valamint típusára (általános iskola, gimnázium, szakképző intézmény). A kérdőív az iskolai és demográfiai háttér feltárása mellett a közoktatásban tapasztalt legfontosabb problémákra, a pedagógus tiltakozások megítélésére, és a tiltakozási részvétellel összefüggő tényezőkre fókuszált. Az eredmények szerint a pedagógusok a legfontosabb 5 probléma közé sorolják az alacsony béreket (92%), a magas munkaterheket (62%), a tanári autonómia hiányát (61%) a tananyag nem megfelelő összetételét (59%), valamint az adminisztrációs terheket (46%). A pedagógusok háromnegyede, kétharmada támogatja az intézményi, illetve pedagógusi autonómiát, szemben a központosítással, amit mindössze 2-3 százalékuk támogat. A pedagógusok anyagi helyzetét a háztartás szubjektív anyagi helyzetével mértük. Az eredmények szerint a pedagógusok 44 százaléka „kijön” a jövedelméből, 45 százalékuk nehezen, vagy nagyon nehezen él meg jövedelméből, és mindössze 3 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy kényelmesen megélnek. A pedagógusok tiltakozására koncentráló kérdésekből megtudtuk, hogy a válaszadók döntő többsége (86%) támogatja a tiltakozások célját. A pedagógusokra magas tiltakozási aktivitás volt jellemző az elmúlt egy évben és részvételi hajlandóságuk is magasnak mondható. Kétötödük (42%) nem vett részt egyáltalán a tiltakozásokban, ugyanakkor közel háromötödük (58%) részt vett valamilyen tiltakozási formában. Egyharmaduk részt vett sztrájkban és körülbelül egytizedük polgári engedetlenségben. Körülbelül ugyanilyen arányban hajlandóak lennének a közeljövőben is részt venni tiltakozásokban. Végül a tiltakozások támogatottságáról alkotott véleményeket mutattuk be. A pedagógusok relatív többsége szerint a diákok és a diákok szülei támogatják a tiltakozásokat (44% illetve 43%). Ezzel szemben a válaszadók fele szerint (51%) a szélesebb közvélemény inkább nem támogatja a tiltakozásokat, ugyanakkor több mint kétötödük (44%) a magyar társadalmat inkább támogatónak látja.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.