2017. április 23., vasárnap

MEGPRÓBÁLJUK NEM ELFELEJTENI, HOGY HONNAN JÖTTÜNK

444.HU
Szerző: Varga Máté
2017.04.23.A honfoglalás identitásunk egyik alappillére, nem véletlen, hogy most már évszázados távlatban foglalkoztatja élénken a fantáziánkat: kik voltak a honfoglaló magyarok, honnan (és hányszor) jöttek, kit találtak itt és ennek a találkozásnak hogyan lett az eredménye a ma itt élő, magyar anyanyelvű népesség? Az utóbbi évtizedben régészeti és archeogenetikai áttöréseknek köszönhetően sokban módosult az, amit ezekről a kérdésekről gondoltunk, de még így is számos felvetés vár megválaszolásra. Ezekről is beszélgettünk két olyan kutatóval, Türk Attilával és Mende Balázzsal, akik maguk is oroszlánrészt vállaltak az elmúlt években, hogy egyre pontosabb képünk lehessen erről az időszakról. A beszélgetés (Bëlga szövegrészekkel tűzdelt) átiratát alább olvashatjátok.

Hallottad már a Frank Sinatrától az Avar always love you-t?

Az avar kor a Kárpát-medencében egy közel 300 éves periódust ölel fel, amely időszakban az avarok folyamatosan alkalmazkodnak a helyi viszonyokhoz. A 8. századtól már nincs szó „nomád” népcsoportról, falusias településeik vannak. Különösen az azt megelőző időszakot figyelembe véve ez egy meglehetősen hosszú, viszonylag békés periódus, amely alatt valószínűleg a térség kultúrája is homogenizálódott.

A 8. század végén aztán a longobárd, illetve bajor hercegségek bekebelezésével Nagy Károly birodalma szomszédságba került az Avar Kaganátussal. A frank nyomás hatására, belháborúktól segítve (melyek eredményeként 791-ben a két legfőbb méltóságot, a kagánt és a jugurrust is megölik) az avar dominancia megtörik. A Kaganátus végét a 812-es aacheni egyezmény hozta el. Ennek eredményeként a csak a Duna-Tisza köze, a Tiszántúl és Erdély egy része marad a Nagy Károlynak hűbéri esküt tevő kagán befolyása alatt. Nyugaton a Karoling, északon a morva, délen pedig a bolgár és a horvát érdekszféra érvényesült.

A Karoling befolyás megszilárdulását nagyban segítették a Pannoniában megjelenő keresztény térítők is. Bár a népesség összetételében ekkor nem következett be jelentős változás, a térség kulturális átalakulása így is jelentős.

Ebbe a politikailag kicsit légüres térbe érkeztek a magyarok a 9. század végén. Az írott források szerint 861 után a magyar csapotok már feltűntek a Kárpát-medencében a Karoling-morva konfliktusba beavatkozó katonai szövetségesként. Ma már ismerünk néhány 895 előttre, illetve környékére keltezett Kárpát-medencei sírt, melyek mellékleteik alapján a korabeli magyarokhoz köthetők.

Ez feltételesen arra utal, hogy a honfoglalást nem egy év, hanem néhány évtizedre elhúzódó folyamatként értelmezzük, ami persze nem jelent „kettős” honfoglalást...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése