2019. november 28., csütörtök

NEM HERÉLNE, HANEM HERÉL

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: VÁNCSA ISTVÁN
2019.11.22.


...Kilenc éve nap nap után bebizonyosodik, hogy gazdánknak civilizációs gátlásai egyáltalán nincsenek, megy a saját feje után, ha törik, ha szakad. Most például karikát akar fűzni az ellenzék orrába, ahogy régebben a disznókéba volt szokás, hogy fel ne túrják az udvart, de főleg, hogy az óljukat le ne bontsák. Érthető, ugyanis az ellenzék egy hónapja nagyon virgoncan turkálódik, és evvel végső fokon magá­nak árt. Ha nem tanítják móresre, csakugyan lebontja az ólat. Tél jön, az Isten hidege megveszi.

Persze a helyzet valójában nem ennyire idillien familiáris. Inkább arról van szó, hogy gazdánk az önkormányzati választások óta a legke­gyelmesebben tombolni méltóztatik, és erre meg is van minden oka. A nép hálátlan és komisz, ahogy ezt nem mellékesen már Petőfi is felis­merte, sőt meg is írta. „Voltak egyesek közöttünk! / Tiszta, hű, nagy szellemek, / Akik mindent, amit tettek, / A hazáért tettenek. / Hány volt köztök, kiket a hon, / Maga a hon veszte el! / És az ily hálátlan nemzet / Életet nem érdemel.” Gazdánk persze nemcsak tiszta, hű, nagy szellem, hanem könyörületes lélek is, mi azonban nem érdemel­jük meg őt, hiszen a hálátlan nemzet vagy legalábbis annak egy el­enyésző minoritása a múlt hónapban igen rútul viselkedett, most pe­dig, ahelyett, hogy magába szállna, kevélyen páváskodik. Közben mintha nem értené, mért van az, hogy gazdánk ott tart be neki, ahol csak lehet. Némelyek szerint ez óvodás szintű truccolás, csak hát száz­milliárdokról van szó, vagyis a truccolás vérre megy. További érdekes­sége, hogy nemcsak az ellenséget sújtja, hanem a barátot is.

Gazdánk elsőbben is flebotómiát hajt végre az önkormányzato­kon, a jelek szerint valamennyin. Barát, ellenség, egykutya. Fő bevéte­lük az iparűzési adó, amiből a továbbiakban a közösségi közlekedést kell finanszírozniuk. Mennek majd csődbe, mint a parancsolat, élükön a budapestivel. Az építési engedélyeket nem ők fogják kiadni, ennek ugyan semmi értelme, viszont kellőképp megalázó, legalábbis amaz át­meneti időszakban, amíg gazdánknak egy ennél is lealacsonyítóbb éca az eszébe nem jut. A másik ötlet, amelyik az ellenzéki pártok képvise­lőire vonatkozik, egyszerű és elegáns, bár cseppet se új. Ki kell őket tiltani a parlamentből, és annyi. Kövér doktornak ez már rég az eszébe jutott, emlékezhetünk rá, hogy Tordai Bencét, a Párbeszéd szó­vivőjét 2017 áprilisában örökre kitiltotta. Megértjük őt, hiszen nyilván­való, mekkora energiájába kerül, hogy az ellenzék képviselőinek a lát­ványát, hangját vagy akár csak a közelségét elviselje, miközben pedig mégis­csak ő az ország harmadik legfőbb közjogi méltósága, s e minő­ségé­ben némi tapintatot és kíméletet érdemel. Egyébiránt a másik oldal ottlétének, ezt könnyű belátnunk, kézzel fog­ható haszna nincsen, csak kára van. Azt a benyomást kelti, mintha or­szágunkban többpárti demok­rácia működne, miközben ehhez a látszat­hoz a jelek szerint már a gazdánk se ragaszkodik, sőt, mintha egyene­sen kedvére való volna bevallani az igazságot. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, akinek nem tetszik, kinyalhatja...Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése