2020. február 8., szombat

ÉLET ÉS IRODALOM 2020/6. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM 
Szerző: ÉS
2020.02.07.P U B L I C I S Z T I K A

Giczy György: Manipulációs játszmák

Nyerges András: Színrebontás
Az „úgyszólván” ismeretlen író

Szilágyi Gyula. Transzállapotban

Mesterházi Márton: Kórházban

Molnár Erzsébet: HevederzárNYÍLT LEVÉL

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar nyelv és irodalom munkaközösségének tagjai úgy érzik, eljött az ideje annak, amikor már nem hallgathatnak tovább, amikor cselekedni erkölcsi kötelességük.

Úgy gondoljuk, nem lehetünk kiszolgálói annak a NAT-nak, mely egyeztetés, érdemi vita nélkül, tartalmát és szerzőit a szakma előtt titokban tartva született. Ebben az országban a mi felelősségünk sem kisebb, mint a politikusoké.

Nem kívánunk végrehajtói lenni a politika és az ideológia által vezérelt oktatáspolitikának, amely még tovább ront a közoktatás helyzetén.

Mit gondolunk az új NAT-ról?

Gyerekellenes,


- mert bár csökkenti az óraszámokat, de tovább növeli a tananyagot,
- mert nem vesz tudomást a megváltozott olvasási szokásokról, a diákok érdeklődéséről, a megváltozott világról,
- mert lexikális ismeretek sokaságát írja elő kompetenciafejlesztés helyett,
- mert nem vesz tudomást a munkaerőpiaci elvárásokról,
- mert nem vesz tudomást a különböző iskolatípusok sajátosságairól, az ott tanulók igényeiről, lehetetlenné teszi a differenciálást, tehetséggondozást és felzárkóztatást,
- mert elfogadhatatlan, hogy a diákok saját koruk és problémáik megjelenítésére nem látnak példát, nem találkoznak kortárs szövegekkel, hiszen ezek teljesen hiányoznak a NAT-ból. -
Ezzel elidegenítjük őket az olvasástól, az irodalom világától.

Tanárellenes,


-mert szolgává alacsonyítja az önállóság és a választás lehetőségétől megfosztott kollégákat,
-mert önmagával való meghasonlásra készteti a kezdő pedagógust, illetve tanárszakos hallgatót, hiszen annak az ellenkezőjével szembesül, amire a tanárképzés során a modern --pedagógiatudomány szakemberei felkészítették,
-mert önmagával való meghasonlásra készteti a gyakorló tanárt is, mivel rutinjának, tapasztalatainak mond ellent a szinte csak lexikai ismereteket elváró követelményrendszer,
- mert ez a tananyagmennyiség lehetetlenné teszi, hogy örömmel olvasó diákokat neveljen.

Nemzetellenes,


- mert torzítja és leszűkíti a nemzeti kultúra fogalmát.

Felhívjuk az Nemzeti Pedagógus Kar vezetőit, hogy valóban képviseljék a tanárok és diákok érdekeit, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a most elfogadott NAT-ot visszavonják.

Minden felelősen gondolkodó kollégát arra kérünk, hogy bombázzuk tiltakozó levelekkel a minisztériumot az alábbi e-mail címen: info@emmi.gov.hu. Valamint kérjük, hogy csatlakozzanak az Iskola a határon elnevezésű Facebook-csoporthoz.

Pécs, 2020. február 4.

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar munkaközösségének tagjai:

Dr. Almásiné Balatinácz Éva, Andok Zita, Bacskay Beáta, Gilincsek Tímea, Kádár Edit, Radics Ágnes, Sonzogniné Papp Katinka, Valusek Andrea

Kiegészítés a nyílt levélhez:

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium művészeti tárgyakat oktató tanárai kifogásolják az új NAT-ban ezen tantárgyak óraszámcsökkentését. Az óraszámok súlyos megnyirbálása gyerekellenes, hiszen rendkívül kevés idő jut így a képzőművészetek és a zene megismertetésére, megszerette-tésére, kreatív személyiségek nevelésére. Ugyanakkor tanárellenes intézkedés is, hiszen a kollégák az alacsony óraszámok következtében arra kényszerülhetnek, hogy egyszerre több intézményben tanítsanak.

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium tantestületének egyetértő tagjai:

Szlovák-Baris Katinka, Albóci Gabriella, Ódor Péter, Juhász László, Meiszterics Zoltánné, Molnár Eszter, Gergály Anikó, Lányi Vera, Hegyiné Király Krisztina, Kulcsár László, Lőrincz-Götzer Zsófia, Misnics Ildikó, Dombi Anna, Herner Mihály, Kiss Edit, Böhmné Nagy Hajnalka, Perger Attila, Pfeiffer Enikő, Huszár Nóra, Dlusztus Péter, Gyöngyiné Mester Henrietta, Róna Géza, Bordán Bence – egyetemi hallgató

Váncsa István: A miénken lement


Népünk megdöbbenve értesült arról a szomorú tényről, hogy az ország miniszterelnökének immár egyetlen fillér megtakarítása sincs.

Jön egy szélvihar, összekócolja a cserepeket, tetőfedőt kell hívni, miből? Aki spórolt pénz híján tengődik, annak biztosítása se szokott lenni, honnan is lehetne. Betegség se zárható ki, kormányzó urunk öregszik és vastago­dik, sanszos tehát, hogy előbb-utóbb bekerül a te­rületileg illetékes Szent Margit Kórházba, amely olyan állapotban van, hogy az egyik osz­tályt nem is olyan régen a kórházi dolgozóknak kel­lett kifesteniük. Ta­lán praktikus volna, ha gazdánk tartana otthon vöd­röt, spaklit, glettva­sat, csi­szolóvásznat meg más effélét avval a céllal, hogy az in­tézmény bete­geként hasznossá tehesse magát, ha már hála­pénzre egy árva pe­tákja se lesz.

Munkanélkülivé válásra pedig gondolni se merünk, milyen állást találhat magának egy hatvan felé közeledő, potrohos adóalany, aki a politikai ármánykodáson kívül semmihez nem ért? Közmun­kát, ha sze­rencséje van. Neki azonban nem lesz, minthogy a közmun­kára szánt összeget nemrég ő maga metszette vissza a saját dolgos kezeivel, er­go hiába vágyna szép fővárosunk madár­füttyös közparkjaiban kutya­szart gyűjtögetni, számára ez mindörökre vágyálom marad...

Schein Gábor: Társadalmi helyzete: író
Téreyről és a Térey-ösztöndíjról

Gadó Gábor: Hamis színben

Kovács Zoltán: Variációk egy témára

Horn Gábor: Iskola a sírhatáron


Simonovits András: Meddig lehet feszíteni a húrt?

A magyar nyugdíjrendszerben középtávon három feszültség van jelen: az első, hogy a 2016 óta induló nyugdíjak reálértékben minden évben 8–10 százalékkal nagyobbak, mint az előző évben induló megfelelő nyugdíjak. A második: a progresszív szja 2012-es megszűnte miatt egyre nő az azóta megállapított magas és az alacsony nyugdíjak relatív különbsége. Végül a harmadik: az általános korhatár (idén már 64,5 év) meredek emelkedése miatt egyre többen szenvednek az előrehozott nyugdíj hiányától, ugyanakkor egyre többen vehetik igénybe a Nők 40 kétes értékű kedvezményét. Meddig lehet feszíteni a húrt?

Zgut Edit: Orbán és Kaczyński informális forradalma

Elhunyt Tornai József

V I S S Z H A N G

Kéri László: A kezdet végéről

Bócz Endre: Még néhány szó a kezdetekről...

Németh Gábor: Matek

Helyesbítés


Csapody Tamás: A derék magyar katona

Szakály Sándor: Csak egy kérdés...
Molnár Krisztina Rita: Tudat alatt se


P Á R A T L A N

Lázár György: SOROSRÓL NEM VOLT SZÓ

Haskó László: KÖNNYEN FELEJT

Márton János: HOL A HELYE?

szl: TÚL

-pé-: ARC ÉS LÉLEK

Á. P.: AZ ERÉNY BAJNOKA


msz: HÁTTÉR

Kuszálik Péter: FEJÉN A SZÖGET

Szilasi György: JOGELV

(celebrálta Nyerges András): HETI TEXTUS

Szikszai Károly: BRIGÁDNAPLÓ


ITT OLVASHATÓ

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.