2021. december 12., vasárnap

…A 27 MAGYARORSZÁGI „BEVETT EGYHÁZ” KÖZÜL 15 EGYHÁZ SIETŐSEN BEÁLLT AZ ŐKET EL- ÉS KITARTÓ, MEGREGULÁZÓ, JUTALMAZÓ ÉS BÜNTETŐ FIDESZ-KDNP KAMPÁNYÁBA…

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2021.12.11.


Az úgyszólván magától értetődő, hogy a 27 magyarországi „bevett egyház” közül 15 egyház sietősen beállt az őket el- és kitartó, megregulázó, jutalmazó és büntető Fidesz-KDNP kampányába, hirtelen támadt rapiditással leszögezve, hogy a házasság szentsége férfi és nő között valósul meg. Ez az ő dolguk, miközben hosszú ideje nem érzik feladatuknak, hogy közös nyilatkozatban szólaljanak meg a Szentírás egyéb előírásai mellett, kiváltképp egy olyan országban, ahol miközben nem kevesen élnek mélyszegénységben, s ahol gyermekek ezrei éheznek, azalatt a hatalom kegyeltjei a közvagyon és a közpénzek milliárdjainak eltulajdonításával (hogy a Biblia nyelvezetét ismerők számára világos legyek: ellopásával) saját vagyonukat és felfoghatatlan jólétüket gyarapítsák. De még akkor sem szólaltak meg ezek az „autonómiájukra” büszke egyházak és felekezetek, amikor a politikai hatalom, páros lábbal tiporva a vallási és lelkiismereti szabadság elvét, aljas, galád és törvénytelen módon, pusztán a hatalom csúcsain önkényeskedő zsarnok privát bosszúját végrehajtva, visszamenőleges hatállyal eltörölte több egyház egyházi státuszát, ellehetetlenítve azok működését, s megakadályozva őket abban, hogy a társadalom egésze számára nélkülözhetetlen, ám mások által el nem végzett szociális-gondozói-betegápolói vagy oktatói munkájukat végezhessék.

Sok tanulságot hordoz a mostani eset, amin el kell majd gondolkodni, ha tavasszal megtörténik az, aminek elmaradása beláthatatlan következményekkel járna, ám aminek elmaradását remélve, s aminek elmaradásában bízva a mostani 15 aláíró büszke áldását adta.

Én azonban csak egyet kérdeznék: vajon ki volt az az érettségi bizonyítványát az Ecseri úti ócskapiacról illegális úton beszerző honfitársunk, aki képes volt az alábbi sort megfogalmazni, milyen transzcendens megalapozottságú, avagy immanens-evilági etikai vagy természetjogi normák alapján írta le mindezt, és vajon kik voltak azok, akik önfeledten bólintottak rá és szentesítették kézjegyükkel az alábbiakat: „…a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja.” Biztos, hogy értették ezt a csúsztatáson alapuló zagyvalékot az aláírók, vagy a Fidesz-kampány melletti bősz és elkötelezett kiállásuk, valamint a hatalom iránti végtelen lojalitásuk oly módon ködösítette el agyuk maradék tekervényét, hogy elég maradt számukra a töltelékszavak minden értelmet mellőző, kusza odavetése, anélkül, hogy belegondoltak volna a leírtak értelmébe, helyesebben kirívó értelmetlenségébe, embertelenségébe és képtelenségébe?

Egyúttal hangsúlyosan kéretik, hogy ne tessenek az alábbiakban a biblikus törvényekre hivatkozni, egyrészt azért, mert magam is elég jól ismerem azokat, másrészt azért, mert én sem hivatkozom a megkövezés gyakorlatára, holott az is biblikus előírás volt valamikor, beleértve az embert felöklelő ökör megkövezését is, és kívánságra hosszan sorolhatom még a példákat), végezetül és legfőképp azért nem, mert a posztom nem erről szól, hanem egészen másról...
_____

...Tizenöt magyarországi egyház képviselője (akárkije) a minap közös nyilatkozatban, egyetértésüket kifejezendő, aláírásukkal látták el az alábbi mondatot:

„…a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja.”

Ez a 15 tudós fő vajon tisztában volt-e azzal, hogy mit is ír alá; vajon felfogta-e a fenti mondat értelmét, avagy a hatalom hátfelének meghitt közelsége elég volt ehhez a szemenszedett ostobasághoz és embertelen hülyeséghez? Vajon tudták-e azt, hogy ezzel a mondattal milliók és milliók emberi méltóságát vonják kétségbe, beleértve a római pápáét, a teljes katolikus klérusét, az ilyen vagy olyan (bármilyen) megfontolásból házasságon kívül élőkét.

Az Orbán-rezsim és kiszolgálói immár továbbléptek az újbeszél nyelven, s lerakták az alapjait a legcsekélyebb értelmet is nélkülöző neomakog halandzsának...
_____

...Várom és elvárom, hogy a minap közös nyilatkozatban hangját hallató tizenöt egyház és felekezet újabb közös nyilatkozatot tegyen közzé, határozottan kiállva a Pegasus transzcendens alapokon nyugvó titkosszolgálati kémprogramja mellett. Elvégre itt is megvannak a bibliai alapok, hiszen írva van, hogy „az Úr hét szeme bejárja az egész földet” (Zakariás 4,10), továbbá megmondatott, hogy „nincs semmi elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s titok, ami ki ne tudódna. Amit sötétben mondtok, világos nappal hallják majd, és amit a zárt falak közt fülbe súgtok, azt a háztetőkről fogják hirdetni.” (Lukács 12,2-3). És figyelmezzünk az evangéliumi üzenetre: „akinek van füle a hallásra, hallja meg!” (Márk 4,9).

Így hát közös nyilatkozatban deklarálhatná a tizenöt egyház, hogy a lehallgató és a lehallgatott, valamint a megfigyelő és a megfigyelt kapcsolatának Pegasus általi szentesítése az emberi méltóság alapja...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.