2022. február 7., hétfő

HOGYAN SEMMIZTÉK KI A MAGYAR KISBIRTOKOSOKAT?

MÉRCE
Szerző: CZEGLÉDI ALEXANDRA
2022.02.07.


Hogyan vonódott be az Orbán-rezsim a földzsákmánylás folyamataiba? Hogyan befolyásolta a földtulajdoni viszonyok átrendeződése a belpolitikai eseményeket, illetve hogyan járult hozzá a fölzsákmánylás a tekintélyelvű populizmus térnyeréséhez?


A földzsákmánylás jelenségét az aktuális kutatások túlnyomórészt a globális Észak-Dél tengelyen burjánzó egyenlőtlenségek folyamatába ágyazódva vizsgálják (a földterületekért folytatott verseny okozta kilakoltatásokat, természeti erőforrások privatizációs folyamatait, emberi jogok megsértésének következményeit elemzik). Kevesebb szó esik viszont arról a hatalmi játszmáról, amely során a tekintélyelvű politikai rendszerek támogatói a kistermelői rétegtől szerzik meg a földterületeket a politikai hatalom és kontroll kiterjesztése érdekében.

Emellett nem fordítanak kellő figyelmet arra sem, milyen szerepett játszott az Európai Unió a földzsákmánylást lehetővé tételében (vagy megakadályozásában), különösen a posztszocialista államok esetében. Gonda Noémi szerint időszerű megérteni, hogy az EU közös agrárpolitikája (KAP) nemcsak az ipari gazdaságok terjeszkedését segíti elő az európai kistermelők kárára, hanem a saját demokratikusnak vélt határain belül is hozzájárul az autokrata rendszerek fenntartásához.

Gonda Noémi tanulmánya (a „Földzsákmánylás és a tekintélyelvű populista rezsim kialakulása Magyarországon”) hiánypótló, betekintő elemzést nyújt a magyar tekintélyelvű rendszer konszolidációs politikájába. Az Orbán-rezsim földpolitikájának elemzése rávilágít arra, hogy a kirekesztés és elnyomás hogyan termelődik újra, és hogyan integrálódik a szélesebb körű kormányzati rendszerekbe, amelyek végső soron fenntartják a tekintélyelvű rendszert...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.