2022. június 23., csütörtök

ÜLÉSREND A HÁZBAN

REZEDA VILÁGA
Szerző: Rezeda
2022.06.23.


Annyi bajunk van itt, és akkorák ezekben a napokban, hogy az ember óhatatlanul elmegy a könnyebb ellenállás irányába, s ha már nincs kedve nyafogni, röhögni szeretne kicsit. Erre pedig Neria bőséges forrást biztosít, most, hogy így a négy éves – vagy már ki tudja meddig elnyúló – új ciklus elején alakulnak a szabályok, amelyek alapján élnünk szükséges, illetve ahogyan élnünk engedik, ha egyáltalán. Nem tudható, megfigyeltük-e, hogy a fideszisták mindig így az első hetekben hozzák meg a legvérlázítóbb törvényeket, illetve mostanában már csak rendeleteket is, mivel talán úgy vélik, a maflástól, amit kapott az ellenzék és azok, akik ezekre szavaztak, még kollektíven zúg a fülük, és azt sem tudják, hol is vannak.

Most itt ispánokkal, vármegyékkel és kakastollasokkal, amiről a Mi Hazánk ábrándozik a Fidesz keblén pihegve (kép levédetve, by: rk), nem foglalkozunk, ám nem restség okán, hogy ne volna mondandónk arról, amikor Magyarország e módon is előre megy és nem hátra, hanem, mert mint már skiccelni méltóztattunk (hogy fölvegyük az eljövendő stílt), röhögni szeretnék és nem pityeregni. Nevetni a világ ostobaságán, hiszen így is úgy is meg fogjuk bánni, ahogyan arra Kierkegaard bácsi már oly régen figyelmeztetett. Nos tehát, hogy el is meséljük, mitől lesz széles jókedvünk ezután, az Kövér pedellus, aki osztályfőnöki jogköröket is kap az eddigiek mellé, és módjában lesz megszabni, ki hová üljön a parlament színházában.

Egészen pontosan a képviselők nem dönthetnének szabadon arról, ki mellett akarnak ülni a parlamentben, hanem Kövér tantóbácsi. A tervezet azonban arról nem rendelkezik, kiengedi-e pisilni a népeket, feltéve, ha szépen megkérik, illetve, ha föl vannak fázva vagy sok volt a bambi (hűsi), akkor engedély híján maguk alá kell csinálniuk. Az ülésrendet a jövőben a házelnök határozza meg, viszont az sincs megszabva, ha valaki attól eltér, fekete pontot kap-e, netán behívatják a szüleit, intő jár neki vagy körmös a méterrúddal, ilyenek. Ha nem lenne annyi bajunk, elmagyaráznánk, milyen gyalázat, ami itt van, de nincsen nekünk ahhoz moslékunk, így ezen most röhögünk, később pedig azon, amikor az ellenzék hiába nyüszög.

El lesz ültetve, és szava sem lehet, s ha más miatt már nem is, mert épeszű magyarázat rá nincsen, ezek után még egyszer, de már utoljára feltesszük a kérdést, mi az anyám valagának jár be oda a sok (illetve kellően kevés) ellenzéki, ha már csinálni úgysem tudnak semmit, legalább tartásuk legyen, hogy most csinálnak belőlük végérvényesen bohócot. Majd kiadnak pár közleményt, oszt jónapot. Most képzeljük el, midőn Kövér elvtárs a helyére zavarja a rendetlenkedőket, helyüket indokolatlanul elhagyókat vagy az általa kijelölttől eltérő helyre ülőket, és már látjuk is, hogy az a kabaré, ami eddig volt, kutyatöke ahhoz képest, ami ezután lesz, hogy elégedetten dőlhetünk hátra, mert nekünk csinálják, nem maguknak.

Mindezt bizonyára a ház méltóságának megőrzéséért, holott már annak a háznak is több méltósága van, amelyiknek piros lámpa van az ajtaja fölött, sőt, ha belegondolunk, a parlament annak a nyomába sem érhet. Ott legalább kimondják, mit árulnak, ami maga a tiszta morál és becsület, innen nézvést Kövér pedellus madámnak sem jó, illetve azt kellene megvizsgálni, egyáltalán mire alkalmas a handabadázáson és fenyegetésen kívül. A parlament rég eljátszotta a jogát, hogy kapcsán bárminémű méltóságról és jó hírről beszéljünk, már csak azért is, hogy az ellenzék bántását befejezzük, mert jórészt fideszisták vannak benne. És tudjuk, hogyan jár akármi is, ahová ők beteszik a lábukat...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.