2022. szeptember 13., kedd

A GORBACSOV-ÉRA

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: SZ. BÍRÓ ZOLTÁN
2022.09.09.


Van, aki Gorbacsovot az orosz politika Hamletjének tartja, míg mások afféle modern kori Csackijt látnak benne, aki számos dolgot sokkal jobban tud a környezeténél, csak éppen az élet hétköznapi ügyei között nem tud eligazodni. A Gribojedov hősével vont párhuzam ugyan némiképp túlzó, mégsem teljesen alaptalan. Ráadásul a kor viszonyai között Gorbacsovnak nem is volt nehéz ezt a benyomást keltenie. Elég volt végignézni azon a Politikai Bizottságon, aminek 1980 őszén a tagja lett. Nemcsak feltűnő fiatalságával tűnt ki környezetéből – ekkor mindössze negyvenkilenc éves, miközben a PB-tagok többsége már jócskán túl van a hetvenen –, de intellektusával is. Az idős pártvezetők körében Gorbacsov kifejezetten tájékozott és művelt politikusnak számított. Az egyetemet ugyan még Sztálin halála előtt kezdte el, de politikussá válásában mégiscsak a hruscsovi olvadás évei voltak a meghatározók. És volt még egy korán megmutatkozó képessége: kiválóan tudott beszélni. Ezt a tulajdonságát nemcsak a hazai közönség vette gyorsan észre, de külföldi partnerei is.

Úgy tudni, hogy Jurij Andropov, aki tizenhat hónapon át irányította a Szovjetuniót, őt nézte ki utódjának. De a Politikai Bizottság többsége másképp döntött, és az utód a már megválasztásakor is súlyosan beteg Konsztantyin Csernyenko lett. Benne látták ugyanis azt a pártvezetőt, aki ugyanazt a nyugalmat – a változatlanság nyugalmát – tudja biztosítani, ami a késői Brezsnyev-éveket is jellemezte. Gorbacsovnak azonban nem kellett sokat várnia. Elődje tizenhárom hónappal azok után, hogy megválasztották az SZKP élére, meghalt, és ismét új vezetőre volt szükség. Gorbacsov ekkor már jóval esélyesebb volt, mint korábban, minthogy a folyamatosan betegeskedő Csernyenko rábízta a PB-ülések vezetését, és ő volt az, aki irányította a KB-titkárok munkáját. Megválasztásában nyilván az is közrejátszott, hogy senki nem szerette volna, ha pár éven belül újabb pártfőtitkárt kellene választani. 1982 novembere és 1985 márciusa között az ország három vezetőjét temették el, kínos lett volna folytatni e sort...


AZ ÉS 2022/36. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.