2023. szeptember 14., csütörtök

A FIDESZ HAJSZÁLRA ÚGY MŰKÖDIK, MINT A HIT GYÜLEKEZETE

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: AMERIKAI NÉPSZAVA
2023.09.13.


Soha nem gondoltuk volna, hogy egyszer még bármi haszna lesz a Hit Gyülekezetében töltött éveknek, de most ennek köszönhetjük, hogy képesek vagyunk beazonosítása Orbán pártja és az Orbán-rendszer működését. Ez ugyanis hajszálpontosan megegyezik azzal, ahogyan a Hit Gyülekezete működik. Ebből levonhatjuk azt a követketetést, hogy a Fidesz és az Orbán-rendszer vallási szekta, a NER pedig egy hamis vallás, amelyben Orbán egy hamis vallás főpapja. Követői elvakult fanatikus hívek, a NER-szekta tagjai.

Ennek megfelelően a Fidesz nem egy politikai párt, hanem egy hamis egyház. Az Orbán-rendszer nem egy politikai rendszer, hanem egy vallási mozgalom. Mindez szembetűnő mindenkinek, aki valaha huzamosabb időt eltöltött a Hit Gyülekezetében és ismeri Németh Sándor tevékenységét és vezetési módszereit. Orbán tusványosi, kötcsei és egyéb találkozói tökéletes megfelelői Németh Sándor vidéki találkozóinak, amelyeket a Club Tihanyban és más helyeken tartottak. Pártoknak ilyen rendezvényeik nincsenek, ahol a vezető eszkatológikus előadásokat tart, csak egyházakban.

Egy pártban nem a világkorszakokat fejtik meg, nem a vezető aktuális világnézeti doktrináit hirdetik, hanem a kormányzással (ellenzéki pártok esetében az ellenzéki tevékenységgel) kapcsolatos gyakorlati feladatokat beszélik meg. Döntéseket készítenek elő, erre hivatott testületekben. Politikai vezető nem tart prédikációszerű ideológiai előadásokat, amelyeket tátott szájjal hallgat a párt jelenlevő tagsága vagy erre kijelölt köre. Orbán ilyen jellegű prédikációinak hallgatósága nem a párt valamelyik hivatalos testülete, hanem a vezető körüli informális holdudvar, mint egy szektában.

A különbség megértéséhez be kell mutatnunk egy szekta működésének hatásmechanizmusát. Egy vallási szektának vannak alapelemei, amelyek által felismerhetők, bezonosíthatók. A legfontosabb elem az ideológia, amire a hit irányul. A másik legfontosabb elem a tévedhetetlennek hitt karizmatikus vezető, akinek kiválasztottsága és küldetése természetfölötti eredetű, akit maga Isten adott a közösségnek, hogy az általa ismert és felülről kapott tudást a közösség tagjaival megossza. Ez egy átfogó világnézet, amely az abszolút igazságot tartalmazza, ami a követők biztonságérzetét adja.

A közösség erejét és önbizalmát ezek a „prédikációk”, hamis igehirdetések adják, mert a hittel mondott hazugságok hitet hoznak létre, és a hamis tekintély által megerősítve azt a hatást keltik, hogy ez a közösség az igazság ismeretének birtokában van, az igazság útján jár, ezért nem bukhat el. Az illiberalizmus az igazság, az igazság a mi oldalunkon áll. A liberalizmus gonosz dolog, pusztulásra van ítélve. Van egy karizmatikus szellemi vezetőnk, akinek isteni kinyilatkoztatásai vannak, ezért nem tévedhetünk. Ez egy szekta. Ugyanez a Hit Gyülekezete és a Fidesz.

Orbán soha nem beszél mellékes dolgokról, részletekről, mindent beleágyaz a jó és a rossz egyetemes harcába, amelyben ők állnak a jó oldalon. A bajokat mindig a rossz oldal, a bukásra ítéltek okozzák, akikkel meg kell küzdenünk. De a végső győzelem csak a miénk lehet, mert mi az abszolút igazságot képviseljük. Minden megszólalás, minden rádiós beszéd, minden gyűlés arra szolgál, hogy a hívőkben ezt a hitet megerősítse, a „prédikáció” a gonosz elleni harc újabb feladatáról és állomásáról tudósítson. Ez vallás. A jó és a gonosz harca nem a politikában, hanem a vallásban van.

Egy politikus tévedhet, egy vallási vezető nem. A tudása ugyanis nem természetes eredetű és nem magától van. Az ilyen ember nem is azt teszi, amit akar, hanem amire a „sors” (Isten) kiszemelte, s amivel megbízta. Németh Sándor ezt a Biblia félremagyarázásával és meghamisításával a Szentírás alapján nyíltan hirdeti is, miszerint ő az „Isten embere”, ő „Isten szolgálati ajándéka” az emberek számára. Orbán ugyanezt úgy fogalmazta meg, hogy szintén bibliai példát használt, s Jézus Krisztus alapján azt saját szerepéről azt mondta: külső kényszer nélkül rávenni embereket a cselekvésre.

Ez nem egy politikus, hanem egy lelkész, prédikátor, vallásalapító feladata...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.