2019. január 27., vasárnap

SIRÁLY VOLT A BÚS MAGYAR VIZEKEN - SZÁZ ÉVE HALT MEG ADY ENDRE

168 ÓRA ONLINE
Szerző: PUNGOR ANDRÁS
2019.01.27.


Életének utolsó évében Ady Endre alig mozdult ki a feleségével, Csinszkával berendezett Veres Pálné utcai lakásukból. Egyik barátja így látta a házaspárt: „a kicsi asszonyka úgy jár a költő körül, mint a komor sas körül a csevegő énekes madár”. A fekete hajú, óriási szemű, a nőkkel mindig előzékeny költő bohém, kocsmázós, kávéházas élete akkor már a múlté volt. Zaklatott napokat élt Magyarország 1918–1919 fordulóján, forrongott Budapest, merénylők megölték a volt kormányfőt, Ady beteg lett, szanatóriumba került. Temetésének napján tanítási szünetet rendelt el a kormány. A Nemzeti Múzeumnál ezrek búcsúztatták, és a tömeg a koporsóját szállító hintót gyalog kísérte a Kerepesi úti temetőig.

„Költő tündöklik fekete és vörös fényben a mai idők véres és fekete ködén át. Ady Endre a ravatalon. Ki volt, akit ma ennyien állunk körül, hogy hódolatot adjunk neki?” – így búcsúztatta barátját, Ady Endrét száz évvel ezelőtt Móricz Zsigmond. Két nappal a költő halála után, 1919. január 29-én a Nemzeti Múzeum előcsarnokában, kertjében többezres volt a gyászoló tömeg. A Budapesti Hírlap tudósítása szerint „a közönség ellepett minden talpalatnyi helyet, s a később jövők már csak erőszakkal tudtak a költő ravatalához férkőzni. Az ügyesebbek újságírónak, kiküldöttnek mondva magukat próbáltak bejutni. Voltak olyanok is, akik a múzeum Sándor utcai kapuján hatoltak be s betörve az ajtót jutottak fel az első emeletre s onnan az előcsarnokba.”

Ott volt a koporsónál Ady felesége, a miniszterelnök, a kormány valamennyi tagja, a polgármester. Kunfi Zsigmond kultuszminiszter döntött arról, hogy a költőnek állami temetése lesz. Azt is előírta, hogy Budapest összes középiskolájában szüneteljen a tanítás, és az iskolák hetedik és nyolcadik osztályos tanulói testületileg, tanáraik vezetésével vegyenek részt a temetésen. Sokan mondtak beszédet, utána a koporsót hintóra tették, és elindult a tömeg a Múzeum körúton, a Rákóczi úton át a Kerepesi temető felé...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése