2018. május 5., szombat

ORBÁN ÚJ KORMÁNYA

FARKASVONÍTÁS BLOG
Szerző: Tarski
2018.05.05.Lassan megalakul Orbán Viktor negyedik kormánya, amelyik egyúttal sorrendben már a harmadik kormány lesz 2010 óta. Egy liberális demokrácia életében jelentős esemény ez, hiszen egy jól működő kormány alapvető feltétele annak, hogy az egyéni szabadságjogok a gyakorlatban is teljesülhessenek, érvényre jussanak. Egy kormánynál csak a parlament jó működése a fontosabb, hiszen maga a parlament az, amelyik a törvények megalkotásával egyúttal kijelöli azt a keretet, amelyek között érvényesülhetnek az emberi szabadságjogok. Már John Locke is megkülönböztetett törvényhozó és végrehajtó hatalmat. A törvényhozó hatalom szerinte “.....az a hatalom, amelynek joga van megszabni hogyan használják fel az állam erejét a tagjainak a megvédésére.” Emellett: “....kell, hogy legyen egy állandóan működő hatalom, amely gondoskodik a megalkotott és továbbra is érvényben lévő törvények végrehajtásáról....” E két hatalom tehát egymást kölcsönösen feltételezi és szoros egységben kell működnie. Más szavakkal: mindkét hatalomnak célszerűen és hatékonyan kell teljesítenie ahhoz, hogy a lehető legjobban kihasználhassák azokat a lehetőségeket, amelyek az állam számára rendelkezésre állnak.

Ez utóbbi tételt azonban manapság igencsak nehéz végrehajtani, hiszen oly sok tényező befolyásolhatja azt, hogy milyen legyen egy konkrét végrehajtó hatalom összetétele. S mivel mindig a kijelölt kormányfőnek van joga arra, hogy kiválassza a minisztertársait, ezért a szubjektivizmusnak tényleg tág határai lehetnek. Itt most már nem csupán a tehetség, a rátermettség, az iskolázottság és egyéb emberi tényezők játszanak szerepet a kiválasztásnál, hanem a pártérdekek , sőt, az illető kormányfő hatalmi ambíciói is. Ez utóbbit vélem én kirajzolódni a mostani kormányalakítási folyamatból Orbán Viktor esetében. Az első ilyen momentum az, hogy míg 2014-ben szinte változatlanul meghagyta a régi kormánytagokat, addig most jelentős átalakítást eszközölt. Sok régi miniszternek kellett mennie, hogy egy-egy újabb váltsa fel őket. Számomra ez azt jelezheti, hogy Orbán Viktor világossá akarja tenni ismételten azt, hogy mindenki az ő akaratának van alárendelve, még a nagy hatalmú miniszterek is. Egy sikeres választás, még ha korábban az illető miniszter ehhez kitűnően hozzájárult, mindezt megváltoztathatja, és egy hajánál fogva előrángatott okra hivatkozva meneszteni fogja őt is. Itt most nem lehet arra sem gondolni, hogy ezzel a mostani minisztercserékkel a szakmaiságot akarja fokozni, mert ez nem áll mindenkire. Bár mondjuk a fölművelésügy terén a régi jogász minisztert egy agrárszakember Nagy István követi, addig az emberi erőforrások minisztériumánál a korábbi papot egy java korban lévő onkológus professzor, Kásler Miklós váltja fel. Az utóbbiról ugyan feltételezhető az, hogy kiválóan ért a szakmájához, az onkológiához, de nincs kormányzati tapasztalata, így egy egészen új terület és új feladatokkal vár majd reá. Jobban el tudtam volna képzelni itt Novák Katalint, aki korábban a családügyért felelt államtitkári rangban és aki jobban jelezhette volna Orbán elkötelezettségét a demográfiai adatok javítása terén. Tehát itt nem lehet konzekvens koncepciót feltételezni.

Megítélésem szerint Orbán Viktor a saját hatalmát is bebetonozhatja azzal, hogy célszerűen választja ki az új minisztereit. Ismeretes, hogy Lázár János és Rogán Antal között hol nyíltan, hol pedig a fű alatt kemény hatalmi versengés történt a kormányfő mögötti második hatalmi pozíció megszerzése érdekében. Azt gondolhatta az ember, hogy mindez azért történhetett, mert ők akarnak Orbán Viktor helyébe lépni, tehát végeredményben a Fidesz vezető posztjáért történt versengés. A mai helyzet alapján úgy néz ki a dolog, hogy ezt a párharcot Rogán Antal nyerte meg, mert ő marad a helyén, tehát a kormányfő kabinetirodáját fogja vezetni, míg Lázár János a hódmezővásárhelyi választókerületének lesz az országgyűlési képviselője. Itt sem lehet konzekvens koncepciót feltételezni, mert szerintem Lázár János jól látta el a miniszteri teendőit, továbbá kellő szakmai felkészültséggel és emberi jellemzőkkel rendelkezett ahhoz, hogy sikerrel vigye tovább a miniszterelnökség irányítását. De Orbán Viktor most is megmutatta azt, hogy nem akar nyugdíjba menni, még mindig ő az úr a háznál, és kénye kedve szerint alakíthatja a kormány struktúráját...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése