2021. október 29., péntek

PITTI ZOLTÁN: ÖNKORMÁNYZATOK KETTŐS SZORÍTÁSBAN (1. RÉSZ)

HÍRKLIKK
Szerző: MILLEI ILONA
2021.10.29.


Az 1990. évi önkormányzati törvény kiemelkedő jelentőségű volt a „rendszerváltó” jogalkotás lépései között – mondja Pitti Zoltán közgazdász. A volt közigazgatási szakértő szerint a szabályozás egyidejűleg szolgálta az állami és az önkormányzati feladatok szétválasztását, a civil társadalom működési feltételeinek javítását, a helyi közösségek tulajdonhoz való jogának visszaállítását, a gazdálkodási szabályok elvi alapokra helyezését és a kiszámíthatóság javítását. Az önkormányzatok vagyonhoz juttatása, illetve a finanszírozási rendszer „modernizálása” azonban túl jól sikerült, így a ’90-es évek közepétől megkezdődött mozgásterük fokozatos szűkítése, majd 2010-től jogosítványaik kiüresítése. Valójában a politikai értékrend módosulásáról van szó, vagyis a „lopakodó” lépések mögött hatalomkoncentrációs törekvések húzódnak meg. Ezt az önkormányzatiság magyarországi története is mutatja.


Egy pillanatra tekintsünk vissza az önkormányzatiság történetére! Hogyan, mikor jött létre az önkormányzatiság Magyarországon?

– Az önkormányzatiság igénye már a XIX. századi reformmozgalmak törekvéseiben is megfogalmazódott, ám a „szokásjogon” alapuló gyakorlat egységes szabályozására csak az 1867-es kiegyezést követően kerülhetett sor. Az első székesfővárosi, majd községi törvények 1870-1890 között születettek meg. Az új szemléletű törvények viszonylag tág teret adtak a helyi társadalmak életének formálásáért felelős testületeknek, de kötelezettségként jelölték meg a törvények, valamint a törvényhatóságok állami és a törvényhatósági közigazgatási feladatainak végrehajtását. Gyakorlatilag ez a kettősség napjainkig ható módon van jelen az önkormányzatok életében, ám a hangsúlyok többször és jelentősen módosultak. A nagy társadalmi-gazdasági változások sodrásában hatalomra került politikai erők azonban elsőként mindig saját pozícióik megerősítésére koncentráltak. A hatalmi viszonyok stabilizációja után – közigazgatási reformoknak álcázva – azonnal megjelentek a központosító törekvések, amelyekben az önkormányzatokra a központi akaratot érvényesítő szerep várt...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.