2019. október 28., hétfő

EZ TÖRTÉNIK AZ ÖNKORMÁNYZATI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL SORÁN

K-MONITOR
Szerző: MERÉNYI M.
2019.10.28.


Az önkormányzati választásokat követően számos helyen új polgármester kezdi meg a napokban munkáját. Az hogy mennyire gördülékeny a váltás és mennyire hatékonyan indul egy új polgármester első 100 napja, sokban múlik azon, hogy az önkormányzat új vezetése az adott önkormányzat működésével, fejlesztéseivel, problémáival mennyire tud képbe kerülni. Ebben a blogposztban sorra vettük a főbb területeket, amire az új polgármestereknek oda kell figyelniük, amikor átveszik a stafétát.

A BM idén egy hosszabb útmutatót is készített a választások utáni önkormányzati teendőkről, de a formális átadás-átvétel legfontosabb sarokpontjait egy 2000-es rendelet határozza meg, amely elég tág teret enged a résztvevő feleknek, hogy mennyire részletesen rögzítik az átadást-átvételt. Politikai szempontból fontos lehet, történik-e kézfogás a felek között, vagy átadja-e a település Facebook-oldalának kódját az új stábnak a régi városvezetés, a szabályok azonban az alábbiak jegyzőkönyvi rögzítését tartják a legfontosabbnak:

- az átadó polgármesternél lévő ügyek iratainak, valamint a polgármesternél lévő minősített iratok felsorolása,

- a polgármester munkáltatói jogkörébe tartozó, folyamatban lévő ügyek iratainak felsorolása,

- tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, a tartozásokról és követelésekről, illetve a hitelállományáról,

- a polgármester hivatali bélyegzőinek felsorolása, lenyomata és a szigorú számadású nyomtatványok felsorolása.

Tájékoztatás a folyamatban lévő tárgyalásokról, tájékoztatás a folyamatban lévő peres ügyekről.

Az átadás-átvétel másik kulcsfontosságú része természetesen a leltár:
- A jegyzőkönyv része kell, hogy legyen a polgármester személyes használatára szolgáló eszközeinek és azok iratainak (mobiltelefon, számítógép, számológép, személygépkocsi stb.) felsorolása, az irodai berendezések listázása, a személyesen használt és másnál nem leltározott jogszabály-gyűjtemények, szakkönyvek és más kiadványok felsorolása.

A BM rendelet arra is kitér, hogy a jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg át kell tekinteni
- az önkormányzat gazdasági programját, valamint az adott választási ciklust érintő költségvetési koncepciókat, költségvetési és zárszámadási rendeleteket, valamint az éves és féléves beszámolókat;

- az önkormányzat aktuális (éves) vagyonmérlegét és a vagyonkataszterét, az önkormányzati társulásokra vonatkozó megállapodásokat;

- és a polgármester által aláírt szerződéseket, kötelezettségvállalásokat.

Mivel a BM rendelet lehetővé teszi a felsoroltakon túl, “a jelenlévők által az átadáshoz feltétlenül szükségesnek tartott egyéb tényeket és megállapítások” jegyzőkönyvbe vételét is, nézzük meg, hogy milyen további információra lehet közvetlenül az átvételt követően szükség. A folyamatban lévő ügyeknél fontos olyanokra is rákérdezni és a választ jegyzőkönyvben rögzíteni, amelyeket valamilyen oknál fogva még nem iktattak, illetve azokra, amelyekért nem közvetlenül a polgármester, hanem a kabinet valamelyik tagja felel.

A polgármester és stábja által folytatott tárgyalások felsorolásánál fontos, hogy ahol azokhoz ügyek, feljegyzések tartoznak, legyen megjelölve ezek iktatószáma is, hogy összeérjenek a szálak. Apróságnak tűnik, de amit csak lehet, nyilvántartást, listát géppel feldolgozható táblázatos formátumban kell elkérni, különben még nagyobb tortúra lesz az adatok áttekintése, feldolgozása az elkövetkező hónapokban.

Az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetével kapcsolatosan ki kell térni a tartozásállomány, a követelésállomány és a hitelállomány alakulására, a bankszámlák és a házipénztár egyenlegére, a mérleg eszköz és forrás oldalainak az áttekintésére, továbbá az önkormányzat által tulajdonolt értékpapírokra. A tartozások számbavételénél sokat segít, ha a vonatkozó adatokat megfelelő bontásban kapja kézhez az új vezetés, így esetleges problémákra közvetlenül fény derül, nem csak az adatok rendezése, elemzése után. A tartozásállományt például korosítva érdemes elkérni, és az sem árt, ha szállítókra bontva látszódnak az adatok. A pénzügyi helyzetet jelentős mértékben befolyásolhatják a jövőre vonatkozó kötelezettségvállalások, ezért itt érdemes kitérni a folyamatban lévő beruházásokra, fejlesztésekre, esetlegesen kifizetett előlegekre, a költségek várható alakulására. Mivel számtalan fontos beruházás, fejlesztés nem közvetlenül az önkormányzat irányítása, hanem valamelyik cégének irányítása alatt áll, ezért az ezekre vonatkozó gazdálkodási adatok is fontosak. Ki kell derülnie, hogy az önkormányzat költségvetésének valójában mekkora hányadát teszi ki a szűken vett hivatal és önkormányzat, illetve azok intézményeinek és cégeinek költségvetése...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése