2021. január 12., kedd

ISKOLAÉRETTSÉGI KÉRVÉNYEZÉS: A KORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÁS CSŐDJE A SZÜLŐI VÉLEMÉNYEK TÜKRÉBEN

SZÜLŐI HANG KÖZÖSSÉG
Szerző: SZÜLŐI HANG
2021.01.12.


Összefoglalás


A Szülői Hang Közösség online felmérést végzett azon érintett szülők körében, akik a további egy év óvoda érdekében kérelemmel fordultak az Oktatási Hivatalhoz (OH). A felmérés január 1. és 10. között zajlott 1179 önkéntes résztvevővel.

Mivel legkésőbb január 15-ig adhatók be a kérvények az Oktatási Hivatalhoz, a szülőknek az új rendszerben nagyon korán és véglegesen kell dönteniük gyermekük iskolaérettségéről. A határidő lejártával sem kérvényezni, sem módosítani nem lehet, pedig ebben a korban a kisgyermekek nagyon gyorsan változhatnak, fejlődhetnek. Az iskolaérettségről szóló pedagógiai döntés igen összetett: függ az értelmi fejlettségtől, szerepet játszik benne többek között az érzelmi és szociális érettség, monotóniatűrés, önirányítási képesség és alkalmazkodóképesség, a mozgás fejlettsége, a fejlett beszéd és beszédértés is. Miután ebben a nehéz kérdésben a az óvoda jogkörét megszüntetve a döntés felelősségét a kormány a szülők vállára tette, alapvető fontosságú, hogy a szülők széleskörű és egyénre szabott szakmai támogatást kapjanak, hogy gyermekük szempontjából a legjobb döntést hozhassák meg.

A felmérés legfontosabb eredményei:

- Az óvodában csupán az esetek 44%-ában tájékoztatták a szülőket az iskolaérettségi döntés pedagógiai szempontjairól, sőt az esetek 15%-ában az óvoda még az OH kérelmezés lehetőségéről sem adott tájékoztatást a szülőknek.

- A kérvényező szülők 70%-a találkozott elutasítással, amikor támogató írásos szakmai véleményt kértek azoktól a szakemberektől vagy óvodapedagógusoktól, akik egyébként egyetértettek azzal, hogy a gyermek még egy évig óvodában maradhasson. Ezen belül 42%-ban szembesültek a szülők azzal, hogy egyáltalán nem állították ki az írásos szakmai véleményt, 28%-ban pedig azt tapasztalták, hogy bár a szakember egyetért a további egy év óvodával, ezt nem meri írásban is felvállani a szakmai véleményében.

- A tájékoztatással és támogatással kapcsolatos problémák jelen voltak minden fenntartó esetén, összességében látható, hogy jobb volt a helyzet az egyházi fenntartású óvodákban, és még jobb az alapítványi/magán óvodákban, mint az önkormányzati intézményekben.

Bár az OH eljárásban viszonylag magas, kb. 90%-os az elfogadási arány, még így is több mint tízezernyi gyermek lemaradhat a további egy év óvoda lehetőségéről, hiába lenne szükségük rá. Ez azért van, mert egyrészt a szülők gyakran nem kapnak megfelelő tájékoztatást és támogatást, így nem tudatosul bennük, hogy a gyermek érdekében január 15-ig kérvényezniük kell, másrészt elrettenti őket a bizonytalanság, a stressz és az esetleges megaláztatás abban a hatósági eljárásban, ahol idegenek döntenek sorsukról, és amelynek keretében minél rosszabb színben kell feltüntetniük gyermeküket. Nincsenek nyilvános kritériumok és nincs érdemi jogorvoslati lehetőség...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.