2021. április 11., vasárnap

ILLYÉS GYULA - EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL

YOUTUBE
Előadó: SINKOVITS IMREHol zsarnokság van,

ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,
 
nemcsak a vallatószobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van
 
nemcsak a füst-sötéten
gomolygó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal-morse-jében,
 
nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös! –
ott zsarnokság van,
nemcsak a katonásan
 
pattogtatott “vigyázz!”-ban,
“tűz”-ben, a dobolásban
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,
 
nemcsak a titkon
félig nyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,
 
a száj elé kapott ujj
“pszt”-jében, hogy ne mozdulj,
hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
 
nemcsak a rács-szilárdan
fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergődő jajsikolyban,
 
a csöndet
növelő néma könnyek
zuhatagában,
táguló szembogárban,
 
az van az éjben halkan
sikló gépkocsizajban
meg abban,
megállt a kapulajban;
 
abban, ahogy a “halló”
közben – érzed – a kagyló
csöndjén keresztül
figyel egy idegen fül;
 
nemcsak a telefondrót
közt vergődő Laokoon-mód:
vonat, repülő, sínpár,
gúzsbog, kötélszár,
 
mert zsarnokság van,
nemcsak a talpra álltan
harsogott éljenekben,
hurrákban, énekekben,
 
az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,
az operában,
a trombitában,
 
ott van az utca sarkán
az éppoly harsány –
vígan vagy kongó zordan
feszülő kőszoborban,
 
az van a derűtelen
tarkálló képteremben,
külön minden keretben,
már az ecsetben;
 
mert zsarnokság ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy a régi istened sem;
 
mert zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,
 
abban, ahogy a gyermek
dadog az idegennek,
ahogy, mielőtt súgtál,
hátrafordultál,
 
nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál is jobban
bénító szólamokban;
 
az ott van
a búcsúcsókban,
ahogy így szól a hitves:
mikor jössz haza, kedves,
 
az utcán oly szokottan
ismételt hogy-vagy-okban,
a hirtelen puhábban
szorított kézfogásban,
 
ahogy egyszercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a légyottban,
 
nemcsak a vallatásban,
ott van a vallomásban,
az édes szómámorban,
mint légydög a borodban,
 
mert álmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nászi ágyban,
előtte már a vágyban,
 
mert szépnek csak azt véled,
mi egyszer már övé lett;
vele hevertél,
ha azt hitted, szerettél,
 
tányérban és pohárban,
az van az orrba-szájban,
világban és homályban,
szabadban és szobádban,
 
mintha nyitva az ablak
s bedől a dögszag,
mintha a házban
valahol gázfolyás van,
 
ha magadban beszélgetsz,
ő, a zsarnokság kérdez,
képzeletedben
se vagy független,
 
fönt a tejút is már más,
határsáv, hol fény pásztáz,
aknamező; a csillag:
kémlelő ablak,
 
a nyüzsgő égi sátor
egyetlen munkatábor;
mert zsarnokság szól
lázból, harangozásból,
 
a papból, kinek gyónol,
a prédikációkból,
templom, parlament, kínpad,
megannyi színpad;
 
hunyod-nyitod a pillád,
mind az tekint rád;
mint a betegség,
veled megy, mint az emlék,
 
vonat kereke, hallod,
rab vagy, erre kattog;
hegyen és tavak mellett
be ezt lehelled;
 
cikáz a villám, az van
minden váratlan
zörejben, fényben,
szív-hökkenésben;
 
a nyugalomban,
a bilincs-unalomban,
a záporzuhogásban,
az égig érő rácsban,
 
a cellafal-fehéren
bezáró hóesésben;
az néz rád
kutyád szemén át,
 
s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;
 
mint víz a medret,
követed és teremted;
kémlelődsz ki e körből,
ő néz rád a tükörből,
 
ő les, hiába futnál,
fogoly vagy, s egyben foglár;
dohányod zamatába,
ruháid anyagába
 
beivódik, evődik
velődig;
töprengenél, de eszmét
tőle fogan csak elméd,
 
néznél, de csak azt látod,
amit ő eléd varázsolt,
s már körben lángol
erdőtűz gyufaszálból,
 
mert mikor ledobtad;
el nem tapodtad;
így rád is ő vigyáz már
gyárban, mezőn, a háznál;
 
s nem érzed már, mi élni,
hús és kenyér mi,
mi szeretni, kívánni,
karod kitárni,
 
bilincseit a szolga
maga így gyártja s hordja;
ha eszel, őt növeszted,
fiad neki nemzed,
 
hol zsarnokság van:
mindenki szem a láncban;
belőled bűzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy;
 
mert már miattad dermed
dacba a gyermek,
s lesz az öledben ringó
feleség ringyó;
 
vakondként napsütésben
így járunk vaksötétben
s feszengünk kamarában
futva bár Szaharában;
 
mert ahol zsarnokság van,
minden hiában,
e dal is, az ilyen hű,
akármilyen mű,
 
mert ott áll
eleve sírodnál,
ő mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.