2021. szeptember 10., péntek

AZ ÉS 2021/36. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2021.09.10.F E U I L L E T O N

Kutasy Mercédesz: A műfordítás és a tudomány

I N T E R  J Ú 

Kácsor Zsolt: Csuromabszurd
Beszélgetés Márton Lászlóval

K R I T I K A

Végső Zoltán: Abba kéne hagyni?

(Az 50 éves Abba)

Szerintem lenyúzni való bőr már nincsen a zenekaron, az erőltetett megújulás, a múlttal való álszembenézés pedig nem áll jól nekik, de hát ilyen a zeneipar: szemérmetlen, és ebből a szemérmetlenségből most az az Abba is kér egy kicsit, amelyiknek erre nem volt szüksége a tízévnyi valódi pályafutása során. Hát legyen, hadd szüreteljenek, de ez a mostani fellángolás nem tesz hozzá és szerencsére nem is vesz el az életműből.Tovább

Németh Gábor: Vidám temetés

(Stalter György: Átrendeződés / Rákosrendező – egy budapesti pályaudvar 2012–2021, FUGA, megtekinthető szeptember 20-ig)

György Péter: A numerus clausus és a lányok

(A numerus clausus és a lányok, 2B Galéria, október 7-ig)

Stőhr Lóránt: Kakaskodás

(Herendi Gábor: Toxikoma)

A Toxikomában végtére is fajsúlyos emberi drámák kerülnek elő, legfőként szabadság és felelősség ütközik össze a főhősök életében. „Győző” heroinaddikciója csak az apropó, a kábítószeres látomások egy drogfilm kötelező látványosságai, de a szétfolyó tér, az átváltozások külsődleges élmények, mérsékelten érdekes bravúrok. Az egyetlen szép, tempójában, zenéjében eltalált szürreális mozgóképes momentum, amikor motorozás közben lassan megfordul és szétcsúszik a Rákóczi híd Győző körül, és ez a magát legyőzhetetlennek hívő sikerember szó szerint elveszti a lába alól a talajt. Ez a nárcisztikus macsó ugyanis azt hiszi, mindent megtehet, és mindenkin felül akar kerekedni.Tovább

Gergics Enikő: Kormány, váltó


(Schwechtje Mihály: Hajtűkanyar Autósiskola, Füge Produkció, Jurányi Ház, szeptember 1.)

Itt kezdődik a valódi téma: a bűnügyi köntösbe burkolt folyamatábra arról, mi mindenre képes a hatalom, hogy eltussolja akár azt is, amit el sem követett, és miként mocskolódik be szinte elkerülhetetlenül egy politikai mozgalom. Az egyetemfoglalás mint forrásanyag érezhető a háttérben, az előadás ugyanakkor egyértelműen egy valóságból kiemelt, fiktív mindenkori jelenben játszódik, ahol – mit ad isten – pont ugyanaz a társadalmi éghajlat. Az írót-rendezőt a rendszerszintű érdekli, nem a konkrét.Tovább

Fáy Miklós: Bach bekavar


(Magnificat/Jazznificat – Zeneakadémia, szeptember 6.)

Azért egy koncepcionális kérdést nem árt tisztázni: ez most Magnificat vagy tiszteletadás Bach előtt? Nem teljesen mindegy. A szöveget akarja Bach nyomán elmondani, vagy csak a Bach-zene ihletésére akar dzsesszelni? Ha az előbbiről van szó, akkor meglehetősen elhibázott a darab, már az induláskor is, amikor a lelkesedés és mennyei trombitaszó helyett besündörög az első tétel. Ha a második megoldás az érvényes, a Jóisten helyébe Bach ült, az ugyan kissé blaszfém megközelítés, és maga Bach biztosan nem helyeselné, de járható út.Tovább

Károlyi Csaba: Egyre kevésbé

(Bonyolult dolgok. Társadalompolitikai magazin. Szerkesztő-műsorvezetők: Bálint Judit és Korpás Krisztina. Klubrádió, szeptember 2., csütörtök, 19.00–20.00)

Olyan szép lenne, ha csupa ilyen beszélgetés zajlana a magyar rádiókban. De hát nálunk public radio sincs. Éppen a kereskedelmi Klubrádió igyekszik betölteni a hűlt helyét. Lehet, hogy a pénz mítoszának annyi, és kis pénzből is lehetne jót csinálni, ahogyan Orsós László Jakab utal rá, ám a magyar közállapotok a pénzhiány miatt is tartanak ott, ahol. Bonyolult dolgok ezek, ahogyan a műsor találó címe mondja. Semmi nem fekete-fehér. Azonban valami nagy titok csak lehet abban az amerikai könyvtárban, ha emigráns alelnöke ennyire szereti a munkáját. Próbálom megérteni az ethosz lényegét, amely anélkül is él, hogy Amerika bárkinek is az idolja lehetne még. Ennek megértése azonban egyre kevésbé megy.Tovább

Siba Antal: Nagy sírók, nagy alázók


(Tehetségkutatók a televízióban)

A könnyezés és a sírás külön fejezet lehet, általában két megalázás között egy sírás, vagy két sírás között egy megalázás, nagyjából ilyen bontásban. Nem emelem ki név szerint a nagy sírókat, tudják magukról, látja a közönség – sírásuk bizonyosan őszinte, de ennyit sírni, mint amennyit a mesterek egy-egy műsoridő alatt összesírnak, az mégiscsak túlzás. Ez amúgy az összes eddig futott tehetségkutatóra jellemző volt, az is, hogy a zsűritagok többségének önimádata és öncsodálata háttérbe szorította azt, ami a kritikusnak alapjában véve fontos feladata lenne: használható tanács a fellépőnek.Tovább

Csengery Kristóf: Légy hű magadhoz
Ránki Dezső 70 éves

Szenvedélyes és intellektuális, zárt és feszültségteli, titokzatos és alázatos, elegáns és aszketikus – ez Ránki Dezső, egy termékenyen komplex személyiségű, kivételes, senki máshoz nem hasonlítható muzsikus, akitől a zenehallgatók világszerte felmérhetetlenül sokat kaptak, pedig aligha tesz egyebet: jobbra-balra nem pillantva, eltökélten lépdel az úton, amely rendeltetett számára.Tovább

Kész Orsolya: A pedagógia gyönyörű kockázata

Fordulat 28 – Kritikai pedagógia. Szerkesztette Berényi Eszter, Buka Virág, Domschitz Mátyás, Eredics Lilla, Gegő Virág, Herr Martin, Horváth Eszter, Lafferton Sára, Nagy Kristóf, Papp András, Sidó Zoltán, Szarka Alexandra, Tóth Kinga. Szövetkezetiséget Támogató Egyesület, Budapest, 2021, 268 oldal, 1900 Ft

A Fordulat kritikai pedagógiáról szóló száma épp arra tesz kísérletet, hogy kivezessen bennünket ebből a zsibbasztó kétosztatúságból. De mi is az a kritikai pedagógia? A lapszámból hamar kiderül, hogy helyesebb inkább kritikai pedagógiákról beszélnünk: egy olyan, egységesnek nem igazán tekinthető mezőről, ami alá sokféle akadémiai-elméleti megközelítés és társadalmi praxis belefér. Ami a lapszám szövegeinek kritikai pedagógia-meghatározásaiban közös: egy olyan szemlélet és/vagy módszertan, amelynek célja, hogy képessé tegyen saját társadalmi pozíciónk felismerésére, tudatosítására, a fennálló körülmények aktív formálására, a kritikus gondolkodásra és a közösségiségre. Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Weiss János: Ex libris

Platón: Phaidón
Fekete Éva: Lukács György
Heller Ágnes: Tragédia és filozófia
Steiger Kornél: Tanulmányok a sztoikus etika köréből

Foszforeszkáló intellektualitás
Válogatás Szentkuthy Miklós Széljegyzetek Casanovához – Szent Orfeusz breviáriuma című könyvének német nyelvű recenzióiból

Apropos Casanova – Das Brevier des Heiligen Orpheus. Fordította Tankó Tímea. Andere Bibliothek, 2020, 312 oldal, 44 euró

Szentkuthy már az első oldalon nagy kedvvel összekavarja az idősíkokat: „Skolasztika, freudi felfedezések, marxi megfigyelések, egzisztencialista desperációk testét, lelkét szinte tönkretépték”, írja szent Alfonzról (1696-1787) – mintha csak Borges prózáját olvasnánk. […]

Az argentin íróval nem csak az enciklopédikus műveltség köti össze, hanem az a kedv, ahogy a történeti, irodalmi, filozófiai és zenei motívumok szinte kimeríthetetlen forrásából játékosan alkotni vágynak. Mindennek „sem történelmi tévedéshez, sem a legolcsóbb commerce-anakronizmushoz, sem hazudozáshoz semmi köze”, védi esztétikai programját, „ahogy a májusi bodzának […] messze-messzire elszálló, tékozló-tévelygő illata sem hazugság”, hisz a bodza is megmarad a helyén, míg „az elkalandozó bodzaszag a legtávolabbra csúsztatott tájakon is – bodza.” (Jan Koneffke: Mintha Borges műve volna: az író Szentkuthy Miklós. Neue Zürcher Zeitung, 2021. február 25.)Tovább

Kálmán C. György: Méltó búcsú

Kántor Péter: Elegendő ok. Ver­sek 2017–2021, Magvető Könyv­ki­adó, Budapest, 2021, 72 oldal, 1999 Ft

Aki valamelyest ismeri Kántort, tudja: nála a hétköznapiság, az apró-cseprő tapasztalatok megosztása, a nem túl lényeges dolgokon való töprengés alapeleme a verseknek. Kiindulópont és végeredmény, az olvasóhoz („akinek fontos”), az olvasóhoz fűződő kapcsolat legerősebb megteremtője és megtartója. Ez nem változott. Egyáltalán: Kántor nem az a költő, akinél kötetről kötetre valami radikális változásokat fedezhetnénk fel, látványosan sosem újítja meg írásmódját, hangját, témáit. Mégis: most valami egészen újjal áll elő, a hétköznapiság a legmerészebb, és egészen meglepő módon tör elő. A kötetet záró vers (voltaképpen: ciklus) a Valaki feljegyzéseiből című, eddig sosem látott, különös és csodálatos „al-műfajt” teremt.Tovább

Babarczy Eszter: Ősünk, Jászi

Takáts József: Jászi és a liberális szocializmus. Eszmetörténeti tanulmányok. Osiris Kiadó, Budapest, 2021, 312 oldal, 2980 Ft

Miért érdemes elolvasnia e kötetet valakinek, akit nem érdekel különösebben a Jászi-filológia? Ugyanazért, amiért érdemes elolvasni egy Jászi-életrajzot, s ezen túl bármilyen politizáló értelmiségi életrajzát: bár Takáts határozottan – és kissé provokatívan – leszögezi, hogy nem célja politizálni, saját politikai vagy filozófiai véleményét kifejteni (nagy baj lenne, ha ez nyomot hagyna az eszmetörténészi munkán – mondja), nekem nagyon nehéz volt úgy olvasni a könyvet, hogy ne szembesítsen a magyar és a nemzetközi politikatörténet és eszmetörténet nagy és eldöntetlen, ezért állásfoglalásra késztető kérdéseivel.Tovább

Szokács Kinga: Nem oldja békévé?

Perintfalvi Rita: Amire nincs bocsánat. Szexuális ragadozók az egyházban. Kalligram Kiadó, Budapest, 2021, 423 oldal, 3990 Ft

A katolikus teológus, mentálhigiénés szakember, publicista, egyetemi oktató, többek között antigenderizmus-kutató szerző magára vállalja azt a küldetést, hogy alaposan feltárja a spirituális és szexuális visszaélések közötti összefüggéseket, az ezekkel kapcsolatos tévhiteket, a különféle tettesprofilokat és behálózó stratégiákat. A könyv bevezetők utáni első része egy 33 oldalas tanulmány a spirituális bántalmazás hatalmi manipulációiról, annak közegeiről, a vallásos hitről mint manipulációs eszközről, az engedelmesség káros hatásáról. „Akiket engedelmességre nevelnek, azokat nem tanítják meg arra, hogy kell nemet mondani”.

I R O D A L O M

Selyem ZsuzsaBrilho do sol


Egy bizonyos Roland. Egy tökkelütött. Aka Roli. Egy vicc. Biankának saját vállalkozása van, jól néz ki, egy független nő – lenne, ha nem nézné félpercenként a telefonját, írt-e Roli (a gyökér), válaszolt-e Roli (a szemétláda), Roli (a faszkalap), Roli (a gyíkarc), Roli (a seggfej). Átpasszoltam neki a mindfulness appot, ami arról szól, hogy 30 másodpercig ne a telefonodat bámuld, akkor meg csorogtak a könnyei a vállamra, Alice, hüppögte, azt hittem, hogy ő életem szerelme. Szóval előkotortam a retikülömből egy pézsét, megvártam, míg letörli a szétmángált sminkjét, és bedobtam a Jolly Jokert: íróiskola Portóban, a Harry Potter szülővárosában! Még nyikorgott kicsit, hogy sms-en kívül még nem írt semmit (na jó, házi feladatokat a suliban, de az rég volt), s hogy nekem persze más, mert már két novellám megjelent a neten. Igaz, hogy három, és nagyjából egy regényt is összedobtam, de mindegy, inkább azt mondtam Biankának, hogy éppen itt az ideje, hogy írjon ő is, elvégre neki is voltak élményei.Tovább

Nógrádi Gábor: A gyermek mosolya

A lezárt koporsóban az anyja feküdt, de azt a kisgyerek nem tudta. Vagy nem akarta tudni. Vagy nem tudta, hogy tudja, mert valami törölte a valóságnak ezt a szeletét.

Az ember túlélésének egyik biztosítéka, hogy nem látja a valóságot annak, ami. Ha látná, akkor talán időnként meg kellene tébolyodnia, vagy meg kellene ölnie magát vagy mást, másokat. De szerencsére az evolúció, amely az ember értelmét megalkotta, létrehozta a törlés, a felejtés, az észlelt valóság villámgyors átalakításának képességét is.

A kérdés ismét: vajon, mit gondolt a kisgyerek, aki még sohasem volt temetésen?

Koporsót már láthatott, mert a nyíregyházi Vasvári Pál utcában, ahol laktak, gyakran kocogott végig egy lovak húzta nagy fekete batár lassan, hogy a mögötte gyalogoló gyászolók le ne maradjanak. És a minden oldalán nyitott kocsiban látható volt a nagy méretű fekete láda.Tovább

Masri Mona Aicha: Kálvin, Károli meg a Könyves Kálmán


Nóri rám írt, hogy neked van-e tetkód, mert AzaLány most posztolt egy képet, és nem tudja, hogy te vagy-e az a pasi AzaLány mellett, vagy nem, a fotón csak két egymásba fonódó kéz látható, a női kéz AzaLányhoz tartozik, ez biztos, de a pasi keze tetovált, nem tudom, válaszoltam, egy éve még nem volt, mire Nóri, faszsetudja, küldtem egy lájkot, majd egy üzenetet, hogy engem ez egyáltalánnem érdekel, így írtam, egybe, hogy egyáltalánnem, mert sosem volt temeg­én, ez egy régi történet, és mint ilyen, engem egyáltalánnem érdekel, hogy összejöttél-e valakivel, de persze, ha őt igen, akkor küldje a képet, és ránézek.Tovább

Kalapos Éva Veronika: Ezek voltak az apák


A negyedik nap nélkülük. Most még nem tudja, hogy több mint két évig számolni fogja a napokat, csak nyolcszáznál hagyja majd abba, és arra gondol, vajon Bara is látja-e, hogy ott az a rohadt nyolcas, és elbőgi-e magát a nullák miatt, mint ő. De egyelőre ezt a negyedik napot próbálja túlélni, és elhatározza, hogy másnap is tejjel issza a kávéját. Nem ihatja úgy, mint eddig, ahogy a házas Bálint itta, az elvált Bálintnak új szokásai lesznek. Például szobabiciklizni fog. Vettek egyet Barának, amikor le akart fogyni szülés után, ott van az is a pincében.

Nem ő kérte, hogy lefogyjon, mindenhogy szépnek látta. Bara viszont sírt a lógó hasa és a repedezett bőre miatt, Bálint akkor hallotta meg, amikor egyszer bement hozzá a fürdőbe zuhanyzás előtt. Átölelte, eszébe jutott, hányszor sírhatott már így, a száját beharapva, Bara belekapaszkodott, és elzokogta a szobabiciklit, amit egy anyukás csoportban látott. Pedig még villamosoznia sem volt szabad a császár miatt, az orvos rámordult, lesz szíves vigyázni magára, ez a pályafutása legszebb császársebe, nem szeretné újravarrni. Bálint másnap megvette a biciklit, hogy aztán napokig könyörögjön Barának, egyelőre ne üljön fel rá.Tovább

Közreadja Tillmann J. A.: Szótár szíriusziak számára

Ladomi lelet

ARÉNA 1. (történeti) Lelátókkal ellátott építmény, melyben alacsony akarnokok a csőcselék vérszomjának csillapítására ölették egymással állatok és emberek tömegeit 2. (mai) A sportnak nevezett „nemzeti kábítószer” (Márai Sándor) tömeges adagolására szolgáló csarnok. 3 (jövőbeli) Szíriuszi űrhajók számára szolgáló fel- és leszállóhely.

CSOROG „Mondatik híg, folyó anyagokról, midőn szűk, vagy más helyről kieredvén bizonyos hangadással ki-, el- vagy aláfolynak.” (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

EMBERIŐFORRÁS-MINISZTER Poszthumán politikus, aki embertársait tárgynak tekinti és belőlük forrásokat fakaszt.

ESZMEEPIDÉMIA A teóriatúltermelésben előállított mémek mutációi és multiplikálódásai folytán a fejekben tomboló járvány.

FRISSÍTÉSSEL ZAKLATÁS Innovációbűnözők és tőkés tettestársaik által, szolgáltatásfejlesztés örvén rendszeresített támadás.Tovább

Benkő Attila: Késő bánat

Benkő Attila: Nyári part

Képaláírások

Benkő Attila: Este az otthonban

Karafiáth Orsolya: A Király

Szonday Szandra: A remete


Szabó T. Anna: Lány a hídon

ITT OLVASHATÓ

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.