2022. február 18., péntek

AZ ÉS 2022/7. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.02.18.F E U I L L E T O N 

Bacsó Béla
Goya

I N T E R J Ú

Carl Henrik Fredriksson
Miért csak most került nő a csúcsra?
Beszélgetés Lena Wängnerud svéd politológussalK R I T I K A

Sinkó István
A költő játéka

(Petőcz András kiállítása a Műcsarnokban megtekinthető március 13-ig.)

Petőcz András sokrétű alkotói pályájának ez a szegmense a Műcsarnok falain Az alfától az omegáig címet viseli. Mondhatnánk, a teljesség felé, mondhatjuk, a beteljesülés irányába halad az alkotó, képzőművészi minőségében, költői magatartásában. A szóban képet alkotni és a képpel szavakat kifejezni akarás erős és intellektuális kihívásokkal teli képi œuvre-t szült.Tovább

Fekete Szilvia
XY_now, Q_now

(Az XY_now, Q_now című kiállítás a Q Contemporary Művészeti Múzeumban március 19-ig megtekinthető.)

A bemutatott anyag termekre bontva kellemesen igazságos: az absztrakt és figuratív munkák, valamint a nő- és férfinemű művészek mennyisége úgy oszlik el, hogy a válogatás mindvégig a minőséget tartja szem előtt – ez a minden szempontot egyesítő, kifinomult merítés pedig Zsikla Mónika kurátor munkáját dicséri.Tovább

György Péter
Vizuális játékok

(Fajó János kiállítása a Deák Erika Galériában, megtekinthető március 4-ig.)

A falakon látható nonfiguratív képek és a három asztalra kitett „játékok” együtt pontosan idézik fel munkássága egészét: kiszámíthatóság és kiszámíthatatlan egyediség egyensúlyát. Azaz Fajó, fiatalkorán túl, élete végéig a nonfigurativitás mellett köteleződött el, de ez nem jelentette azt, hogy ne kereste volna, ne változtatta volna meg újra és újra a belső arányokat. Az ornamentika és dekorativitás kérdései mindig felmerültek, ahogyan a geometriai és a biológiai formákat is újraírta, újraértelmezte.Tovább

Stőhr Lóránt
Kirakatemberek

(Joachim Trier: A világ legrosszabb embere)

Joachim Trier csupa tipikus helyzetből és közhelyes párbeszédek sorából rakta össze filmjét. Neheztelés a távoli apára, szerelembe esések, szakítások, vágyakozás egy megmagyarázhatatlanul kevéssé vonzó férfi iránt, félelem a terhességtől, döntésképtelenség. Trier jól ismeri a középosztálybeli fiatalok és középkorú emberek életének típushelyzeteit, de szinte egyiknek sem képes a mélyére menni.Tovább

Végső Zoltán
Zene és videocast

(Kóródi Tamás és a Hit Space You­Tube-csatornáiról)

Kóródi Tamás videocastjében sok tartalék van még, több ötlet indult el párhuzamosan, gyakran azt az emberi oldalt is felmutatva, amivel a sanyarú helyzetben lévő utcazenészekre is felhívja a figyelmet. Ez a Youtube-csatorna a zenei élet közepéről igyekszik tudósítani, szórakoztatni, művelni egy nagyon helyén lévő fiatalember szemléletmódján keresztül.Tovább

Gergics Enikő
Ember és utánzatai

(Pisztácia és mogyoró [Werner Schwab: Népirtás, avagy nem funkcionál a májam], r.: Zsótér Sándor, Vörösmarty Színház, Székesfehérvár, febr. 9.)

A Pisztácia és mogyoró az osztrák eredetit követve Népirtás, avagy nem funkcionál a májam névre hallgatott Szajbély Mihály fordításában; a címcserét illetően úgy tűnik, inkább a cím van azért a jelenetért, amely csattanószerűen megmagyarázza, és nem fordítva. Az eredeti cím bizarr volta sokkal közelebbi kapaszkodót kínál a nézőnek, az elpasztellesített Pisztácia és mogyoró cím alapján nehéz lesz felkészülni arra, hogy a darab központi motívuma a gyűlölet, és bár Zsótér Sándor rendezésében sokat tompít a látottakon az absztraháló ábrázolás, az emberi mocskosság témái között nemcsak alkoholizmus és emberölés akad, hanem vérfertőzés és szexuális abúzus is.Tovább

Fáy Miklós
Táncos léptű Stravinsky

(A Fesztiválzenekar Stravinsky-estje – Müpa, február 11.)

Aztán jött a Hegedűverseny, ami azt jelentette, hogy a szólista lendülete és ritmusa vitte magával a karmestert és a zenekart is, a közönséget pedig felszabadította ez a póztalan tehetségesség, a lazaság, hogy így is lehet Stravinskyt játszani, lassan száz évvel a művek születése után talán utolérhetjük önmagunkat. Kopatchinskaja két ráadása pedig fölszabadítólag hatott, és nem lehet független ettől, hogy a szünet után a Petruska bizonyos pillanataiban már föl is nevettek a nézőtéren. Tovább

Károlyi Csaba
A falloszról

(Értsünk szót, Parászka Boróka műsora, Marosvásárhelyi Rádió, február 8., www.marosvasarhelyiradio.ro)

A romániai közszolgálati rádió szerkesztő-műsorvezetője a legtermészetesebb módon keres föl a világban bárhol élő magyarokat, és úgy beszélget velük közéleti, kulturális témákról, hogy a beszélgetés pillanataiban a világ közepe Marosvásárhely. Ilyen elemi erejű közszolgálati beszélgetőműsor alig van már a mai magyar nyelvű rádiózásban.Tovább

Siba Antal
Helyettes büntetők

(Bpiautósok.hu)

A videót nézőből előjön az állat: kissé előre dől, és azt morogja, üsd már pofán! Szeretné látni, amint a büntetőfékező az ütéstől összerogy, és elterül az aszfalton. Nos, ez történik, a megfegyelmezett egy balhoroggal földre küldi azt, aki az imént még fegyelmezett, ő kissé rogyadozva föláll, valamit mond, aztán kap még egyet, alighanem nagyobbat, mint az első. Ebből is föláll, aztán többet már nem látni, eddig tart a film.Tovább

Visy Beatrix
„a tér és az idő humánredői”

Németh Zoltán: Tektonika. Kal­ligram Kiadó, Budapest, 2021, 160 oldal, 2590 Ft

A rétegek, a felszíni és a felszín alatti struktúrák, a tudat mélyfúrásai megképezik tehát e verseskönyv vertikális térbeliségét, mélységét. Ugyanakkor a hét ciklus által nemcsak tágas és tagolt szövegtér nyílik meg, a tér „valós” expanziója, a különböző idősíkoknak is köszönhetően, bejárhatóvá teszi a felszínt, a vidéket és a tájat. Elsősorban a történelmi Magyarország területe és a közép-európai régió kap részletesebb reflexiókat. A regionális tektonika műszerei e térség kulturális, művészeti és nyelvi kapcsolatait mérik be. A második ciklus „íróversei” kifejezetten egy-egy helyszínhez, városhoz kapcsolják a múltbeli alakokat, megmutatva, miként lehet hatással a hely, a felszíni forma, a térelrendezés egy adott alkotó gondolkodására, művészetére, és hogy egy hely hogyan formálódik, alakul az emberi jelenlét, a művészek, tudósok szellemisége által.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Deczki Sarolta
Ex libris

Jáchim Topol: Az Ördög műhelye
Pavel Brycz: A pátriárkák letűnt dicsősége
Jan Novák: Betonszínű nagyapám
David Zabranský: Mindig más strandra vágyik

Huszár Ágnes
Egy rejtélyes jótevő

François Kersaudy: Himmler masszőre. Egy elfeledett embermentő története. Fordította Ádám Péter. Corvina Kiadó, Budapest, 2021, 359 oldal, 4990 Ft

Kersten elsősorban elfogott ellenállók szabadon bocsátását kérte. A kezelést sokszor egy lista átadásával kezdte, s csak akkor látott a masszírozáshoz, amikor a fájdalmaktól gyötört Himmler megígérte a nevezettek szabadon engedését. Kapcsolatuk jellegét jól mutatja ez az 1943 márciusában írott levél: „Mellékelten listát is küldök, három észt férfi, négy francia nő, tizenegy holland nő, két belga és három norvég férfi nevével. Arra kérem, késlekedés nélkül engedje szabadon őket” (152.).

Kersten tevékenysége kihívta Himmler ellenségeinek haragját. Élete veszélybe forgott, ezt bizonyítja Walter Schellenberg 1944 augusztusában küldött levele: „...ezek a körök megpróbálják Önt eltenni láb alól... Legyen magánál mindig tűzfegyver, ne bízzon ismeretlen emberekben” (207.).Tovább

Gregor Lilla
A „jelen diagnózisa”

Deczki Sarolta – Vásári Melinda (szerk.): Reáliák. A magyar próza jelene. Kijárat Kiadó, Budapest, 2021, 300 oldal, 3600 Ft

Nagyon változatos a tanulmányok módszertana, különböző utakon próbálnak kimutatni bizonyos tendenciákat vagy igyekeznek bemutatni egy-egy feltételezett tendencia megvalósulásait: a számítógépes adatelemzés adta lehetőségeket bevetve vizsgált Kitömött barbár és a Körkép antológiák prózáinak narratív trendjeit évtizedenként átfésülő tanulmány távolsági tekintetei mellett megjelennek egy-egy regényre koncentráló, hagyományosabb közeli olvasatok, illetve olyan csoportos vizsgálatok is, amelyek adott tematikus- és megszólalásmódbeli csomópontok köré rendeznek szövegeket. És ezek a csomópontok jelölik ki A magyar próza jelenének (ahogy az alcím mondja) főbb irányait, a „valóság” megközelítéseit: a közelmúlt történelme és az emberi test működései (betegség, szexualitás) rendre visszatérő témák, illetve gyakori beszédmódbeli sajátosság a regiszterváltogatás, a dokumentáló, archiváló igény és a társadalomkritikai szemlélet.Tovább

Gervai András
A Titanic hajóhídján

Zsindely Ferenc: Miniszter a frontvonalban. Zsindely Ferenc naplója.1941. február 25. – 1946. március 9. Szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Szekér Nóra, ÁBTL – Kronosz Kiadó, Budapest, Pécs, 2021, 793 oldal, 6950 Ft

A gondosan szerkesztett, gazdag és fontos jegyzetanyaggal ellátott napló akkortól válik igazán izgalmassá, amikor végzetesen felpörögnek az események, amikor az ország a politikusai által választott út vége felé halad. Zsindely a megszállást „disznóságnak” nevezi (március 23.), szerinte abban, hogy „idáig kerültünk” Kállay Miklós „rövidlátó svihákságnak”, kétkulacsos-, és zsidókat „tutujgató” politikájának, Horthy mellette kitartó makacsságának nagy szerepe volt (március 19.) Április 20-án a deportálások kapcsán úgy véli, hogy a „kegyetlenkedés [...] a magyar néplélektől idegen”, három hét múlva azonban már kénytelen beismerni, hogy „megindult a lavina. A szadizmus felébredt. Hol fog megállni?”Tovább

Angyalosi Gergely
Levéltenger

Az ÉS könyve februárban – Főleg szeress. Albert Camus és Maria Casarès levelezése 1944–1959. Fordította Kamocsay Ildikó. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2021, 1213 oldal, 7999 Ft

A regényszerűséget a kapcsolat alakulásának dinamikája teremti meg. A partnerek gyakran reflektálnak korábbi önmagukra. „Gyerek voltam még” – írja Maria az első találkozásuk idejéről. „A bennem élő kis reménység nyomban elrendezett mindent: Francine és te gyakorlatilag különváltok, de a gyerekek miatt színleg házasok maradtok.” Négy évvel később ilyesfajta reményeket már nem táplál: világosan látja, hogy Camus nem fogja elhagyni Francine-t és az ikreket, még érte sem, akit „az Egyetlennek” nevez. Ezt a belátást azonban nem mindig tudja szelíd megadással fogadni. A hullámvölgyek időszakában nehéz pillanatokat él át. „Mivel nem vagyunk szabadok, a szívünk csak félig van nyitva, olyan, mint azok a kis sebek, amikről még eldönthetetlen, hogy gyógyulófélben vannak-e vagy halálosak.” 1950 áprilisára a szakítás rémképe is felmerül: „képtelen vagyok folytatni eddigi életünket, ha továbbra is egy másik asszonnyal kell osztoznom rajtad”. Közli Camus-vel, hogy visszaadja a szabadságát, és felszólítja, hogy felejtse el, ám hozzáteszi: „mindig megtalálsz, ha nagyon akarod”. Néhány nap múlva már máshogy látja a dolgokat.

I R O D A L O M

Hevesi Judit
És te jól alszol?

Molnár T. Eszter
A rovartanásznő ifjúkora

Molnár T. Eszter
Married Love

Molnár T. Eszter
Emlékavatás

Molnár T. Eszter
Képzelt előadás az Albert Einstein College-ban

Jenei Gyula
Termelési regények

Miről írhatna az író, ha nem a mindennapokról, amelyekben éppen boldogul, örül, kínlódik; ha nem közönséges kis helyzetekről, amelyek megesnek vele a lépcsőházban, utcán, pékségben, piacon, munkahelyen? Kikről írhatna, ha nem azokról, akiket ismer, akiket megfigyelhet itt-ott, akikhez viszonyulhat? Viszonyíthatja magát: termetét, hajszínét, habitusát, szerencséjét, mondatfűzését, okosságát, zenei ízlését, szabadságvágyát. Akikkel közös történetei vannak: családtagról, kollégáról, szomszédról, fecsegő fodrászról, hajléktalanról, olyanokról, akikkel nap mint nap találkozik, vagy akikbe néha belebotlik: szigorú jegyellenőrről, kedves hivatalnokról. Esetleg fordítva: barátságtalan tisztviselőről és mosolygós kalauznőről.Tovább

Nyirán Ferenc
Levelek Junilkának
(Első levél)

Kedvem támadt elénekelni a Long Tall Sally című nótát Paul McCartney hangján, úgyis ő a maga kedvence a négy liverpooli közül. De csaknem két évnek kellett eltelnie, mire – a munkakapcsolaton túli szigorúan szakmai párbeszédeken – ­szóba mertem elegyedni magával. Kellett ehhez az is, hogy egy közösségi oldalon elcsípjem néhány velem kapcsolatos incselkedő mondatát, amit barátnőjével, közös ismerősünkkel osztott meg. Így szereztem tudomást az egyetemi tanulmányairól, hogy bukott a gyakszin a tanári képesítés, de végül csak meglett az a bölcsészdiploma a második nyelvvizsgát követően, meg a PhD is.

Aztán eljött a pillanat, amikor tegeződni kezdtünk. Látja, most mégis magázom, ez valahogy jobban illik hozzánk. Maga gyakran élt a tegezés és a magázás váltakozó módszerével. Ha kényes, bizalmas téma vetődött fel közöttünk, magázódásra váltott.

Nem tudtam mire vélni, hogy munka után megkeresett a közösségi oldalon, sőt olykor munkaidőben is, ha az engedélyezett rövid szünetekben felnéztem ama oldalra, ahol időközben ismerősök lettünk. „Úgyis levadászlak, ha meglátlak itt!”, írta egyszer, amikor nem volt forgalma a jegypénztárban. Feldobtak ezek a pár perces üzenetváltások, utánuk mindig újult erővel vetettem be magam az analitikus könyvelés frontján a harmadik emeleti irodában, míg maga a földszinti kuckójában bérletezett.Tovább

Berta Ádám
Az Alpok túloldala

Szombat hajnalban indultak Budapestről, pár óra múlva már Szlovéniában autóztak, késő délelőtt átlépték az olasz határt. Innentől az északolasz pályán hajtottak, egy nagy síkságon. Időnként megálltak kávézni, süteményt ettek, teletankolták a kocsit. Délután négy körül értek az első alagúthoz, aztán egyre gyakrabban és egyre hosszabb alagutak következtek. Amikor fizetőkapuhoz közeledtek, próbálták megtippelni, hány eurót kell fizetni. Ha már régóta nem jött kapu, nagy számot mondtak, ha öt-tíz percen belül másodszor is kapuhoz értek, akkor csak egy-két euróra tippeltek. Általában minden második kapunál hajtottak be díjat, a fizető szakaszok elején kártyát kellett húzniuk, ami az úthasználat kezdetét rögzítette.

Az Alpokban, talán a harmadik alagútnál felszisszentek: negyvenhét eurót mutatott a kijelző. Tizenegy kilométer hosszan haladtak a hegy gyomrában. Reni mazsolát evett, néha ásított. A cipzáras táska és benne a holmijuk a csomagtartóban volt.Tovább

Istók Anna
Mindig ezek a politikusok

A szavak meztelensége lep meg. Azt hittem, nekem már nem lehet újat mondani, se tragikusat, se vidámat, hallottam már ezerféle sorsot, mind ugyanarról szólt, az önzésről. De-vel nem kezdünk mondatot, szólt a régi mondás nyelvtanóráról, te-vel meg nem szoktunk. Megfigyeltem, ha valaki kirak egy posztot a közösségi oldalára, mindegy, hol járt, kivel találkozott, mit evett, tíz hozzászólóból kilenc nem a képre reagál, hanem leírja, hogy amikor ő, hogy amit ő, ami neki, ami vele, érte, szerinte. A közösségi platformon nincs te, és nincs neked.

És akkor felteszed azt a kérdést rólam. Nem magadról. Rólam.Tovább

Kustos Júlia
Egy kagyló álma

Van egy régről maradt tudásunk arról, hogy milyen a parton lenni, ezért nem halunk meg rögtön. Hanem, mikor hosszú utunk véget ér, és egyszerre mindenféle zajok vesznek körül, csikorgás, zúgás, kiáltozás, izzadt férfiak egyetértő morgásai, az öröm hangjai, megérezzük magunkon, milyen a szél, amikor nem a vízzel sodródik felénk, megérezzük a tengerfenék hiányát. És egy pillanatig nem tudunk betelni a látvánnyal – hogy ami belül olyan dús és sötét, kívülről milyen könnyűnek tűnik. És hogy a nap és a felhők mind léteznek. Mostantól nem csak ötletünk van róla. Hetek sűrűsödnek abba a lengésbe a víz felett. Egy daru húzott a levegőre, és mi most csak lebegünk egy határon a túlvilágra menet.Tovább

Nagy Tímea
Családi leltár a halálról

Dédnagyapa pár nappal azután halt meg, hogy meglátta rólam az első fényképet. Sokáig azt hittem, azért, mert híresen csúnya újszülött voltam. A sötét szobában csak a lepedő és a takarók világítanak, párnákkal megemelt fej, a szétterített fényképek a mellkasán, mióta az eszemet tudom, mindig így képzelem el. A dédi pedig nem sokkal azután távozott, hogy a hűtőből eltűnt egy egész doboz vajkrém, legalábbis ezt apai nagymamám mesélte, ezután mindig azt hittem, hogy a vajkrémekben van valami halálos, hatéves lehettem akkor. Anyai dédnagymamám, erdélyi szépségkirálynő egykor, gyönyörű fekete-fehér kép róla a mindenes szobában, a vályogföldes pöttöm házban, akkor kezdett először meghalni, amikor eltévedt a boltból hazafelé menet. Amikor otthonba került, egy nyár alatt elkorhadt az évszázados diófa a kertben. Szépiatónusú összepöndörödött levelek a hinta alatt az emlékeimben. Apai nagyapám végzetes kimenetelű szívműtétje után csőtörés lett, mire hazaért nagymamám, az egész földszintet elmosta a víz.Tovább

Hevesi Judit
Elbocsátás

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.