2022. április 1., péntek

AZ ÉS 2022/13. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.04.01.


F E U I L L E T O N

Erdős László
Rachel Carson és a méregzöldek
60 éves a Néma tavasz és a környezetvédő mozgalom

I N T E R J Ú 

Hegedűs Claudia
„Az írás magányos, ördögi kör”
Beszélgetés Janne Tellerrel


K R I T I K A

Károlyi Csaba
Kis magyar történetek

Esterházy Miklós: Az Öreghegy meséi. Illusztrálta a szerző. Az utószót írta Németh Gábor. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2021, 86 oldal, 3499 Ft

Aki ezeket a történeteket meséli, szerintem igazából nem is tudja, mit csinál. Azt hiszi, csak elmondja őket, szeretettel, ám visszafogottan, csupa jószándékkal, ám a körülményekre való tekintettel, hétköznapi formában. Ehhez képest A kis herceg szirupos, mint a pitypangszörp. Németh Gábor utószava nagyon finoman érzékelteti a problémát: „Tegyük kezünket a szívünkre!” Ja, ha ezt lehetne. Ám itt semmi ünnep, semmi patetikusság, semmi érzelgősség, semmi, de semmi hamisság.

Természetesség van.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Branczeiz Anna
Ex libris

Bollobás Enikő: Kölcsönösségek
Klasszikus művek újrafordítása
John Ashbery: Önarckép konvex tükörben
Anne Sexton: Élj vagy halj meg

Ruff Borbála
Vagyunk lakói

Koniorczyk Borbála – Merker Dávid: Hosszúlépés Budapesten. Séták, titkok, történetek. XXI. Század Kiadó, Budapest, 2021, 256 oldal, 6490 Ft

Bizonyára sokan vettek már részt a Hosszúlépés egy-egy tematikus városnéző sétáján. Ők elsősorban Budapest területére szerveznek programokat (bár már Debrecenben vagy Tihanyban is jelen vannak, erre alkalmat kínálnak Szabó Magda, Térey János vagy az apátság személyesebb történetei), de elsősorban nem fontos épületek bemutatására vállalkoznak, hanem – a még soha meg nem valósult sétautakat magában foglaló könyvvel hangsúlyosabban, mint sétáikon – olyan történelmi folyamatok értelmezésére is, amelyek épületek létrejötte, változása vagy pusztulása nyomán követhetők.Tovább

Keresztes Balázs
Békebeli bölcsészet

Orosz István: Kép a tükörben, avagy a megevett tengerészek. Balassi Kiadó, Budapest, 2021, 108 oldal, 3200 Ft

Orosz vállalkozását „interdiszciplináris asszociatív esszének” nevezi, ami valójában annyit tesz, hogy gondolatmenetét a véletlen nyomok, találatok és asszociációk vezérlik. Ez az antikvárius technika, amely a bölcsészhallgatói szemináriumi dolgozatok többségének vesztét szokta okozni, Orosznál termékenyen működik: nemcsak azért, mert az esszé vadhajtásainak megtartása az olvasás elsődleges örömforrásául szolgál, hanem azért is, mert a folyamat során a szerző magát a véletlent teszi meg szervezőelvül. A termékeny véletlen, a Hasard objektif így nemcsak Poe detektívjeinek és a szürealisták munkamódszerével rokonítja, hanem azt is demonstrálja, hogy minden „tervezett rendet” feltáró kutatás is csak a véletlen játékaiból születhet. Tovább

Bokros Judit
Lemondás helyett felfedezés

Korda Zsuzsa: Gluténmentes könyv – diétázó hősöknek. Várkonyi Ágnes rajzaival. Pro Global Kiadó, Budapest, 2021, 40 oldal, 2490 Ft

A kötet zárásaként olvashatjuk Tudod-e? címmel a kisokost, amelynek segítségével a szülők elmagyarázhatják gyermeküknek, illetve a kisiskolások maguk is elolvashatják, mi az a gabona, a búza, a glutén, és miért kell utóbbit kerülni. Aztán arra is fény derül, mire kell figyelni a diéta betartása során, és mi lehet a következménye annak, ha mégsem tartják be.
A könyv elején és végén színező található, ami aktivitásra is ösztönözheti a gyerkőcöket, akik a színezés után még inkább a magukénak érezhetik a kiadványt.Tovább

Csehy Zoltán
A legmodernebb szirén

Ketten egy új könyvről – Bene Sándor: A harmadik szirén – Zrínyi Miklós költészete. Osiris Kiadó – Gondolat Kiadó, Budapest, 2021, 1068 oldal, 7985 Ft

Bene Sándor könyvéből egy olyan költői énformálási stratégiával megkonstruált szerző alakja sejlik ki, aki nemcsak a múltat tudta (kikezdhetetlen mesterségbeli tudása és költői invenciója révén) belakni, hanem döbbenetesen élő és modern poétikai „konstrukcióként” örökítette át magát a mindenkori jelenbe. Zrínyit, a szirént nem érdemes kiszolgáltatni a biográf mozzanatok roncsait a szöveg tengerén kutató szorgos allegóriafejtőknek. A viaszt ki lehet venni a fülből. Bene sokkal meggyőzőbb, nemzetközibb módszert választ: magát a sokszólamú barokkot szólaltatja meg, a rétegezettségek, transzkulturális tükörjátékok bonyolult rendszerét tárja elénk 1068 oldalon.Tovább

Mink András
Kortársunk, Zrínyi

Ketten egy új könyvről – Bene Sándor: A harmadik szirén – Zrínyi Miklós költészete. Osiris Kiadó – Gondolat Kiadó, Budapest, 2021, 1068 oldal, 7985 Ft

Miközben felismerhetjük, hogy ez mindmáig választóvíz a magyar kultúrában és politikában, a dichotómia Zrínyi költői művének értelmezését is évtizedekre kalodába zárta. Mintha a Zrínyi-kutatók nem vették volna észre, vagy nem akarták volna komolyan venni, hogy Zrínyi nem véletlenül szerkesztette egybe műfajilag és poétikailag látszólag össze nem tartozó verseit és eposzát, és eme értetlenség igazolására a legváltozatosabb életrajzi és irodalmi spekulációkba bocsátkoztak, vagy a zseniális, de költőnek mégis autodidakta főúr műfaji botladozásaira gyanakodtak. Bene Sándor azonban éppen ezt a lehetőséget állítja kutakodásai fókuszába: Zrínyi a maga korában szokatlan módon, de szándékosan keverte a lírát és az eposzt, a Syrena-kötet szerkezete tudatos döntés eredménye.Tovább

Csengery Kristóf
Pillanatkép a múltból

(Ünnepi hangverseny Bartók Béla születésnapján, Bartók Béla Emlékház, március 25.)

A legnagyobb feladatot a Bartók Emlékház estjén Farkas Gábor vállalta, hiszen ő valamennyi műsorszámban szerepelt. Olvasatában az 1. elégia dallamvilágának és harmóniáinak kromatikus telítettsége érzékenyen jelenítette meg a búcsúzó posztromantika és egy feszülten expresszív modern hangkeresés találkozását, az op. 14-es Szvit tolmácsolásában pedig ezek után élénk kontrasztként hatott az éles hangsúlyokkal, szögletességgel operáló konstruktivizmus. Kodály zongoradarabjait Farkas értelmezésében jelentős érzelmi-indulati felhajtóerő, színgazdagság és reprezentatív virtuozitás jellemezte.Tovább

Wagner István
Változékony világképek

(Renoir, Monet, Gauguin – Bilder einer Fliessenden Welt, Museum Folkwang, Essen. Megtekinthető május 15-ig.)

A centenáriumát ünneplő esseni Folkwang Múzeum a francia impresszionizmus nyomán egy német–japán kiállítással köszönti látogatóit. Saját anyagból és a tokiói Nyugati Művészet Nemzeti Múzeuma kölcsönzéseiből százhúsz képet, illetve plasztikát válogattak össze, az említett intézmények magánkollekcióból. A többértelmű címadás egyrészt a stílusirányzat tünékeny jellegére utal – a fodrozódó vízfelületeken vagy szélfútta faleveleken megcsillanó napfénnyel –, másrészt a kor gyors gazdasági-társadalmi-kulturális változásait tükrözi a rohamos iparosodás következtében.Tovább

Sinkó István
Tetten ért eltűnés és megjelenés

(A kiállításhoz kapcsolódó könyv a közeli hetekben jelenik meg. Szabados Árpád tárlata a MissionArt galériában április 25-ig tekinthető meg.)

A kiállítás a 80-as évek közepéig kíséri a fotós munkákat, melyek egyenértékűként jelennek meg az életműben, hisz Szabados is fontos képi közegként kezelte ezeket. 2012–15 között immár életregény-meseregény formában újra megjelennek a fotók (ebből hat darabot látunk a kiállításon). Árpád egy hatalmas plüssmackóval beszélget, barátkozik házuk teraszán, egy Micimackó – Róbert Gida felnőtt páros mély és tiszta emberséget sugárzó képein.Tovább

Stőhr Lóránt
Holttér, holtidő

(Hamagucsi Rjúszuke: Vezess helyettem)

A sokszoros rétegzettségű filmben számos téma épül rá az alaptörténetre és erősíti egymást, az elbeszélés komplexitása ugyanakkor a forgatókönyv némi túlírtságából, a motívumok kissé erőszakolt egymásra rímeltetéséből ered. A gyászmunka mellé a kommunikációképtelenség és a másik megértésének lehetetlensége emelkedik ki fő témaként Hamagucsi adaptációjában.Tovább

Gergics Enikő
Az űrkorszak elmúlt

(Szabó Magda: Az ajtó – Szeredás Emerenc emlékkoncert, r.: Gáspár Ildikó, Örkény Színház, 2022. márc. 27. előbemutató)

Gáspár Ildikó rendezése szabadfordítás egy másik műfaj nyelvére, és a történet ezzel ledobja adaptációmivoltának minden nehézkességét. Az előadás még az írónő szemszögéből elbeszélt regény bűntudatos, egyszerre vezeklő és szenvelgő emlékműállítás jellegét, sőt annak visszásságát is megtartja, továbbviszi, közben pedig az emlékmű tárgyát és túlvilági címzettjét, Szeredás Emerencet minden szentimentalizmus nélkül mutatja fel mint megemlékezésre érdemes személyt.Tovább

Végső Zoltán
Minden hang igaz

(Brad Mehldau: Jacob’s Ladder – None­such, 2022; Ethan Iverson – Every Note is True – Blue Note, 2022)

Jól ismerjük Mehldau viszonyát a pop-rockhoz, budapesti koncertjein is rendszeresen játszik feldolgozásokat a Beatlestől Joni Mitchellig, most azonban kiderült, hogy a progresszív rock a szíve csücske. A lemezen lényegében mindenki szerepel a trióján kívüli világából, akikkel zenélni szokott, és új arcokat is beemelt, ilyenpéldául a nagy lépésekkel a csúcs felé haladó énekes, Cécile McLorin Salvant. Ha a lemezeknek lenne rendezőjük, ezt az albumot Quentin Tarantino rendezte volna, annyi az oda-vissza hatás, kis megbújó elem, nivellálás, a kontextusok szédítő pörgetése.Tovább

Fáy Miklós
Nem az ő éve

(Encores – Deutsche Grammophon, 2022)

A szeretet itt sajnos összezavar mindent, mert olyan nagyon sok szeretetet nem érzek a CD iránt. Remélem, ez nem jelenti azt, hogy Daniel Barenboim sem szeret minket, csak hogy ez most így sikerült. Vagy tessék pozitívnak lenni: az is csoda, hogy nyolcvanévesen így játszik.Tovább

Torma Tamás
Elmúlt nyóc év

(Középületek 2014–2022)

És végül jöjjenek a stadionok. 2019-re készült ez új Népstadion (Puskás Aréna). Ez még visszafogva is 190 milliárdba fájt – az avatási meccset 2-1-re Uruguay nyerte meg. Igazi presztízsberuházás volt és hatalmi építészet: de annak jó. Hiába nyálazta körbe innen is, onnan is a politika, a tervezők sokat tettek, hogy ez legyen a nemzeti stadion. Közben sajnos vagy tucatnyi további is épült országszerte nagyjából annyiból, amennyiből a lakásállomány felének a korszerűsítését, hőszigetelését meg lehetett volna oldani. Hogy mindezt aktuálisban fordítsam: az orosz importgáz fele megspórolható lenne/lett volna vele.Tovább

Siba Antal
Nyilvánosság Bőstől Paksig

(A kormány és embereinek elsumákolt válaszai a tévében)

Pedig ne feledjük, ez a kormány az összes minisztériumával együtt a nyitottság, az őszinteség és az alázat meg a szolgálat programját hirdette meg. A kormányfő szűzbeszédében külön kiemelte, miniszernek lenni annyi, mint vállalni a szolgálatot, hiszen a szó maga is szolgálatot jelent. Elhiszem azt is, sok a kérdés, időt, energiát igényel a válasz szakszerű megadása, de azt is tudom, hogy a magyar kormányszervek olyan mértékben felduzzasztottak, hogy bizonyára akad ott néhány ember, akit erre a munkára be lehet állítani.

I R O D A L O M

Szív Ernő
Hafsa

Anya már negyedjére telefonál, hallotta mögötte apa dörmögő hangját, kétségbeesetten nyugtatta, valószínűleg most apának a legrosszabb, ilyenkor anya dührohamot kap, és sikoltozás a vége. Minden évben elmegy a háziorvoshoz. Mi a panasz, Zsuzsika. Ja, igen, a sikoltozás. A háziorvos ismerte apát és anyát, adott talán valeriánát. Vagy valami ilyesmit. Zsuzsa, harapjon rá egy fakanálra. Ilyeneket mondott. Anya egyszer a rendelő folyosóján is sikított.

Három napja hozták el őket. Samir és Hafsa, meg a két gyerek. Samir tört angolsággal azt magyarázta, hogy egy hónapon belül Düsseldorfban lesznek, az ő rokonsága ott él. Két unokatestvér, nagybácsi. Hafsának nincsen rokonsága.

Egyedül maradt.Tovább

Győri László
Paraván

Nem ihattam többé, ez volt az igazi elvonókúra. Kell ennél hatékonyabb? Mert addig, ha tudná a világ, hogy hányszor jártam idegen városok kórházait, hogy kivonják belőlem azt a rengeteg alkoholt, amit magamba döntöttem! Mindig a legnagyobb titokban történt, különféle betegségek ürügyén, és mindig messze attól a kisvárostól, ahol éltünk. Egyszer még tüdőrákos is voltam, amit el is lehetett hinni, mert sokat cigarettáztam. Sikeres volt a műtét – híreszteltük –, és újra munkába álltam, de időnként vissza kellett mennem kontrollra, ami természetesen egy újabb elvonókúra volt, nyugodt lélekkel járkáltam oda-vissza a tüdőrák örvén, egyszer azonban annak is véget kellett érnie, annyi kontrollt már nem vett volna be a város. Akkor viszont veseelégtelenséget állapított meg az orvos, kezdődő, bár még gyógyítható elégtelenséget, sikerült is helyrehoznia, és amikor már végképp kifogytunk minden hazugságból, elvágódtam a konyhában, nyöszörögtem, a mentők jöttek értem, megütött a guta, ezzel véget is ért az életem. Ha jól emlékszem, egy konyakos üveget rántottam magammal, a férjem azonban időben észrevette, a fehérköpenyesek elfintorították az arcukat, ömlött belőlem a konyakszag, de voltak olyan diszkrétek, hogy Zolinak nem tettek érte szemrehányást, a diagnózisba viszont kérlelhetetlenül belekerült, de nem azzal okolták az agyvérzést, egy érgörcs tette meg alaposan a magáét.Tovább

Fodor Sándor
Apacsúszda

És most merre? Mi lehet még nyitva? Örök kérdések, hajnali vacogásba csomagolva. Csak azt hallja, hogy nyikorogva döcög keresztül a villamos a nedves holdfényen. A kisfiára gondol, aki odahaza meleg szuszogással alszik, reszkető nyál a párnán. Az anyja ugrásra készen, nyitott szemmel, mégis szépen.Tovább

Magyar Csaba
Áttűnés

(Fuvallat) „Hát ilyen ez”, gondolta a bankigazgató némi derűvel, miközben eddig ismeretlen könnyűség fogta el. Az előbb még kétségbeesetten kapkodott levegőért, most pedig semmire sincs szüksége. Mindössze azt sajnálta, hogy ilyen váratlanul történt a dolog, és búcsú nélkül hagyta el a világot. A lányaival is alig váltott szót az utóbbi hetekben.

Dolgozószobájából, ahol előző éjszaka elnyomta az álom, átsiklott a hálóba. Érdekesnek, már-már szórakoztatónak találta, hogy a válaszfalon a legcsekélyebb ellenállás nélkül hatolt keresztül. Fentről figyelte szokott pózában, oldalán pihenő hitvesét. Az asszony nyitott szájjal, egyenletesen lélegzett.Tovább

Nattán-Angeli Nóra
Három, kettő, egy

Verőfény van. Az elfüggönyözött rendelő után megcsap a világosság. Jönnek-mennek az emberek. Én szédelgek köztük, akárcsak tizenöt éve, mikor Pozsonyból ide, a faluba költöztünk. Akkor is épp a sterilizálógéppel voltam elfoglalva, s az ajtón halkan kopogtattak. A hívásra egy négy-öt év körüli, mezítlábas lányka nyitott be, kinek rögtön le is gyökerezett a lába, azután köszönés nélkül elszaladt. Néhány perc múlva az ajtón ismét kopogtattak, ezúttal határozottabban. Egy férfiember lépett be, mellette a mezítlábas kislány. Babicz Lajos volt, ki azért jött, hogy köszöntsön engem mint a falu leendő orvosát. Bemutatta a lányát is, Herminát. A kislány most egy kicsiny kutyát szorongatott. Mi már ismerjük egymást, kacsintottam Herminára, s ő ettől már csaknem elmosolyodott. Babiczék szintén errefelé, a Rózsa utcában laktak. Kutyájuk nemrég öt kölyköt ellett, s ebből hoztak el nekem egyet. Jól jön az falun, bizonygatta Babicz Lajos. Rövid gondolkodás után a kutyát elfogadtam, s mentem hátra a rendelőből otthonunkba, hogy Ilkának az ebet megmutassam.Tovább

Horváth Benji
két hold

Tőzsér Árpád
Mélymerülés

Tőzsér Árpád
Másfél perces vers

Tőzsér Árpád
A magyar nyelv

Tőzsér Árpád
Űri bevásárlás

Tőzsér Árpád
Az antianyag nyomában

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.