2022. július 15., péntek

AZ ÉS 2022/28. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.07.15.


F E U I L L E T O N

Sarbu Aladár
Hogyan olvassuk az Ulyssest?

I N T E R J Ú

Fóti Tamás
Az oltár és a trón szövetsége
Beszélgetés Perintfalvi Ritával

Perintfalvi Rita a grazi egyetem teológusa, 2010 óta tanít Ausztriában. Bírálja a magyar egyházakat, amiért nem lépnek fel elég aktívan az Orbán-kormány jogsértéseivel szemben, a katolikus egyházat pedig különösen azért, mert a legutóbbi választásokon nyílt kampányt folytatott a kormánypártok mellett. Kritikája miatt a Magyar Katolikus Püspöki Kar feljelentette a grazi megyéspüspöknél. Progresszív hívőként egyenlőséget követel a nők számára az egyházon belül. Nagy port vert fel tavaly megjelent könyve, amely az egyházon belüli szexuális visszaélésekkel foglalkozott. Úgy látja, az egyház ultrakonzervatív nézetei állnak annak hátterében, hogy zsugorodik a hívek száma...

Széky János
Mindenekelőtt a nacsalnyikokat kell lecserélnünk
Vlad Dubrovszkij ukrán közgazdásszal

Amire tavaly ilyenkor senki sem számított volna: Ukrajna június 23-án uniós tagjelölt lett. De túl a gesztuson és a politikai segítségen, mennyire lesz ez hasznára az agresszió áldozatává lett országnak? Hiszen a másik új tagjelölttel, Moldovával együtt a háború előtt is a legszegényebb volt Európában, hírhedt a korrupcióról és az oligarcharendszerről, a nyugati normáktól távoli igazságszolgáltatásáról. Érett-e Ukrajna a jelöltségre, és megfordítva: mit tehet az EU, hogy az országot valóban a Nyugathoz közelítse? Vlad Dubrovszkij a varsói székhelyű CASE (Társadalmi-Gazdasági Kutatóközpont) Alapítvány ukrajnai leányszervezetének vezető közgazdásza, a politikai és intézményi közgazdaságtan szakértője. Katerina Ivascsenkóval és Mizsei Kálmánnal együtt az ukrajnai méltóság forradalmának hatását értékelő könyvön dolgozott, de a munkát a háború miatt egyelőre nem tudták befejezni...

K R I T I K A

Csuhai István
Ilyen egyszerű az egész

Christian Oster: Az én nagy la­kásom. Fordította Seláf Levente. Gondolat Kiadó, Budapest, 2022, 201 oldal, 3400 Ft

Az 1949-ben született Christian Osternek, aki első regényét viszonylag későn, 1989-ben publikálta, ám azóta összesen tizenkilencet írt (a nyolcvanas évek közepén, még ismeretlenül három krimit, 1998-tól, többé-kevésbé már megállapodott, a pályán lévő íróként a 2010-es évek első harmadáig huszonöt gyerekkönyvet is), ez a hetedik regénye; ez nyerte el számára az első komolyabb francia irodalmi elismerést, a Médicis-díjat, és ez egyben az első magyarul megjelent műve. Nem is kell huszonhárom évet visszaforgatni az idő kerekén (egyébként is sokféleképpen, sokféle időrendben, és még sokfélét is olvasunk), hogy feltáruljon a könyv kiterjedt és szinte iskolapélda-szerűen ismerős irodalmi rokonsága.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.

Schüttler Tamás
Ex libris

Barna Imre: Kérdezd meg tőle
Grecsó Krisztián: Valami népi
Závada Pál: Apfelbaum – Nagyvárad, Berlin
Békés Itala: Hogyan lettem senki?

Weiss János
Platóni vagy neoplatonikus mű?

Platón: Epinomisz. Fordította és az utószót írta Brunner Ákos, a jegyzeteket írta Bárány István és Brunner Ákos. Atlantisz Kiadó, Budapest, 2022, 79 oldal, 2895 Ft

A magyar kiadás hallatlan bátorsága ebben a meggondolásban ál: ha ez a Törvények meghosszabbítása, abból még nem következik, hogy ezt a dialógust nem Platón írta. Az utószóban Brunner Ákos így fogalmaz: „Amellett érvelek, hogy a felmerülő kritikai szempontok és érvek kellő kritikai alapossággal szemlélve nem szolgáltatnak elégséges indokkal a dialógusnak az autentikus platóni korpuszból való kirekesztésre.” (53.) És utána következik egy rendkívül körültekintően érvelő, remek tanulmány. De azért egy szkeptikus álláspontnál továbbjutni nem nagyon lehet: a jegyzetekben mindvégig a „szerzőről”, az „Epinomisz szerzőjéről” olvashatunk, sokszor magával Platónnal szembeállítva. És a dialógusnak van egy helye, ahol – a legtöbb értelmező szerint – a „szerző” szembe is fordul a platóni ideatannal. „Mert a lélek valóban legistenibb nemén kívül nincs semmi egyéb, ami testetlen [lenne].” (981b)Tovább

Benedek Szabolcs
Szereti Ön Beethovent?

Bárdos Péter: Válogatott hallgatásaim. Claim Data Kft., Budapest, 2022, 108 oldal, 2800 forint

Mit kell tudnunk Bárdos Péterről? Egyrészt amit ő elárul magáról ebben a kívül-belül ízléses kis könyvben: hetvennégy éves (mármint a kézirat születésekor, 2020-ban az volt), jogász, és „önmagát magyar zsidóként határozza meg”. Másrészt filozófiai eszmefuttatásaiból sejthető, hogy baloldali és agnosztikus (az egyik nem következik a másikból, mint ahogy nem is zárják ki egymást), azt pedig a guglizásból tudom, hogy ügyvédi irodája közel esik a munkahelyemhez. Az önbemutatáshoz hozzátartozik, hogy Bárdos Péter se nem filozófus, se nem tudós, se nem író, ám ez nem zárta ki azt, hogy írjon egy könyvet, amely leginkább a filozófia évezredes kérdéseit teszi fel, de szó esik benne irodalomról, tudományról, történelemről és még sok minden másról is. A könyv elsődleges címzettje a három unoka, Marci, Nati és Olívia, nevük többször fölbukkan a kis kötetben. Amely egyébként nem született volna meg a járvány nélkül, mikor is a kényszerű bezártság és a szokatlanul belassult idő számos embert egyfajta számvetésre, töprengésre, múlt és jelen elemzésére késztetett. Na meg a jövőére is.Tovább

Pollmann Ferenc
Gyarmattan kezdőknek és haladóknak

Csaplár-Degovics Krisztián: „Nekünk nincsenek gyarmataink és hódítási szándékaink”. Magyar részvétel a Monarchia gyarmatosítási törekvéseiben a Balkánon (1867–1914). Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2022, 452 oldal, 2900 Ft

A kötet szerkezete világos és jól áttekinthető. A szerző alapos historiográfiai fejezetben tisztázza az alapvető fogalmak (mint például a gyarmat, a gyarmatosítás és a birodalom) jelentését, illetve használatának kereteit. Ezt követően pedig megvizsgálja a dualista állam Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos politikáját, valamint az önálló albán állam megteremtésére irányuló tevékenységét. E vizsgálódást a két részterület egy-egy meghatározó jelentőségű szereplőjének személyéhez kötve folytatja le. Mindkét választás tulajdonképpen kézenfekvő, amennyiben Bosznia-Hercegovina esetében Kállay Béni közös pénzügyminiszterre, az Albánia-projektnél pedig a kalandor hajlamú tudós arisztokratára, báró Nopcsa Ferencre esett a választása.Tovább

Bárány Tibor
Jogában áll nem tudni

Az ÉS könyve júliusban – Márton László: A kárpótlás. Kalligram Kiadó, Budapest, 2022, 200 oldal, 3990 Ft

A fiktív főhős mindazonáltal igencsak közel áll az elbeszélőhöz. Aki fontosnak tartja lépten-nyomon közölni az olvasóval: pontosan emlékszik rá, milyen napra estek Porzsolt Ernő életének legfontosabb eseményei. Mi több, olyan részleteknek is szemtanúja volt, amelyekről elvileg nem lehetne tudomása, hiszen a családtagokon kívül senki más nem volt jelen. (Mondjuk emlékszik rá, hogy a kisfiú milyen betűhibákat ejtett leckeírás közben: „»Tibor« helyett azt írta, hogy »Tilor«, mert a gyöngybetűs írásban a »b« és az »l« betű majdnem egyforma volt”. Elnézést kérek a spoilerezésért.) Joggal gyanakodhatunk: itt bizony részleges énkettőzéssel van dolgunk; legalábbis a szöveg tudatosan nyitva hagyja ezt a lehetőséget. Az elbeszélő végső soron saját magától tart távolságot, abban bízva, hogy ebből a sajátos perspektívából – az ironikus kívülállás és a személyesen megélt tapasztalat, illetve a kimondás és elhallgatás dinamikáját kiaknázva – sikerülhet autentikusan elmesélnie a mérgező családi örökség felszámolásának történetét. És valóban sikerül neki.Tovább

György Péter
Farkas Noémi kiállítása

Nyilván számos különbség van Balázs János festészete s a Füstölgésekből is összerótt költészete és Farkas Noémi munkássága között. És mégis, helyes döntés volt egymás mellett bemutatni azokat. Mert egy dologban bizonyosan azonosak. Egyikük sem döntötte el, hogy roma/cigány vagy magyar művész-e, pontosabban, nem döntöttek a kettő között, s miért is kellett volna azt tenniük. A kettős, azaz meghatározatlan identitás jelentőségét felbecsülhetetlennek látom. Romának lenni, úgy, ahogy akármelyikük akarja, egyben azt is jelentheti, hogy úgy magyarok, amint azt teszik, tehetik.Tovább

Papp Lídia
Árnyékból a sötétbe

(Michael Kunze – Sylvester Levay: Mozart!, Margitszigeti Szabadtéri Színpad, június 25.)

A Veszprémi Petőfi Színház Mozart!-ja miatt viszont a kíváncsiság felülkerekedett az aggályaimon és kimerészkedtem a szigetre. Michael Kunze és Sylvester Levay musicaljét a bécsi ősbemutató után négy évvel, 2003-ban mutatta be az Operettszínház Kerényi Miklós Gábor rendezésében, ami hamar az akkori éra egyik legnagyobb sikere lett. A Levay–Kunze szerzőpáros viszont szereti felújítani a darabjait, így 2015-ben elkészült a Mozart! újabb változata, amit először szintén Bécsben, a Raimund Theaterben láthatott a közönség. Ez a verzió lett Somogyi Szilárd rendezésének alapja. Kerültek bele új dalok, illetve egyes jelenetek sorrendje felcserélődött, de összességében egy feszesebb és valahogy kerekebb történetet kapunk.Tovább

Mélyi József
A gyermekkor vége

(Reining Vivien és Schell Réka Holnap már nem én leszek című kiállítása augusztus 31-ig látható a Kelet Kávézóban.)

Reining műveiben a hosszan a levegőben lebegő, de a végtelenségig ismételhető nyomatok szekvenciájában lassan eltűnő mondatfoszlányok, amelyek adott esetben jelenthetnék a jövőt és a múltat, most egyszerűen jelentés nélkül (és szó szerint) halványulnak el a tét nélküli jelenben. Schell egyik alkotásában pedig a hétköznapi otthoni munkák – a vasalás vagy a mosás – egy pillanatra ruházódnak csak fel a megtisztulásra utaló szimbolikus jelentéssel, hogy utána mint egy társasjáték sorskártyái oldódjanak fel a játékos örök jelenben.Tovább

A szerző további cikkeiBáron György
Az újra felfedezett mozi

(Il Cinema Ritrovato, Bologna, 2022 jún. 25. – júl. 3.)

Bologna, amely az európai kultúra és oktatás egyik bölcsője, az újrafelfedezett mozi ideális helyszíne. Nemcsak a filmek mások itt, hanem a fesztiválnépség is. Mozis kutatóhelyekről, archívumokból, egyetemekről, laborokból érkeztek – közülük az egyik legismertebb épp a Cineteca di Bologna –, szelíd, kedves arcok, akik őszintén örülnek egy-egy szépen felújított Bunuel-, Sirk-, von Stroheim-, Renoir- vagy Murnau-klasszikusnak, s vitatják meg délelőttönként a restaurálás művészi és etikai problémáit.Tovább

Molnár Zsófia
Kiürült tér
Peter Brook 1925–2022

Rendezései listája nem zengzetesen végtelen, díjait sem szokták sorolgatni. Minek? A kézjegy mindegyik munkáján rajta van. Érződik bennük az elhivatottság, a kidolgozottság, a figyelem, a tisztelet, a szabadság. Az ember és az élet szeretete. Valamiféle bölcsesség.Tovább

Végső Zoltán
Ketten így és úgy

(Lakatos Róbert: 30 duó; Ephemere: Te is tudod – Fonó, 2022)

Lakatos Róbert eltökélten építi életművét, a Rév és az Esszencia zenekarokból jól ismerhetjük a felvidéki prímást és brácsistát, aki művészeti tevékenysége mellett a komáromi Egressy Béni Művelődési Központ igazgatója is. Most az utóbbi hangszert kapta kézbe, miután megírta a 30 duót hegedűre és brácsára. Nem tévedünk, amikor már a címet olvasva áthallást feltételezünk Bartók Béla 44 duó két hegedűre című ciklusával. A pedagógiai célzatot nem hangsúlyozza Lakatos, de a 30 kis mű, vagy csokorba foglalva: tétel, annyira adja magát és annyira egyértelműen jó tananyagnak tűnik a lemez remek előadása alapján, hogy hiba lenne nem bevezetni a zeneiskolák tananyagába.Tovább

Fáy Miklós
Elszállt egy Tosca a szélben

(Puccini: Tosca – Margitszigeti Szabadtéri Színház, június 10.)

Mintha elhatároztuk volna, hogy amilyen az adjonisten, olyan lesz a fogadjisten, ti eljátsszátok, hogy operaénekesek vagytok, mi eljátsszuk, hogy közönség vagyunk. Nem nagy igyekezettel alakítjuk a szerepünket, aki előttem ült, az végig a telefonját nézegette, aki mellettem volt, az nemcsak nézegette, de föl is vette, aki mögöttem, az pedig a második szünet kezdetekor kiosztott egy nagy pofont a mögötte ülőnek, nyilván zavarta a koncentrálásban.Tovább

Grecsó Krisztián
Terrárium

(Dalfutár, hetedik és néhány korábbi évad, YouTube)

(...) a műsor legjobb eleme a frontember, a zenész Hajós András, aki az egész ügy kitalálója, és ő a szerkesztő-műsorvezető is. Hajós pazar ötlete az, hogy játékos keretek között megmutatja, hogyan születik egy pop-, rockdal, hogy terráriumban hoz létre produkciókat. Úgy, hogy az alkotók, miközben dolgoznak, eleinte nem is tudják, ki a társuk. Az idea csodásan bevált, kulturális kaland lett belőle, kéne ilyen az irodalomnak, a színháznak, a balettnak, a képzőművészetnek. Kimozdítani az alkotókat a saját kényelmes világukból, játékra, munkára kényszeríteni őket úgy, hogy a néző közben bőszen és vígan szórakozik.Tovább

Csengery Kristóf
Pezsgőfürdő

(Michael Haydn: Violin & Flute Concertos. Capella Savaria on Period Instruments, Andrea Bertalan, Zsolt Kalló. Hungaroton)

Nem nehéz szavakba foglalni, mit érez a zenehallgató a művekkel való megismerkedéskor. Felüdülést. A tizenkét tétel olyan, mint egy élvezetes, frissítő szellemi-érzéki pezsgőfürdő. A zene tele van ötletekkel, csupa lelemény, csupa szellemesség, csupa energia és kontraszt, a lassú tételek bensőségesek, személyes hangúak, a gyorsak lendülete magával ragad, a hangszerkezelés egyszerre hálás és ugyanakkor sok-sok mutatós megmozdulásra ad alkalmat.

I R O D A L O M

Kiss Noémi
A bolond hajó

Téli álmot aludt a hajó, a fedélzete még szuszogott is hozzá, ahogy süvített a folyó felől a fagyos, csípős szél. Ette a rozsda, időről időre apróbb, majd nagyobb állatok költöztek be az öblös orrába. Bogarak tapadtak meg a fagyos hidegben a lapátok alatt, egy pele, kárókatona mocorgott a padok deszkáin. Úgy látszik, valaki szeptemberben ottfelejtett a fedélzeten egy paplant, mert oda fúródtak be a fagyos éjszakára a macskák, ha senki nem engedte be a sufnijába őket. Mert a legnagyobb fagyokban bizony lelakatolták az egész falut.

Elszigetelték az állatokat, az ólat, a fészert. Lélektelenül ült a csend az utcákon, az udvarokban, a mozdulatlan hideg zúzmarás lehelete tapadt a merev háztetőkre, a csatornán jégcsapok lógtak a csípős reggelre. A hosszú szántón is ő uralkodott a békességen. A tél nesztelenségén.Tovább

Háy János
Nyaralás
A Második Szereplő

Néha csak egy fél év múlva derül ki, mert a másik olyan makacsul ragaszkodik a fedősztorihoz, például hogy pusztán arról van szó, kivel ment el nyaralni, egy gyerekre hivatkozva, meg a szülői kooperációra, ami szükséges még egy ilyen helyzetben is. Milyen helyzetben, kérdezte a nő. Amikor, mondta a férfi, aztán nem tudta, hogyan folytassa, pedig most kell mondani valamit, mondjuk, hogy finoman szólva, már nincs közöttünk olyan, ami a gyereken kívül összetartana, de mégis a gyerekért kell ezt csinálni. Végül, hogy iskolában kéne tanítani, hogy hogyan kell, mármint ezt csinálni, mert akkor kevesebb lelkileg sérült gyerek születne, és kevesebb házasság épülne lelki sérültségekre, amely házasságok tovább szaporítják a lelkileg sérült gyerekek számát, elősegítve ezzel azok házasságát és gyerekvállalási kedvét satöbbi.

Nem számít az, hogy szeretet, gondolta a férfi, már tegnap, amikor megírta az első esemest, mert mégiscsak tudnia kell annak, akit elhagyott, hogy megérkezett és szereti. Nem gondolta, hogy ezzel a szükségszerű közléssel egyben egy érzelmi, nevezzük így, bombát is robbant, hiszen a sorok között olvasva ott volt a nem vitt nő számára a vitt nő, és ebben a képben kevéssé látszott az indokként felhozott gyerek. Mentek a napok, ahogyan a napoknak menniük kell. Nyaralni kell, nyaralva napokat hagyni elmenni kell.Tovább

Böröczki Csaba
Léghorgászat

Tíz hónapja voltak Algériában, az elsivatagosodást kutatták. Nehéz volt elképzelni, hogy négyezer éve más is volt itt, mint homok. Honvágya volt. Hiányzott neki Keszthely, a balatoni móló, ahova hetente kétszer kijárt, hogy kivesse a csalit. Most kéthavonta egyszer mentek Ouarglába, hogy feltankoljanak némi utánpótlást.

Jankovics nézte a nem létező vizet, hallgatta a nem létező bugyborékolást. Homoki sügér, gondolta, az ad ilyen hangot. Megemelte a pecabotot, érezni lehetett a hal súlyát. Igen, sügér lesz az. Elkezdte csévélni, és amikor meglátta a húsz centiméter körüli állatot, elvigyorodott. Itt nem nőnek nagyra, nyilván a Szahara extrém időjárása miatt.Tovább

London Katalin
Baktattam anyám mellett

Baktattam anyám mellett a temetőben. Tavasz volt, a fák még nem bújtak lombszoknyába. Az ágak közt élesen tűzött át a napfény, sugarai megnyúlva sávokat húztak a beton síremlékekre, megtörve tovább csíkozódtak a gyalogúton.

Keskeny volt a sírhalmok közti hely, egymás után, libasorban mendegéltünk. Sütkéreztünk, kerülgettük az ibolyák lila fejecskéit. Lábunk alatt még zörögtek a fakó levelek, de már élettel teli fűszálak hajladoztak lépéseink nyomán. A sírokra ősszel ültetett árvácskák átvészelték a telet, s pillangófejükkel bólogattak felém. Megfigyeltem, hogy minden egyes virág mosolyog, noha árva valamennyi. Nincs szemük, szájuk, orruk, mégis ezernyi színű szirmaik egy olyan pontban futnak össze középen, amelyből vidámság árad szét.Tovább

Péter János
Mindent megtettél

Amikor Laci felhívott, hogy volna-e szobám pár napra, az első kérdésem az volt, hogy megint hozza-e azt a kis vörös hancúrbébit. Két nyugdíjas házaspár is volt épp a panziómban, visszatérő vendégek, nem akartam őket kitenni annak, amit Lacinak a hosszú hétvége jelent, távol Laurától meg a gyerekektől. Készen vettem a panziót, nem tehetek róla, hogy kilopták a betervezett – és bizonyára ki is fizetett – hangszigetelő elemeket a kivitelezők. Bár ha történetesen én építtettem, valószínűleg akkor is kilopják, sem a szakács-, sem a teológusszakmám nem olyan, hogy le tudnám buktatni őket. Persze mikor Martin, a kis újonc szakácsgyerek, aki csak annyit tudott, hogy a főnök valami pap volt, csak kiugrott, elkezdett flegmáskodni, hogy ő tíz perc alatt tuti halászlét főz, akkor megnyugtattam, hogy nálam a halászlé csak olyan halból készül, ami reggel még úszott, és ezt akkor is így csináltam, amikor ő még két kézzel törte a babapiskótát. Jól kijövünk azóta, csak az elején kellett leszúrni a karókat.Tovább

Aletta Vid
2022, Magyarország

Aletta Vid
Egy házasság karcai

Aletta Vid
Szívzörejek
(Befejezetlen szerenád)

Krusovszky Dénes
Életrajzi kísérletek

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.