2022. július 29., péntek

AZ ÉS 2022/30. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.07.29.


F E U I L L E T O N

Gyenge Zoltán
John Ruskin valósága

I N T E R J Ú

Kardos Ernő
Uniós pénz nélkül további durva megszorítások várhatók
Interjú Csaba LászlóvalK R I T I K A 

Deczki Sarolta
Ilonka tánti angyalkái

Vass Szabolcs: Rokon Ilonka evan­géliuma. Terék Anna, Szerb­hor­váth György és Rácz Krisztina utó­szavával. Forum Könyvkiadó, Új­vi­dék, 2021, 180 oldal, 690 szerb dinár

Az írásmód kifejezetten a beszélt nyelv visszaadására törekszik, melyben sajátos, vajdasági kifejezések éppúgy szerepelnek, mint a kiejtést hűen tükröző fordulatok (például „Naafeneegyemeg / főellett a macska a pallásra”), vagy trágárság. Tudatos az eltérés az irodalmi nyelv normájától, és ettől is olyan ismerősek ezek a fordulatok, hiszen manapság a nyelvhasználat is átalakulóban van: már sem a beszélt, sem az írott nyelvben nem érvényesül olyan szigorú normativitás, mint régebben, és sokan írásban is a beszélt nyelvet adják vissza fonetikusan. (Lásd például a Bëlga Mivót című számát.)Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Claudia
Ex libris

Michael Chabon: Fenegyerekek
Guillaume Musso: Regényélet
Janne Teller: Gyere
Richard Flanagan: Első személy

Láng Eszter
Szemben az Idővel

Turczi István – Vásárhelyi Antal: Kettős látás. Magyar P.E.N. Club, Budapest, 2022, 84 oldal, 2490 Ft

„Ha elfogadod, hogy az ismétlődés a változás memóriája, képessé válhatsz ritmizálni megfigyeléseid” – mondja Turczi. Nézem Vásárhelyi grafikáját, ahol két oldalon szimmetrikusan lépcsők futnak fel egy majdnem-rózsaablakhoz, amely három-, négy- és sokszögekből épül, akár valami isteni trónus, mégis, mintha emlékeinket parcellázná, és figyelek közben a metronómra (Turczi), ki ne essek a ritmusból.Tovább

Bihari Péter
70 év egotörténelem

Romsics Ignác: Hetven év. Egotörténelem 1951–2021. 1. rész: 1951–1985. Helikon Kiadó, Budapest, 2022, 436 oldal, 5499 Ft

Romsics önéletrajzából megismerjük egy tehetséges, ambiciózus és rendkívül munkaszerető – a gyökereit sosem feledő vagy tagadó – fiatalember felfelé vezető útját; az Egotörténelem tehát fejlődésregényként is olvasható. A második kötet nyilván a már beérkezett, itthon és nemzetközileg elismert történészt fogja bemutatni: nagy érdeklődéssel várom.Tovább

Váradi Róbert
Árnyék az oltár előtt

Erich Neumann: Mély­pszi­cho­ló­gia és új etika. Fordította Horváth Pet­ra. Oriold és Társai Kiadó, Bu­­da­pest, 2021, 150 oldal, 2940 Ft

Ha meg akarjuk érteni az ember viszályokkal és a háború rémével örökké terhes, konszolidációra képtelen közösségi létezését, akkor – morális értékítéleteinket és prekoncepcióinkat félretéve – mindenekelőtt az emberi tudat természetét, a tudat sajátos működését kell megértenünk. Az ember hasadt lény: Freud rámutatott az egyéni tudattalan túlhatalmára és jelentőségére, Jung kiterjesztette ezt a legtágabban értelmezett emberiségre a kollektív tudattalan fogalmával és valóságával, Neumann pedig továbbgondolta Jung örökbecsű tanait, és levonta a belőlük következő radikális tanulságokat.Tovább

Hermann Veronika
Elvtársi üdvözlettel

Ketten egy új könyvről – Pándi Pál: Teherpróba. Egy irodalompolitikus pályájának kritikus pontjai. Válogatta és az előszót írta Kardos András. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2022, 656 oldal, 6999 Ft

A kötet megrázó első fejezete a Lágernapló címet viseli. Ahogyan az alapos lábjegyzetekből kiderül, a naplót Pándi Bécsben írta 1944. július 7. és október 22. között, azonban egészen február 23-ig tartalmaz visszatekintő bejegyzéseket. Az addig a debreceni zsidó gimnáziumba járó, klasszikus polgári családban felnövő, az érettségin és az első randevúkon izguló fiatalembert a debreceni klinika gyerekosztályán éri a német megszállás, ahol skarláttal feküdt hat hétig. A kórházból való kikerülése után következik a gettósítás, majd a vagonírozás, miközben imádott apja – a szintén irodalomtörténész, tanár Kardos László – munkaszolgálatra kerül. A naplót a fiatal Kardos Pál eredetileg az apjának szóló, elküldetlen levélcsomagnak szánja, összeér tehát a felmenőknek történő beszámolás és a felmenőkkel való leszámolás kelet-európai mintázata.Tovább

Weiss János
A hatalom szorongása

Ketten egy új könyvről – Pándi Pál: Teherpróba. Egy irodalompolitikus pályájának kritikus pontjai. Válogatta és az előszót írta Kardos András. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2022, 656 oldal, 6999 Ft

Az Aczéllal való kapcsolat intimitását jól mutatja, amit Pándi Aczél ötvennyolcadik születésnapjára írt: „Kívánok a mostaninál kevesebb felhőt a homlokodra és több derűt a szemedbe. Kívánok kevesebb szorongást és több hitet a fővonal helyessége iránt.” (429.) Ha ők nem voltak biztosak a „fővonalban”, akkor ki lehetett volna? 1975-ben járunk, Pándi válságot szimatol: de nem az olajárrobbanás, nem a gazdasági reformok leállítása, nem az eladósodás miatt, hanem a marxizmus-leninizmus visszaszorulása miatt. Egy pártkongresszusi határozaton töprengve írja: „az ideológiai kulcshelyeken egyetemlegesen kell érvényesíteni a marxizmust. Elkeserítő helyzet alakult itt ki, Gyuri”. (432.)Tovább

Széplaky Gerda
Virágzik, ami pusztul?

(STILL in BLOOM, Molnár Ani Galéria, megtekinthető szeptember 17-ig.)

Egyre erősebb bennünk a félelem, hogy a környezeti katasztrófa miatt veszélybe kerül az emberi faj, de előtte még a növény- és az állatvilág fog elpusztulni. Elsőként talán éppen a virágokról fogunk lemondani. Mert a virágok haszontalanok. S amikor nincs elég ivóvíz, és egyre kevesebb az élelem, alighanem olyasmit fog feladni az emberiség, amire a legkisebb mértékben van szüksége. Márpedig Immanuel Kant megírta, hogy a természeti szépet, s így a virágokat is, azért láthatjuk szépnek, mert nem fűződik hozzá semmilyen érdek: a virág elsődlegesen nem kellemes, nem jó, nem hasznos, hanem szabad tetszés tárgya. Nem véletlen, hogy a klasszikus művészetben a virágcsendélet olyan fontos műfajjá tudott válni, hiszen a virághoz való viszonyunkban fejeződik ki a legpregnánsabb módon a tiszta esztétikai viszonyulás.Tovább

Végső Zoltán
Kármentés

(Aki Takase Carmen Rhapsody – Opus Jazz Club, július 21.)

Mayumi Nakamura előadásában végig nyilvánvaló az idézőjel, valahol a groteszk és az irónia között billeg, még akkor is, amikor tisztán a közismert dallamokat énekli. Remek énekes ő, így nem a hangok tisztaságáról van szó, hanem arról, hogy Takase jelentősen átdolgozta az operát, talán improvizatív részeknek is hagyott benne felületet, ám lényegében egy kortárs jazzművet tett le elénk, és így is megmaradt sok eredeti elem.Tovább

Stőhr Lóránt
A gazda

(Fernando León de Aranoa: A jó főnök)

Szép hazugságok gyárában dolgoznak a vezetők és a beosztottak a Blancónál. A főnök lelkesítő beszéde vezet be minket a gyárba, az üzemcsarnokban csak úgy röpködnek a dicséretek és az öndicséretek. Ám a mosolygó arcok, a tapsoló kezek közül hányan hisznek még a negédes szavakban és a hányan látnak át a szitán a vezérnek szánt mosolyuk mögött? Vajon hányan teszik fel a kérdést, hogy az emberek is érdeklik-e Blancót a profiton és az újabb szakmai elismerésen kívül? Színlelések és elhallgatások szövik a mérleggyár mindennapjait, mindenki a csalfa látszatok mögött űzi kisded játékait.Tovább

Molnár Zsófia
Miss­zio­náriusok

(Ifjú barbárok, Gyulai Várszínpad, július 9.)

Ha jól tippelek, a szerzőként megjelölt Vecsei H. Miklós és a rendező, ifj. Vidnyánszky Attila eredetileg inkább a népzenekincset intézményesítő Kodállyal kívántak foglalkozni: Kodály-módszer munkacímen bejelentett előadásukat 2000 nyarán tervezték bemutatni a Nemzeti Színházban a beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színházzal közösen. Azóta sok minden történt és változott, főleg (de nem csak) Beregszászban: volt/van járvány, kitört arrafelé egy háború, és már a partnerszínházat is zengzetesebben hívják (Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház). A projekt viszont ezek szerint haladt tovább, csak nem Budapest és Kárpátalja, hanem Gyula és Erdély lettek a zászlóshajói.Tovább

Ruff Borbála
Ki látott engem?

(Parti Nagy Lajos: Árnyékporocska. Előadja Molnár Piroska. Magvető, 2022)

„Szeretni csak bizonyos távolságból lehet” – mondta Parti Nagy egy helyütt Kner Piroska és a fia kapcsolatáról. Közelség-távolság egyensúlya húzza szorosra Kner Piroska, a kisregénybeli Pirka, Molnár Piroska és Parti Nagy viszonyát, és igazán fontosat hoz létre: ami eddig elenyészett, egy sors, láthatóvá-hallhatóvá válik. Száz év nagy idő, de van, aki ekképpen túléli.Tovább

Fáy Miklós
Hőhullám

(Ella Fitzgerald At The Hollywood Bowl – Verve, 2022)

De várjunk csak. Ez koncertfelvétel, nem a klasszikus Fitzgerald-változat az Irving Berlin Songbookból. A hangszerelés mintha ugyanaz volna, de van közönség, lelkes is, frissebb, élőbb, közvetlenebb az élmény. Mi ez? Ráadásul új lemez, júniusban jelent meg.Tovább

Grecsó Krisztián
A lényeg máshol van

(444.hu tudósításai Tusványosról)

Lehet, hogy most is van ilyen szelete a valóságnak, de a szomorú tévékritikus a héten csak azt tudta nézni, mit nem talál, és persze azt, hogy milyen tükörben látja ezt a semmit tükröződni. Hogy mit mutatnak helyette. A héten Tusványos volt a világ, a magyar médiumok, pártállástól függetlenül, csak azzal foglalkoztak, mi történt azon a pártpolitikai rendezvényen. Azt olvasom, ott is van kultúra, megtűrnek zenét, irodalmat, felhasználják önnön legalizációjukra, ahogy a táncot, a mozgóképet is – de a hangsúly nem ezen van.Tovább

Károlyi Csaba
Kántor hangja

(Vers napról napra. Szerkeszti Bognár Monika. Kossuth rádió, mindennap 20.25 – 20.30)

Kántor Péter egy éve halt meg. Július 21-én. Az évfordulón a Vers napról napra sorozatában négy versét adták. Ő olvasott. A legjobban saját előadásában szeretem hallgatni a verseit. Petrit Vallai Péter, József Attilát Jordán Tamás hangján. Kántor azonban valójában nem szaval, hanem hozzánk szól, morfondíroz, kérdez, dilemmázgat, beszélget velünk, játszik hallgatóinak a figyelmével, játszik a saját tökölődő, magát is kereső hangjával, miközben már rá is hangolt minket a mániáira. Kevesen képesek erre, Kornis például.

I R O D A L O M

Nagy Zsuka
család
(Luca jegyzeteiből)

A szűk családban én vagyok az egyetlen nővér. Az anyám húg, az apámnak bátyja és nővére van, és én vagyok a húgom nővére. A húgom nem tud létezni a szüleink totalitárius elnyomása nélkül. Egyszerűen ez ad neki biztonságot a mindennapokhoz. Meg egy rózsaszín plüsscucc. Hurcolja magával mindenhová. Házasságba be, aztán ki. És én rosszul vagyok, mikor az apám minden frekvenciáját, idegi szemiotikáját, szemantikáját hallom a szájából. Az anyánk bája mindkettőnké. Nekem több jutott a finomságból, a húgomnak a nyersebb neurotikából. A húgom mindig öcsikkel járt. Én leginkább a nagytesókra találtam rá.Tovább

Káli Király István
Furadalom

Mérnököcskénk e buzdítást Ștef Violától hallotta, nem sokkal a munkaidő lejárta előtt, október ama közönségesnek rendelt napját követően, amelyen egy három évtizeddel előbbi világraszóló esemény évfordulóját illett volna tisztelgéssel megünnepelni, de amit nemhogy megünnepelni nem volt szabad, még megemlékezni se róla, vagy egyáltalán tudni. Ebben a teljességgel nem igazán jellemezhető világban, amelynek részeseiként sokszor a legjobbat beleadva magukból nyűgölődtek külön-külön is, meg együtt is az életükért, noha a legtöbbjének így is csak a túlélésre futotta, jóformán csak valami élingélésfélére, miközben egyre inkább megbizonyosodtak arról, hogy biztosabb, ha visszafogják a vágyaikat, az álmaikat, mert azok teherként nyomaszthatnak, sejtvén, hogy egyhamar semmi nem mozdul majd velük, általuk a jó irány felé. Nem is azért ment le aznap az emeleti, túlnépesített hodály-irodájából a földszintre, a tervosztályra, hogy bárkinek is felemlegesse az évfordulót, ami már közvetlenül a hajnali fél hatos ébredésekor eszébe jutott – előző este, lefekvéskor is az került a figyelme előterébe, és pulzált ott kihívóan a kínos elalvásig –, hanem, mert néhány olyan tervadatra volt szüksége a következő évi anyagszükségletek összeállításához, amely az eredetileg megszabott feladatok között egyáltalán nem, vagy nem úgy szerepelt, csak utólag, közvetlenül a számok véglegesítése előtt, a megyei központ által jóváhagyott változatban kerültek be az összesítésekbe, de amelyek nélkül az ő műszaki csapata nem boldogult volna.Tovább

Kecöli K. Gergő
Princessz

Ez volt az utolsó.

– Üdvözöllek, hercegnő – mondtam.

Csókos szája volt, alig botoxolta. 179 centire nőtt, és dominaként hirdette magát. Princessznek hívták. Novellát akartam írni egy örömlányról, és kellett mögé az élet. A dominaságáról nem tehettem: Princessz volt a legszebb, ő tűnt a legigényesebbnek, másrészt izgalmasat akartam, ami eggyel több, mint a hagyományos. Pincehelyiségben álltunk, és egy pincsikutya rohangált a mocskos padlón.

– Miket csináltál eddig? – kérdezte a Princessz.

– Párszor kikötöztek – mondtam. – De csak finoman – tettem hozzá. – Klausztrofóbiás vagyok.

– Az valami más, nem? – kérdezte a Princessz.

– Nem tudom pontosan – mondtam tanácstalanul.

– De mit szeretsz? – faggatott a Princessz.Tovább

Finy Petra
Pásztorok, pásztorok

Vannak a dunások és a strandosok. Mi strandosok vagyunk, azon egyszerű oknál fogva, mert ott lehet focizni.

Vágni lehet a fű zöldjét, olyan buja, hersegő nyár van, körüldong minket az itt és most. Talpunk alatt érezzük ezt az augusztust, friss és forró, bekúszik a mondatainkba, ott lebeg a sör habján. Hárman iszunk majd egyet, sokba kerül.

A Rómaira megyünk, hova máshova, régi hagyomány ez, a Kelemen nagymamájánál kávézunk reggel, aztán irány a strand, tízkor már kezdődik az első meccs, aztán kettőkor és négykor. A nagymama pontban egykor küldi nekünk ételhordóban az ebédet, a szomszéd fiúval, az átadja a szajrét a kerítésen, mi polgárosan megterítünk a pléden, undok Majális vagyunk itt az augusztusban, és legalább annyira giccsesek, mik ezek a harsány színek, kérem, ez a szemfájdítóan szép hétköznapiság. Utálnak is minket ezért a kellemeskedésért a strandon, a többiek csak a soknapos rántott húst rágják szikkadt zsemlében, mi meg dőzsölünk.Tovább

Bors Anna
Drót

Bors Anna
Első

Bors Anna
Testvérek

Nyerges Gábor Ádám
Erre most nincs idő

Nyerges Gábor Ádám
Brazil vagy argentin

Nyerges Gábor Ádám
Ady versét fordítom, fiataloknak

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.