2022. szeptember 18., vasárnap

MINISZTERI HABLATY

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.09.17.


„Mi hát az idő?” – tette fel a kérdést Szent Ágoston, majd folytatta: „Ha senki sem kérdezi tőlem, akkor tudom. Ha azonban a kérdezőnek kell megmagyaráznom, akkor nem tudom. Mégis nagy merészen állítom: tudom, ha semmi el nem múlnék, nem beszélhetnénk múlt időről, ha semmi nem következnék, nyomát sem lelnénk jövő időnek, és ha semmi sem volna jelen, hiányoznék akkor a jelen idő.”
Szent Ágoston ezután arra kérdez rá, miként van múlt, ha a múlt már nincs, és miként van jövő, ha a jövő még nincs?
Nagy kérdések, a filozófia, a természettudományok és persze a történettudomány sok-sok válasszal gazdagította az emberi gondolkodást.
Ám semmilyen válasszal nem gazdagított senkit, csak a megszokott konyhafilozófiai szimplicitást gyúrta tovább teljesen értelmezhetetlen hablattyá az új miniszterünk, aki valami olyasféle marhaságot dörmögött el kackiásra tekert míves bajusza alatt az effélékre rendkívül fogékony és hálás rajongótábornak, hogy a polgári kormányok döntéseinek 95 százaléka a négy örök, tértől és időtől független „emberi jót" szolgálja.
A helyzet viszont az, hogy az Istennel szemben, aki tértől és időtől független, vagyis intemporális abszolútum, az ember térben és időben létező, történelmet lakó és azt alakító temporális létező, következésképp tértől és időtől független „emberi jó” nem létezik. Minden, ami emberi, az térhez és időhöz kötött, nem is lehet másmilyen. Tértől és időtől független „emberi jó”-ról beszélni nagyjából olyan, mint – teszem azt – lopásmentes Fidesz-kormányról és holdudvarról szólni, a Mandinert megannyi tehetséges és tisztességes újságíró által piaci körülmények között működtetett független oldalnak tekinteni, avagy Tiborczot keményen dolgozó kisemberként aposztrofálni.
Ugye, mennyi képtelenség? Pont annyira, amennyire nonszensz Csák János hablatyolása. De hát ő nagyot akart mondani, s úgy gondolta, hogy a „tértől és időtől független emberi jó” hallatán mindenki a könnyeit kezdi el morzsolgatni a szeme sarkában. Én eközben megelégednék azzal, ha Csák miniszternek – szerényen – a tértől és időtől függő emberi jóról lenne érvényes és artikulált véleménye, például a magyar oktatási rendszerről, az egészségügyről, avagy a lopás és a korrupció térhez, időhöz és a hatályos Büntető Törvénykönyv szankcióihoz kötött eseteiről.
A fentieket Csák miniszter még azzal tudta fokozni, hogy a „legyetek bátorok” elhíresült analógiájára azt találta mondani, hogy a Fidesz célja, hogy minél több ember, minél több magyar részesedjen „az emberi jókból.”
A javakból, kedves Csák miniszter úr, ugyanis ezt így mondjuk errefelé.
Ahogy a közgazdaságtanban jószágnak neveztetik az, ami közvetve vagy közvetlenül emberi szükségletek kielégítésére alkalmas, szemben azzal, amit valamelyik háztáji gazdaságban nevelnek és felhizlalnak, hogy aztán a végeredményt Németh Szilárd bográcsban elkészítve kínálja önnek és minisztertársainak egy hagyományosnak mondható pompás fideszes buli alkalmával.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.