2022. december 23., péntek

KERESSE AZ ÉLET ÉS IRODALOM KARÁCSONYI DUPLA SZÁMÁT! - LAPAJÁNLÓ (TARTALOMJEGYZÉK)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.12.23.


P U B L I C I S Z T I K A

Váncsa István
Ezer az euró

Egyetlen megoldás a béke, mindannyiunk érdeke a béke, mi a béke pártján állunk, békét akarunk és tűzszünetet, a béke neve Trump. Ezt mind ugyanaz a személy mondja, és minden adandó alkalommal, de alkalom hiányában is. Ez jön a szájára, van ilyen.

Példa nélkül álló békeszeretetét bizonyítja továbbá az a körülmény, hogy bár az ukránoknak az oroszok ellen vívott honvédő háborúját a NATO harminc tagállamából huszonkilenc fegyverszállításokkal is támogatja, mi ebből a legszigorúbban kimaradunk, ő tudniillik ennek már a gondolatától is a szívéhez kap és a repülősóját követeli. Fegyvert?! Hogy aztán orosz barátainkat vegyék célba velük? Soha!Tovább

A szerző további cikkei


Bokros Lajos
A jogállam és annak hiánya

Angol–magyar párhuzamok

A szerző további cikkei
Kovács Zoltán
Kik ezek a férfiak?

Az év közéleti fotója

A szerző további cikkei

Halmai Gábor
Túl sok hangjegy?

Liberalizmus, jog és demokrácia szerepe rendszerváltásainkban

A szerző további cikkei

Kenesei István
Eposzi idők

„Iszonyú vala a látvány látása”

A szerző további cikkei

Losoncz Miklós
Az uniós források tétje


A Magyarország számára elkülönített pénzügyi források folyósítását az uniós intézmények a közös költségvetés védelmét biztosító, a korrupció visszaszorítását és a jogállamiság helyreállítását célzó feltételekhez kötik. A transzferek legkorábban 2023 áprilisában vagy májusában érkezhetnek. Az EU-val szembeni hosszan tartó konfrontatív kormányzati politika számottevő előnyöktől fosztotta meg a magyar gazdasági szereplőket. Az uniós források javítják a külső és belső gazdasági egyensúlyt.Tovább

A szerző további cikkeiSz. Bíró Zoltán
Az orosz befolyás gyengülése

a posztszovjet térségben

A szerző további cikkei

Darvas Béla
ElnémulásMajtényi László
Zsarnokságban

Nem muszáj hősnek, de ajánlatos rendes embernek lenni, avagy életünk az autokrácia mindennapjaiban

A szerző további cikkei
Sándor Iván
Egy haditudósító jelentése
Beszéd az Utunk a jövőbe című képzeletbeli világkonferencián

A szerző további cikkeiKőszeg Ferenc
„...hoz a földre aranykort”

Franka unokám első karácsonya elé

A szerző további cikkei

Molnár Erzsébet
Kabátária

F E U I L L E T O N

Földényi F. László
Az inkoherensek

I N T E R J Ú

Károlyi Csaba
„Folyamatos kitelepítésben élünk”

Beszélgetés Visky Andrással

K R I T I K A

Visy Beatrix
A ritka az új mindig


► Szijj Ferenc: Ritka események. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2022, 146 oldal, 3499 Ft

Szijj mostani kötetének világa és ábrázolásmódja kétségkívül érintkezik Kafka parabolikus, elvont történeteivel, szürke, kiismerhetetlen, kispolgári világával, amelyben a kisember kiszolgáltatottan tévelyeg és szorong. („talán nem hibáztatott senkit, / én mégis napokon, heteken át ismételgettem / a mentő körülményeket egy túlbuzgó bíróság előtt, / amely a fejemben ülésezett.”) De hasonlóképpen Örkény egyperceseinek groteszk helyzeteivel, már csak a rövidség okán is. Szijj versei leginkább apró, lekerekített, epikus darabok, léthelyzetek, amelyekben a szokatlan társítások, szókapcsolatok mellett az események, történések bármikor furcsa fordulatot vehetnek, átlendülhetnek az irracionalitás, a tágan értett szürrealitás irányába, köszönhetően a mű végi csattanóknak, fordulatoknak is, amik gyakran megemelik, átfordítják a vers egészét, s megnyitják a szöveget egy komplexebb jelentés felé.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

A szerző további cikkei

Bazsányi Sándor
Ex libris


Kun Árpád: Takarító férfi
Mán-Várhegyi Réka: Vázlat valami máshoz
Cserna-Szabó András: Zerkó, Attila törpéje
Tóth Krisztina: A majom szeme

Cserhalmi Luca
Inkognitó és jelenlét


► Hajdu István: Baranyay András. Neon Galéria, Budapest, 2022, 139 oldal, 7900 Ft

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a könyv tárgyként is kimagasló, hiszen a legtöbb művészmonográfiával vagy -katalógussal ellentétben eredeti módon tükrözi az alkotó szellemiségét. A kötetben a szöveg és a műtárgyfotók aránya átgondoltan szerkesztett, kiegyensúlyozott, amitől élvezetes forgatni a könyvet. A szöveget jól megválasztott szépirodalmi utalások, interjúrészletek, szöveg dokumentumok – olyan kiemelkedő személyiségek gondolatait olvashatjuk többek között, mint Bojár Iván, Tandori Dezső, Birkás Ákos, Beke László, Károlyi Zsigmond, Sebők Zsigmond – teszik még izgalmasabbá, eltávolodva a rideg életmű leírásoktól, melyet tovább erősít a szerző néhol egészen személyes hangvétele.Tovább

A szerző további cikkei

Bihari Péter
Angol úr a reformkori Magyarországon


► John Paget: Magyarország és Erdély. Fordította Rakovszky Zsuzsa, Görög Czintos Emese, Szabó Dániel, Pellérdi Márta. Rubicon Intézet, Budapest, 2022, 672 oldal, 7990 Ft

Az éles szemű szerző az ország csaknem minden szegletébe eljutott, minden érdekelte; számolt, írt, mért, jegyzetelt és mindennek (alaposan) utánajárt: a lovak, a borok, a bálok, a bányák, a divat, az iskola, az építkezés, a régiségek, a vármegye, a hazai nemzetiségek szokásai és „jelleme”. Ráadásul 1835 körül éppen kialakulóban volt a reformellenzék, így Paget Széchenyivel és Wesselényivel beszélgetve ismerte meg az ország helyzetét és gondjait. Nem meglepő, hogy művét – a liberális ellenzék szemléletének megfelelően – átjárja az osztrák kormány ostobaságát, az oroszok gonosz szándékait, meg az amúgy rokonszenves és vendégszerető magyarok restségét illető kritika.Tovább

A szerző további cikkei

Weiss János
Marx restaurálása


► Shlomo Avineri: Karl Marx. Fi­lo­zófia és forradalom. Fordította Mar­git­ta Nóra. Múlt és Jövő Kiadó, Bu­da­pest 2022, 176 oldal, 3400 Ft

Az előszóban írja: „Marxot nem lehet »zsidó gondolkodónak« tekinteni – zsidó kérdésekben szinte teljesen járatlan volt, az életrajza sem követ semmiféle zsidó mintázatot. Ennek ellenére kijelenthető, hogy zsidó származása és háttere jelentős nyomokat hagyott életművében, néhol nyilvánvalóan, máshol alig felismerhetően.” (7.) Ezt a tézist már a stiláris fordulatok is jól alátámasztják: a korai írások kapcsán Avineri „bibliai hevületről” beszél (46.), majd a kommunizmus kapcsán „messianisztikus látomást” emleget (71.); a Kommunista kiáltványról írva egy helyen a Hegyi beszéd jut eszébe (79.), míg végül azt állítja, hogy Marx „nemcsak kritikus, hanem próféta is volt” (151.).Tovább

A szerző további cikkei

Ruff Borbála
Kapcs. ford.


► Radnai Péter: A magyar televíziózás legendái. Interjúk az első inf­luen­szerekkel. Athenaeum Kiadó, Bu­da­pest, 2022, 292 oldal, 5699 Ft

Szerkesztett szövegfolyammal van tehát dolgunk, ami a látványos elemek helyett a lényegesre koncentrál: a megidézett időszak tehetségeinek visszaemlékezésére, és arra, hogyan vélekednek arról, ami a televíziózásban azóta történt és ma zajlik. Valóságos értékgyűjtemény. Arról is szót ejtenek a korszak kiemelkedő tévései, milyen a viszonyuk a megkerülhetetlennek tűnő internethez, a podcastekhez, a közösségi médiához – azt elmondhatom, inkább tartózkodó, mint elfogadó.Tovább

A szerző további cikkei

Hegedűs Claudia
Író-társalgó


► Rachel Cusk: Körvonal-trilógia – Babérok (3. kötet). Fordította Kada Júlia. Park Kiadó, Budapest, 2022, 241 oldal, 3500 Ft

A Körvonal-trilógia befejező darabja (Babérok) kompakt alkotáslélektani zárlata a ciklusnak. Már a regény keretes szerkezete – ezúttal is egy repülőúttal indul a történet – az úton levés-toposza mellett visszautalás a nullpontra. Mialatt a narrátor újfent részt vesz egy irodalmi fesztiválon és egy írókonferencián, Rachel Cusk szerét ejti annak, hogy ne csak a házasság, szülő, gyerek (Faye időközben újra férjhez megy) komplikált háromszögéről, hanem a brexitről, gender-szempontokról, élethazugságokról is véleményt cseréljenek a regényszereplők.Tovább

A szerző további cikkei

Gervai András
A tudomány Shelley-je


► Dermot Turing: Az igazi Alan Tu­ring. Fordította Gyárfás Vera, Typo­tex Kiadó, Budapest, 2022, 305 oldal, 5500 Ft

Turing 1952 elején alkalmi szexpartnere révén került bajba, aki nemcsak meglopta őt, de egy ismerősének tippet adott, hogy törjön be a tudós lakásába. A nyomozás során azonban Turingot is meggyanúsították, vizsgálati fogságba került, majd súlyos, hatszoros szeméremsértés vádjával bíróság elé állították Knutsfordban.Tovább

A szerző további cikkei

Fehér Dávid
Testbe zárva

Lucian Freud 100

(Lucian Freud New Perspectives című kiállítása január 22-ig látható a londoni National Galleryben.)

A kiállítás legrevelatívabb momentumai közé tartoznak Freud egészen korai festményei, amelyeket az East Anglian School­ban Cedric Morris tanítványaként festett. Közöttük is a Menekültek című 1941-es festmény a groteszk figurák Otto Dix festészetére is emlékeztető csoportjával, amely szinte elsüllyed az impasto képalap mocsárszerű masszájában. Az ironikus-játékos alakformálás vélhetően traumatikus tapasztalatokat fed el, a berlini születésű művész családjának kényszerű menekülését a nácik elől, az otthontalanság permanens érzetét.Tovább

A szerző további cikkei

Mélyi József
A Csodaszarvas éve


(Szőke Gábor Miklós: Csodaszarvas)

Egy konzumvilág tetszőleges lenyomata, amely kivagyiságával, a környezet tökéletes negligálásával fényévekre van még azoktól a szarvasoktól is, amelyek 2001-ben kerültek a közelben, a Mammut bevásárlóközpont megbízásából a pláza előtti írott kövekre. Nevezhetjük Szőke Gábor Miklós munkáját a Sisi-szoborhoz hasonlatosan giccsnek vagy a Nemzeti Színház épületével párhuzamba állítva a posztmodern teljes félreértésének, a lényegen nem változtat: Magyarországon, mióta köztéren szobrokat állítanak, talán soha nem szakadt még el ennyire alkotás az őt körülvevő emberektől és a környező valóságtól.Tovább

A szerző további cikkei

György Péter
Erdély Miklós hete

– és a kiállítás

(Erdély Miklós az Einspach Galériában)

Jelen kiállítás azonban nemcsak azt érzékelteti, milyen magától értetődő volt számos képzőművésznek, hogy együtt állítson ki vele, hanem – ami talán ugyanolyan fontos – Erdély s a fentiek munkássága mellett ott van az 1973-ban született Tombor Zoltán fotográfus egyik igencsak elgondolkoztató fényképe, a Trou­vaille is, amely egy valóban új világban érvényes, s ugyancsak ott van az 1974-ben született Jovánovics Tamás 2018-as, A kevesebb több, a 2010-es A. Rubljov és a 2022-es Az absztrakció örök dilemmája című absztrakt képe, valamint a kiállítás az 1975-ben született Szabó Dorottya munkásságába is betekintést enged. Azaz túlmutat azon az artworldön, amelyben a jelentős absztrakt festők és Erdély Miklós között volt párbeszéd, voltak azonos mozzanatok.Tovább

A szerző további cikkei

Báron György
Keresztúton


(A döntés. Magyar–német dokumentumfilm. Rendező: Ugrin Julianna és Vízkelety Márton.)

Kis történet ez a világnagy tragédiák árnyékában, ám kis történetből is lehet nagy film. A kulcs az érzékenység, amellyel a készítők a valóság nyers anyagából kibontják az emberi sorsot – azt, ami az igazi dokumentumfilm lényege. Ritkán látni filmet, amelynek alkotói ilyen közel tudtak jutni az alanyaikhoz, elnyerve a bizalmukat, belakni magukat a mindennapjaikba, hogy a legintimebb pillanatokat, legmélyebb kríziseket is tetten érjék.Tovább

A szerző további cikkei

Herczog Noémi
Békesség, báránynak!


(Ulrich Hub: Az utolsó bárány. Rendező: Cseri Hanna. Budapest Bábszínház)

Az utolsó bárány humorát a látvány és a gegek mellett pontosan a zenei poénok adják. Mert nem épp csengettyűk hangja száll, hanem billentyűzet és basszgitár, utóbbi van Ács Norbert kezében is, amikor az evangélista bika szerepében Betlehem-külsőről elmeséli, hol szokott rá a szemétevésre, és itt még egy bevállalós „félre” is belefér a felnőtteknek. Máskor pedig zenei poénok, hol ennek, hol annak a korosztálynak: alaposan kitalált rendszert képez, ahogy a Suttog a fenyves és más karácsonyi dalok egybeolvadnak a misékkel, liturgikus énekekkel, megszabadítva ezeket a dalokat a „Coca-Cola” karácsonyi reklámhangulattól.Tovább

A szerző további cikkei

Végső Zoltán
Ékszerdoboz karcokkal


(Nesrine – Művészetek Palotája, december 14.)

Nesrine Belmokh a címként saját nevét viselő albuma előtt nem volt ismert szóló előadóként. Komoly projektekben vett részt pallérozott csellistaként: például Lorin Maazellel és Daniel Barenboimmal rendszeresen fellépett, erre ki is tért a dalok között. Hozzánk mégis „jazzes világzenei előadó”-ként érkezett, pedig sem a lemeze, sem a koncert nem egyszerűsíthető le e kategóriák szerint. Nesrine igazán érett előadói arcát mutatta, és ehhez nem a könnyű népszerűség útját választotta; dalai meglehetősen karcosak, helyenként formátlanok, érzelmi hullámoktól átöleltek, a sokféle hatás és impulzus ellenére mégsem eklektikusak.Tovább

A szerző további cikkei

Fáy Miklós
Zeneimádat


(Beethoven: Missa solemnis – Müpa, december 12.)

A Gloria végén, amikor Beethoven eldönti, hogy visszahozza a szövegben is a kezdősorokat, akkor mindezt fölmondja, egy másik, maga által kreált formába szorítja a szöveget, többé már nem érdekli, hogy föl lehet-e használni a művét templomban, szertartási körülmények között. Zenét ír, koncertterembe való oratóriumot. Onnét kezdve már egy főszereplője van a műnek, és az nem a Jóisten, hanem annak közeli rokona, Ludwig van Beethoven. Vagy, mondjuk úgy: a Jóisten és ő. Drága kollégám, Isten, aki megteremtette a világot, és benne engem is, aki ilyen jelentős művet alkotok a tiszteletére.Tovább

A szerző további cikkei

Grecsó Krisztián
Privatizálás


(A legendás szendvics és a hihetetlen burger; december 6., Magyarósi Csaba csatornája, YouTube)

A „mi minden történik velem és körülöttem” szabadpályán éppen Magyarósi Csaba videóit találtam meg legutóbb. Magyarosi anyagai képileg jóval az átlag fölött vannak, akkurátusan fotózik, tudja, hová kell tenni a kamerát, szép, amit látunk, van ritmusa, jól is vág, tud adagolni, szerkeszteni, ha sok a duma, feloldja, mer hangulatot, aurát teremteni.Tovább

A szerző további cikkei

Králl Csaba
Hajléktalanság


A sors különleges fintora, hogy a Nemzeti Táncszínház épp 2022-ben hirdette meg a Társulatok évét, ahol nem meglepő módon döntően olyan balett- és néptáncegyütteseknek kínált fel kooperációt, akik a legkevésbé sem szorulnak rá. Nem is az a baj, hogy velük igen, hanem azzal, hogy másokkal miért nem kooperál? Pont most, amikor életmentő lenne. A nemzet táncszínházának kalpagján a kortárs tánc olyan, mint az árvalányhaj: dísz, cicoma, kitűző, hogy szó ne érje a ház elejét.Tovább

I R O D A L O M 

Kiss Noémi
Karácsony a fehér házban


Tárcatár 2022 – a búcsú

TEMATIKUS PRÓZA-ÖSSZEÁLLÍTÁS

1992-ben, 30 éve indult az Élet és Irodalom Tárcatára. Széky János vezette akkor a prózarovatot, utána tizenöt évig Dérczy Péter. A hagyomány szerint minden évben három új szerzőt kérünk fel, hogy – Szív Ernő mellett – egy éven át, havi rendszerességgel írjon a „vonal alá”. 2022-ben Jenei Gyula, Kiss Noémi és Nagy Zsuka írásait olvashatták. Szívből köszönjük, hogy velünk voltak!

Jövőre három új szerzővel folytatja a Tárcatár négyesfogata. Hogy kik ők, maradjon a januári számok meglepetése.

Nem voltak igazán emlékezetesek az ünnepek. A barátnőm tapintatos volt, amikor ezt kimondta. Hogy lettek volna? Sötétben éltek a fehér házban.

Anyunak igazán nehezére esett a nyár, a napsütés. Vakított. Ő a telet szerette, a ködöt, amikor korán lemegy a nap, és a világ minden élőlénye koromsötétben kénytelen boldogulni. Elővette a lisztes zsákot és sütött. Kekszeket, kenyeret, babkát, kakaós csigát. Legyőzni a fekete telet, micsoda öröm! A dermedten hideg, fagyos, hosszú éjszakákat a szigeten.

Falun éltünk, a tél végtelenül hosszúnak tűnt.Tovább

A szerző további cikkei

Jenei Gyula
Profán karácsony


Tárcatár 2022 – a búcsú

TEMATIKUS PRÓZA-ÖSSZEÁLLÍTÁS

1992-ben, 30 éve indult az Élet és Irodalom Tárcatára. Széky János vezette akkor a prózarovatot, utána tizenöt évig Dérczy Péter. A hagyomány szerint minden évben három új szerzőt kérünk fel, hogy – Szív Ernő mellett – egy éven át, havi rendszerességgel írjon a „vonal alá”. 2022-ben Jenei Gyula, Kiss Noémi és Nagy Zsuka írásait olvashatták. Szívből köszönjük, hogy velünk voltak!

Jövőre három új szerzővel folytatja a Tárcatár négyesfogata. Hogy kik ők, maradjon a januári számok meglepetése.

Megöregedett bennem a március. Régen. Le is jegyeztem, nehogy elfelejtsem, ha belekapna a hajamba valami kósza tavaszi szél, s megbizsergetné a szívemet. Ha a „fák forradalma” mellett kitörne az embereké.

Amikor megöregszik bennünk a március, vagyis megöregszünk lélekben, akkor mindent másként látunk. Kicsit. Vagy nagyon. Megöregedni tulajdonképpen nem rossz dolog (áltatom magam, vagy nem áltatom), hanem természetes folyamat. Ha valaki nem öregszik, akkor már meghalt. Vagy öregszik ugyan a teste, de a lelke fiatal marad. Legalábbis azt hiszi. Esetleg mások is elhiszik róla. És hogy az milyen jó, mondják sokan. Én nem így gondolom. Vagy a fene tudja. Tovább

A szerző további cikkei

Nagy Zsuka
„szívem leomlott partfala”

egy vidéki lány jegyzeteiből

Tárcatár 2022 – a búcsú

TEMATIKUS PRÓZA-ÖSSZEÁLLÍTÁS

1992-ben, 30 éve indult az Élet és Irodalom Tárcatára. Széky János vezette akkor a prózarovatot, utána tizenöt évig Dérczy Péter. A hagyomány szerint minden évben három új szerzőt kérünk fel, hogy – Szív Ernő mellett – egy éven át, havi rendszerességgel írjon a „vonal alá”. 2022-ben Jenei Gyula, Kiss Noémi és Nagy Zsuka írásait olvashatták. Szívből köszönjük, hogy velünk voltak!

Jövőre három új szerzővel folytatja a Tárcatár négyesfogata. Hogy kik ők, maradjon a januári számok meglepetése.

Anyaföld, apaföld, nagyanyaföld, nagyapaföld, dédapaföld, szépanyaföld. Hol van az otthon. Nem is tudom már, csak bolyongok pesti tereken és a fejemben Orlandókkal, Toszkákkal, Lilikkel, Krisztákkal, Katákkal és sokféle más női névvel. És álmomban férfiak jönnek el értem, és én meztelen vagyok, vagy repülök házak felett, és lassan magamhoz dédelgetem magam, szelídül valami vadság a várakozások rohanásaiban, a türelmes izgatottságban. Mindenféle oximoron, szimultanitás megtalál. Hol van az az egy. A hiányával van jelen. Mert csak sok kicsi van, csonka, rész-egész. És ezt mindenki tudja, csak úgy tesz, mintha az az egy. De nem.

Csak járkálok kínzó ideákkal, fojtogató elméletekkel, és hull le rólam mind, mint ruha másról a boldog szerelemben.

Egy hátizsákban az életem. Minden izmom fáj, mégis cipelem, viszem, mint élő gépezetet, a sorsomat. Leginkább presszókban teszem le, és eliszom, eladakozom minden pénzemet. Átvágnak, becsapnak, mert az a dolguk, hízelegnek, udvarolnak, belém szeretnek, mert az a dolguk. Nem maradok egy helyen, hostelekben, barátok üres lakásaiban húzom meg magam. Váltogatom őket, hogy ne legyek terhére senkinek, meg azért, hogy ne kelljen sokszor szobát fizetnem szálláshelyeken. Annyi kulcscsomó van a zsebemben, még sincs egy lakásom sem. Nagy sávidők vannak, és az a védtelen, végtelen elviselhetetlen szabadság Budapesten.Tovább

A szerző további cikkei

Csaplár Vilmos
István király koronájának minden ékköve fényleni fog


Csakhogy neki nem kellett valódi szék se. Ez a szék a tudat mélyén rejtőzött, mindenfajta, mégoly elvont látószerv számára is érzékelhetetlenül. Lebegett, ragyogott, a tudatalattikban. Vagy éppenséggel félhomályban sejlett támlás, karos ülőalkalmatosságként, egyszerre többek lelki szeme előtt. Derengett, illetve láthatatlanul létezett, amikor az illető még nem döntötte el, hogy megszólal-e. Amikor viszont megszületett az elhatározás, megformálódott a mondandó, még inkább, amikor elhagyta a szájat a szó, a szék brutálisan föltárta magát. Csak egy szék, üresen. De jaj, az üresség dehogyis volt üresség!Tovább

A szerző további cikkei

Kiss Ottó
Golyózunk


Tízperces gyalogútra a gyulai tömblakásunktól, a vasúti fénysorompóhoz vezető aszfaltcsík és a fák szegélyezte halastó partja között fut egy keskeny földút, ahová lyukat vájtunk tizenegy éves lányommal. Szakszerűen, a cipősarkat erősen belevágva a talajba, majd többször körbefordulva, végül, bicska híján, egy bottal kimélyítve a lyukat és eldolgozva a széleit. Ott, nem messze a hatalmas szomorúfüzek víztükröt súroló ágaitól találtunk alkalmas helyet a golyózáshoz, mert a lakásunk közvetlen közelében, és máshol is a városban, többnyire betonjárdák vannak. Gyerekkoromban a battonyai házunktól ennyit se kellett sétálnom, az utcánk hűvös oldalán földes járda volt, a szomszéd srácokkal sokat golyóztunk ott délutánonként.Tovább

A szerző további cikkei

Cserna-Szabó András
Advent a Maligán


Akciós kínai pecáskabátot vettem a Pepcóban, majd biciklivel indultam a kocsma felé. A kihalt főutcán a sirokkó rozsdabarna leveleket zörgetett, a szürkületi sötétben alig járt valaki, csak néhány néma kóborolt lehajtott fejjel. Jönnek vagy mennek, már hónapok óta, és egyik se marad a városban. Senki se tudja, honnan keveredett ide ez a rengeteg néma, talán valamelyik szomszéd városban bezárták a Némák Intézetét, de ez sem jó megoldás, mert ha így lenne, akkor csak jönnének a némák, egy irányból, de ezek mennek is, éppen az ellenkező irányba. Fél hat után pár perccel érkeztem a Hatcsöcsűbe. Azt beszélik, az ivó azért kapta ezt a nevet, mert egykor három nővér állt a söntéspultban, de szerintem ez marhaság, mert ott három ember el sem férne. Egyszobás, szűk lebuj ez, ennek ellenére régen táncos mulatságokat is tartottak itt, erről árulkodik a plafonról lelógó diszkógömb.Tovább

A szerző további cikkei

Beck Zoltán
gyávaságod története

– a legrövidebb változat –

egyes szám első személyben írom meg a történetet. a gyávaságod történetét. azért így, mert akkor könnyebben olvasod. nem rólad szól. nem neked kell cipelni. nézd, lerakom ide, az út elejére a gyávaságodat, ebben a hátizsákban. te elmész, elszambázol ebben az elhordott trikóban, ami egyébként elég jól áll neked, nem mintha valami veszettül kidolgozott felsőtest volna a tiéd, de nem idegen tőled a sport. ez látszik. labdával láttalak már, ügyesen bánsz vele. hogy bármeddig dekázol, hogy csak akkor hagyod abba, amikor már mindenki elfordult: mit nézzenek azon, aki bármeddig levegőben tudja tartani a labdát. abban nincsen semmi érdekes, nincsen benne a bukás, a veszteség esélye, kockázata, eseménye. nem közénk tartozik, ezt érzik, elfordulnak. könnyű neki, azt mondják. nem is, inkább azt, hogy így könnyű, így, ha megy, ha van érzéke hozzá. ha tehetséges.Tovább

A szerző további cikkei

Selyem Zsuzsa
Hány angyal fér el egy tű hegyén?


Otthon, a képes bibliánkban volt egy festmény, ahogy Ábrahám rátenyerel Izsák arcára, és egy késsel nyiszálja a torkát. Anya gyorsan elfordította a lapot, de már késő volt, mindent láttam. Anya is látott mindent a szememben, és elmesélte, gondolom, vigasztalásul, hogy amikor már vágta volna el a fiú nyakát, megjelent Ábrahámnak egy angyal, kiütötte a kezéből a kést, és azt mondta, hogy ne áldozza fel Izsákot, hanem ott van egy juh, és áldozza fel helyette azt a juhot. Elképzeltem, hogy a kés már nem Izsák, hanem a juh torkán van, és a juh rám nézett, és megint nem voltunk beljebb.Tovább

A szerző további cikkei

Turi Tímea
Közös történetek


Soha nem néztem a tévében a budapesti tűzijáték közvetítését, de később, immár budapestiként mindig is szerettem kimenni a rakpartra, még akkor is, ha a hozzánk közel eső szakasznál már semmit nem lehet hallani a zenéből, és a kilátás sem a legjobb; sőt ezzel együtt. Ilyenkor legalább annyira a tömeget nézem, mint a látványosságot: hogy lehet, hogy vannak, akikkel noha egy környéken lakom, csak ilyenkor látom őket? Kikkel élünk együtt, milyenek vagyunk, hogyan öltözünk, hogyan beszélünk a gyerekeinkkel, és mi vajon milyennek tűnünk a mások szemében? És olyan jó, hogy ilyenkor mégis közösen csinálunk valamit, még ha az csupáncsak annyi, hogy egy irányba nézünk.Tovább

A szerző további cikkei

Szaniszló Judit
Képtelenség megfogni


A tizenkét kilós dobozt besegíti a hónom alá, kis kínlódással ugyan, ám viszonylag simán el tudom vinni a következő négyszáz méteren. Évek óta most először van olyan, hogy nem hozza fel az ajtómig a csomagot, mert egyszerűen nincs rá ideje. Nem akarok neki kellemetlen érzéseket okozni, igyekszem sokkal könnyedebben elvinni a csomagot, mint ahogyan szívem szerint tenném. Hadd legyen neki is karácsony. Nem morgok félhangosan, hogy házhozszállítás, na persze, de azért a gyógypedagógiai iskola kollégiumának bejárata előtt már felszisszenek. Vágja a tenyerem közepét a műanyag szalag, és máshol képtelenség a dobozt rendesen megfogni. A kaput kinyitni bajosabb, azt szerencsére a fiú már nem látja. Egy zsák szinte napra pontosan három hónapig tart.Tovább

A szerző további cikkei

Kiss László
Szóda


Ahogy Terike kikanyarodik a Malom utcából, kisebb csődületre lesz figyelmes az Iparoskörnél. Mintha egy egész regiment egyszerre szívná a cigarettáját. De kevesen dohányoznak, a korán jött szürkületben csak itt-ott piroslik fel a parázs. Egy nyúlszájú közlegény a falnak dőlve, csajkából kanalazza a vacsoráját. Lapos pillantásokat vet az Iparoskör előtti pad felé. Az arra járók lesütött szemmel sietnek el a pad mellett, vagy nagy ívben kikerülik. Van, aki lelassít, rövid ideig figyeli a jelenetet, majd fejcsóválva gyorsít a léptein. Többen azonban odagyűlnek, kurjongatnak. Mind katonák.Tovább

A szerző további cikkei

Ughy Szabina
#karacsony #futas


(#mutimitfozol) A város összes hülyéje a Fény utcai piacon tolong ilyenkor. A harcsa már elfogyott, csak ponty volt. Inkább királyrákot és lazacot vettem végül. Azokból sem volt már túl sok. Gábor viszont utálja a halat, neki pulykát vettem. Persze azért is tíz percet kellett sorba állni. Aszalt szilvával és kolbásszal töltöm meg, aztán baconba csavarom. Lesz még krumplipüré, az a lazachoz is jó. A lány elvileg vegán, hát majd eszik krumplipürét, meg sütök neki rántott sajtot.Tovább

A szerző további cikkei

Garaczi László
Szupercella


Tiszta pólót veszek, kismetróval megyek a belvárosba. Lógó hajú szaxofonos a Vigadó előtt: homloka gyöngyözik, szájába illeszti a csutorát. Tele a kuka szeméttel, indiánok hangolnak a mobilvécék melletti sátorban: pánsíp és torzított gitár. Egy kissrác villogó pörgettyűt lő a levegőbe. A bódékban üdítőt, szendvicset, szuvenírt árulnak, turisták ülnek a korzó teraszain, cigányzenészek húzzák az egyik asztalnál, ajjaj, ajjaj, fejük felett vízpermetes ventilátor.Tovább

A szerző további cikkei

Márton László
Pincur elhagyja vőlegényét


Csombordi az egyik éjszakai váltás alkalmával, amikor olyan hideg volt, hogy kis híján belefagytak a szájába a szavak, odasúgta nekem: Pincur feltűnően hasonlít Koncz Zsuzsához. Például a haja pontosan úgy verdesi a derekát, mint Koncz Zsuzsának a Ne vágj ki minden fát című nagylemez borítóján. Még mélyebbre hatoló hasonlóság, hogy Pincurt alacsonynak hiszik a férfiak, ezért is becézik Pincurnak, holott kimagaslik közülük, ahogy Koncz Zsuzsát is alacsony termetűnek szokás hinni, holott minden koncerten a rajongói fölé magasodik.Tovább

A szerző további cikkei

Háy János
Karácsony után


A nénire vigyázni kell. A bácsira is vigyázni kéne, ha élne. A nénire kell, mert épp elég baj történt már a családban, gondolt itt a lány az apa halálára, nem kell tetézni a bajt. Persze ez jár némi pluszköltséggel, mert mindenkinek meg kell venni a tesztet. Az olcsó biztosan elfogyott, veheti azt, na, mindegy, és még ott az egész karácsony, azt se tudja, ilyen energianehéz időkben feltegye-e a villanyégőt a fára.

Amikor a férje hazajött, csak annyit kérdezett, hogy megint mennyibe került az anyád. A lány, aki ebben a relációban feleség volt, de a tesztek irányából nézve a néni lánya. Nehéz helyzetben van az elbeszélő, mert minden szereplő funkciója megváltozik, ha az épp aktuális új szereplőhöz viszonyítjuk. De ha cserélgetjük az elnevezést, teljesen összezavarjuk az olvasót, amely olvasó egyértelmű piktogramokon nőtt fel, és egy egyszerű tőmondattal is meggyűlik a baja. Igen, mondta a többfunkciós szereplő, mármint hogy igen, ezt a tesztet az anyu miatt vettem, és én is keresek, nemcsak te.Tovább

A szerző további cikkei

Darvasi László
1947


Két árva embert vajon mi köt össze, ha kétséges a valóság. Az egyikük a lányát veszítette el, a másik az anyját. Az egyik fölnevelte, akit elvesztett, férjhez adta, anyaságában segítette, a kisebb másik jószerivel nem is láthatta. A cukorbetegség pedig leveszi az ember lábát. Sebei nehezen gyógyulnak. Szomjazik, éhsége nem csillapul, ingerlékenységében földhöz vagdos családi porcelánt, műhelyben készült, új forinttal megfizetett keretes fotográfiát. Ne legyen kétség, a gyermekkor minden sérülést gondosan megőriz. Az árvaság káoszt szül, a család fölbolydul, intézkedik, akár egy szakszervezet. De előfordul, hogy a káosz csöndje kimerevíti a viszonyok novemberi hálóját, melyen hamis gyöngyként remeg a könnycsepp, az ócska reggeli köd maradéka.Tovább

A szerző további cikkei

Bán Zsófia
Einschlafshilfe


Édesanyám jócskán meglepődött, hiszen még nem volt késő este, mint most, nem ragyogtak fenn a csillagok, mint most, hanem aranybarna késő délután volt, és csak annyit akart volna mondani a dédapádnak, hogy hagyja abba az ógörög gajdolást és vigye ki a szemetet. Dédapád korábban görögtanár volt egy jó nevű pesti gimnáziumban, akkor még kellett latint meg görögöt tanulni, mint nektek most az oroszt, érted? A latin már ki van halva. Nem, a dínók nem beszéltek latinul, csak hallgattak, aztán kihaltak. Lehet, hogy ha beszéltek volna, nem halnak ki. A beszéd olyan emberi dolog, tudod?Tovább

A szerző további cikkei

Dragomán György
Pausz


Gondosan kiterítettem a tekercset a masszázságyon, és mire talptól fejtetőig a kávészínű műbőrre simítottam a pauszt, Matleena csontjainak, izmainak, idegeinek és belső szerveinek színes ceruzákkal gondosan megrajzolt, pontosabbnál is pontosabb térképével, megjelent előttem a professzor asszony teste, láttam, hogy áttetszően és tisztán ott lebeg a pausz fölött, és a legfontosabb mondat eleje készen is volt már a fejemben, amikor az ajtón túlról meghallottam Matleena nevetését és Paavo dörmögő hangját. Eltartott vagy két másodpercig, amíg megértettem, hogy ezek, a szakma egyik fontos íratlan szabályára fittyet hányva, egyszerre jönnek, az arcom egészen forró lett a haragtól, ennél sokkal, de sokkal kevesebbért örökre eltanácsoltam a mesterségtől nem egy tanítványomat.Tovább

A szerző további cikkei

Szabó T. Anna
Szóló


Pár percig kabátban várom, amíg bemelegszik a kocsi. Teljesen üres az utca, ilyenkor már a nyestek se járnak. Benyomom a lemezt, a Vándoréveket, a legelejétől. Liszt mindig felébreszt, rajongtam érte, amíg zongoráztam. Árpád észre se vette, hogy eljöttem. Így a jó, horkoljon csak tovább. Nem érdekel, mit csinál, felőlem húzzon el örökre a francba, ahogy ígérte. Ahhoz a nőjéhez és ahhoz a gyerekéhez megy karácsonyozni, amelyikhez csak akar, kit izgat. Nekem ne romboljon, mint egy dedós, és főleg ne mondja, hogy ha nem engem ver szét, az nem bántás. Már nem tőle, csak magamtól félek.

Két éve már eszembe jutott Amszterdam, amikor megtaláltam azt a szép fényképet a kocsi régi iratai közé csúsztatva. Kíváncsi voltam rájuk, elképzeltem, hogy vissza kéne vinni nekik, de akkor még tanítottam, tehát betettem szépen a papírok közé, ahonnan előkerült, meg is feledkeztem róla. Most, hogy nincs hová elindulnom, megint eszembe jutott – és tényleg: más célom nem maradt az életben. Amikor nem töröltem ki azt a régi címet, tudtam, hogy egyszer még szükségem lehet rá.Tovább

A szerző további cikkei

Ménes Attila
Újabb harmszik


A hárem és mindenki azt mondta rá, még az állig felfegyverzett eunuch rabszolgák és a lantzenészek is, hogy ő a legkisebb, legbutább és a legcsúnyább, ami az Ég Fiának ágyékából valaha kispriccelt.

Márpedig Szu-Csong hercegnő első vérzésének hajnalán, az ismeretlen hasgörcsben fetrengve eldöntötte, hogy nem! Ő lesz itt a legnagyobb, a legokosabb és a legszebb.

Így cselekedett, rajta múlott, és a célját el is érte.Tovább

A szerző további cikkei


Schein Gábor
Nagy Márta Júlia
Mesterházi Mónika


Marno János
Hang(fel)ejtőP Á R A T L A N 

Nemes Gábor
HUMANITÁRIUS


A szerző további cikkei

Tarján András
TWIST OLIVER

Kiskunmajsán

A szerző további cikkei

(celebrálja Nyerges András)
HETI TEXTUS


A szerző további cikkei

Szikszai Károly
BRIGÁDNAPLÓ


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.