2023. március 22., szerda

ORVOSI IGAZOLÁSOK: AZ ORVOSNAK TEHER, A SZÜLŐNEK UTÁNAJÁRÁS, AZ ISKOLÁK MÉGIS ELVÁRJÁK

TELEX
Szerző: HALÁSZ NIKOLETT
2023.03.22.


A gyerekorvosok munkaidejének több mint a fele az iskolai hiányzások miatti igazolások kiállítására megy el, miközben ilyenkor sokszor nincs is szükség semmilyen orvosi ellátásra – derül ki az általunk megkérdezett orvosok és szakmai szervezetek véleményéből. A jogszabály nem egyértelmű, de az iskolák házirendjének módosításával lenne arra lehetőség, hogy a szülők több napot igazolhassanak. Van olyan település, ahol az orvosok megállapodtak az iskolákkal, és már betegség esetén is elfogadják a szülői igazolásokat. Egy általunk megkérdezett gyerekorvos szerint a lógásokat nem akadályozza meg az, ha a betegség miatti hiányzást minden esetben orvosnak kell igazolni, hiába várják el ezt az iskolák.

„Az orvosi igazolások megszerzése úgy megy, hogy a beteg gyerek bemegy, megmutatja magát, a recept mellé kap egy papíralapú biankó igazolást, megmondja a doki, hogy milyen feltételekkel és mikor mehet suliba. Itthon meg ráírjuk aznap a dátumot, amikor megy”

– így foglalta össze lapunknak az egyik szülő, hogyan szokták igazolni az iskolában, ha beteg a gyerek.

Ha ez a konkrét szituáció nem is, a következő példa valószínűleg minden gyerekes családban előfordult már: a gyereknek éppen fáj a hasa vagy a feje, esetleg kicsit taknyos, de nem tűnik igazán betegnek, így nem szorul orvosi ellátásra. Viszont a szülők nem is akarják gyerekközösségbe küldeni, mert azért mégsem teljesen egészséges. Ilyenkor több dolog történhet: lehet, hogy az orvos elvárja, a gyerek ekkor is személyesen jelenjen meg a rendelőjében, és egy papíralapú igazolást állít ki a hiányzásról. Vagy az is lehet, hogy a szülő telefonál az orvosnak, aki az elmondottak alapján nem tartja indokoltnak az ellátást, viszont a szülő kérésére az igazolást elektronikusan elküldi. Az is előfordulhat, hogy az orvos nem igazolja a gyerek hiányzását, mert nem látta a gyereket, nem kellett őt kezelnie, így az igazolást a szülőre bízza, amit az iskola vagy elfogad, vagy nem.

Egységes eljárás nincs, ez pedig nemcsak a szülők és az orvosok, hanem az orvosok és az intézmények között is okozhat konfliktusokat. Miközben az orvosszakmai szervezetek már évek óta azért küzdenek, hogy az intézmények fogadják el a szülői igazolásokat betegség esetén is, az iskolák mintha nehezen mozdulnának el ebbe az irányba.

MOK: Az adminisztrációs elvárások miatt kiadott igazolások hátráltatják a betegellátást


Február közepén a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke, Kincses Gyula levelet írt Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak az iskolába vitt orvosi igazolások problémáiról. A gyermekorvosok már évek óta jelzik, hogy hátráltatja a betegellátást az, ha az adminisztrációs elvárások miatt kell kiállítaniuk orvosi igazolásokat. Eközben az intézményvezetők nehezményezik, hogy a mostani jogszabályok mellett nem tudják a gyermek hiányzását elfogadni, ha nincsen orvosi igazolás.

A jogszabály egyébként nem fogalmaz egyértelműen. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet szerint a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolását a nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni. Tehát elvileg lenne arra lehetőség, hogy az intézmények saját hatáskörükben rendelkezzenek az igazolások elfogadásáról, és a szülők ne csak három napot igazolhassanak egy évben, mint ahogy az most a legtöbb iskolában előírás. Azonban az EMMI-rendeletben van egy olyan rész is, hogy a betegség miatti távollét pontos időtartamát az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell. Aztán ismét azt írják, hogy a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a gyermek, a tanuló beteg volt, és

azt a házirendben meghatározottak szerint igazolta.

A rendelet tehát többféleképpen értelmezhető, a MOK az államtitkárnak írt levelében összeszedte az aggályos pontokat.

- Az adminisztratív igazolások napi több órát vesznek el a valódi betegellátástól. A megkeresések 60-70 százaléka csak igazolások miatt történik, miközben orvosi segítségre nincs is szükség, ami miatt az érdemi munkára nem jut elég idő.

- Az utólagosan kiállított igazolások csak a szülő bemondásán alapulnak, a telefonon bediktált időtartamok igazolásáért jogi felelősség nem vállalható.

- A hiányzások orvosi igazolásának rendszere az oktatásügy részéről előírás, amelynek orvosszakmai indokai nincsenek.

Ezen a helyzeten nem javított a Köznevelési Államtitkárság MOK-hoz eljuttatott álláspontja, amely szerint az orvos köznevelési és orvosszakmai okokból sem háríthatja át a betegség miatt indokolt orvosi igazolás kiadását a szülőre. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára egy parlamenti írásbeli kérdésre fejtette ki a véleményét az orvosi igazolásokról. Szerinte a gyermek egészsége miatt fontos, hogy betegség esetén lássa őt orvos. Így felismerhető, ha súlyosabb betegség áll fenn és a kezelés is időben megkezdhető.

Rétvári azt megerősítette, hogy a hatályos jogszabályok nem írják elő pontosan, hány napot igazolhat a szülő, így attól el lehet térni a házirend szerint.

Viszont Rétvári szerint a módosításnál figyelembe kell venni, hogy a szülői igazolások nem adhatnak alapot a tanórai részvétel alóli tartós kimentésre – vagyis a gyerekek lógására.

A MOK szerint az igazolások kiadásának kizárólag orvosi feladata „egyrészt tovább növeli az egészségügyi ellátórendszer indokolatlan terhelését, másrészt a szülőket valótlan állításokra kényszeríti.”

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete március 14-én szakmai állásfoglalást adott ki az igazolások elfogadásának problémáiról, amiben nagyon hasonló pontokat fogalmaztak meg. Illetve azt írták:

az Egészségügyi Államtitkárság válaszlevele szerint a házi gyermekorvosnak csak abban az esetben kell igazolást kiállítania, ha kifejezetten ő tiltja meg az iskolalátogatást.

Szerintük az orvosi igazolás visszaélésekre is lehetőséget ad, mert az orvosi vizsgálattal nem bizonyítható panaszok említésével az iskolai indokolatlan hiányzások legalizálhatók. Az óvodákra, iskolákra vonatkozó rendelet alapján az igazolásnak nem kell tartalmaznia azt, hogy a gyermek „egészséges, közösségbe mehet”. Tehát az orvosnak azt kell igazolnia, ha a beteg nem mehet közösségbe...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.