2018. május 15., kedd

"AKI NEM LÉP EGYSZERRE..." - AZ EURÓPAI UNIÓ ÚJ KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: LOSONCZ MIKLÓS
2018.05.11.


Az Európai Bizottság 2018. május 2-án tette közzé az Európai Unió 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó költségvetésének tervezetét, amelyet az érintettekkel való további konzultációk után az Európai Tanács 2018. december 13–14-i és 2019. május 9-i nagyszebeni ülésén megvitat, majd 2019. június 20–21-i ülésén véglegesít. A költségvetést az Európai Parlament többségi egyetértésével a tanács egyhangú szavazással fogadja el. A tervezett költségvetési kiadásokban nő az EU új prioritásait finanszírozó tételek súlya a közös agrárpolitika és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió rovására. A közösségi források lehívását a jogállamiság meglétéhez és a korrupció csökkentéséhez kötnék. A tervezet sok vonatkozásban kedvezőtlen Magyarország számára, de lehet mozgástér a hátrányok ellensúlyozására.

Általános szabályként a közös költségvetés az Európai Unió politikai célkitűzéseit és prioritásait fejezi ki a pénzügyek nyelvén. A brit kilépés nyomán már csak 27 tagállam 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó, a bizottság által újnak, modernnek és pragmatikusnak nevezett költségvetése is az EU legfontosabb prioritásait és szakpolitikáit hivatott érvényesíteni többek között az európai hozzáadott érték maximalizálásával.

Prioritások

A prioritásokat Jean-Claude Juncker bizottsági elnök 2016. szeptember 14-én az unió helyzetéről tartott beszéde, az Európai Tanácsnak az EU jövőképét vázoló, 2016. szeptember 16-i pozsonyi és az alapító szerződések 50. évfordulójához kapcsolódó, 2017. március 25-i római nyilatkozata jelölte ki. Ehhez kötődött a bizottság 2017. júniusi, az EU pénzügyeinek jövőjét, valamint 2018. februári, a közös költségvetést körvonalazó vitaanyaga.

Ezek a dokumentumok tükrözik az Európai Uniót ért külső és belső kihívásokat. Külső kihívás többek között a terrorizmus, a menekültügy és a bevándorlás, az interneten megjelenő nagyszámú, a gazdaságot és a politikát érintő fenyegetés és az éghajlatváltozás. Belső kihívás a szociális piacgazdaság válságjelenségeinek kezelése, a digitális egységes piac kialakítása, a kutatás és az innováció ösztönzése, valamint a Gazdasági és Monetáris Unió bővítése és mélyítése.

Az európai hozzáadott érték, amely a tervezett költségvetés vezérfonala, azt jelenti, hogy egységnyi forrás több hasznot eredményez akkor, ha azt az EU szintjén használják fel, mint ha a tagállamok szintjén. Ilyenek a határokon átnyúló kutatás-fejlesztési és infrastrukturális projektek, a közös határvédelem, a menekültügy és a bevándorlás közös intézése stb. ...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése