2018. június 29., péntek

KERTÉSZ ÁKOS: CSIRKEGYÁR - A DUALIZMUS, MINT A GYALÁZAT IDEOLÓGIÁJA

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: KERTÉSZ ÁKOS
2018.06.29.


...A dualizmussal csak a szadista, állatkínzó elmebetegek takaróztak.

Valakinek tán nem tetszik a háziállatok szoktatása, idomítása? Nem elég humánus?
És a gyerek bilire szoktatása, családi, társadalmi éltre való nevelése, idomítása, az tetszik?
Külön fejezet a kutya. Óriási irodalma van. A kutya olyan régen és olyan közel él az emberhez, hogy gyakran többet tud rólunk, mint mi magunk. A kutya szeretete, ragaszkodása, hűsége, tisztessége legendás. Nincsenek előítéletei. A fájdalmat is elfogadja a kezedből, mert nem tételezi föl, hogy bántani akarod. Lehetsz rongyos, büdös, öreg, tetves, csúnya, púpos, kurva, rablógyilkos; a kutyád imádni fog. A kutya a dualista ostobaság legfőbb cáfolata. A kutya jobb, mint az ember. De kitől tanulta?
(Ha nem tudsz felelni rá, legalább te tanulj tőle.)

A dualizmus, már céloztam rá, nem csak az állattól, természettől választja el az önhitt embert, de ha az emberek egy csoportja valami kollektív disznóságot készül elkövetni az emberek egy másik csoportja ellen, mindig dualista elméletekkel takarózik.

Itt az amerikai földrészen történelmileg is, máig élő következményeiben is közel van hozzánk az amerikai rabszolgatartás. A szabad USA déli államaiban sem volt jobbágyság, hát a nagy gyapottermesztő latifundiumok számára nem volt munkaerő. Erre a földbirtokosok kitalálták hogy Afrikából vásárolnak (potom pénzért) feketéket rabszolgának, akikkel aztán az ókori rabszolgatartókat is megszégyenítő kegyetlenséggel bántak.
De a mégoly pénzéhes keresztény amerikaiak is érezték, hogy itt valami nincs rendben, az egész rabszolgarendszer Jézus igéivel nem egyeztethető.

Nosza, jól jött a dualizmus! Kitalálták, hogy csak a fehér ember ember, csak őt teremtette isten saját képére és hasonlatosságára, a fekete nem ember. Barom, vagy annál is alábbvaló. Így aztán a a rabszolgatartó minden morális felelősséget elhárított magától.
Vörösmarty sok ezer kilométerről már a 19. század közepén így látta mindezt.

Hogy még alig bír a föld egy zugot,
Egy kis virányt a puszta homokon, _
Hol a legkelendőbb név az emberé, (…)
Kivéve, aki feketén született,
Mert azt baromnak tartják e dicsők
És isten képét szíjjal ostorozzák

Az örmény népirtást azzal indokolták törökök, hogy az örménynek nincs emberi habitusa, kártevő, alsóbbrendű lény, féreg. Minket Isten alkotott saját képére, de az örmény nem ember, ha útban van, ki lehet irtani, mint a férget.
Mi ez, ha nem dualizmus?

A kiirtandó embereket „kártevőknek”, „baktériumoknak” „patkánynak” minősítő szóhasználat Hitlernél nem véletlenül ismétlődik. Mert ugyanarról a dualista ideológiáról van szó, amiről föntebb beszéltem.

Ugyanerre a mintára tartotta Hitler fölsőbbrendűnek, Herrenvolknak a germán fajt, melynek élettér kell, és ezért a szláv és egyéb európai népek nagyját ki kell irtani, a maradék pedig rabszolgája lehet a német Übermenschnek. A zsidó Unmensch. Nem-ember. Féreg, patkány, az írmagja is kiirtandó.

Mi ez? Kristálytiszta dualizmus.

A következmény: hatmillió zsidó ellen elkövetett genocídium, gáz- és tűzhalál, plusz a második világháború 52 millió áldozata.

Ötvenkét millió ember erőszakos halála úgy függ össze a csirkegyárakkal, hogy a gyalázatot mindig a dualizmussal, a másság fölfokozásával magyarázzuk. Azt mondjuk: én igen, ő nem.

Mi igen, ők nem.

Minket megillet az empátia a szolidaritás, mondjuk ki: a szeretet, őket nem.

ITT OLVASHATÓ

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése