2021. február 2., kedd

ELVESZ(T)ETT EVIDENCIÁK. EMLÉKEZETPOLITIKA A MAI MAGYARORSZÁGON

MÉRCE
Szerző: BARTHA ESZTER
2021.02.01.


...az uralkodó elit arra törekszik, hogy a saját kollektív tudatának megfelelő társadalom- és világképet rákényszerítse az alul levő társadalmi osztályokra, amelyeket így megfoszt a különálló vagy egyenesen ellentétes irányú, kollektív- és osztálytudattól.

Az alábbiakban vázoljuk a magyar társadalmi-politikai fejleményeket a rendszerváltást követően, amelyek a napjainkban érvényes hatalmi struktúrákat kialakították. A rendszer meghatározása után rátérünk a minden eszközzel erőltetett emlékezetpolitika főbb jellemzőire és sajátosságaira. Végezetül pedig megkísérlünk felmutatni néhány „közös” evidenciát...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.