2021. március 25., csütörtök

KERESZTÉNY EXTRÉMIMUS?

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: BEREND T. IVÁN
2021.03.19.


...Sok más esetben azonban nem ideológiai közösségről van szó, hanem csupán álságos taktikai fogásról, amikor a vallás és az egyház csak álca az autokrata diktátorok számára, és mintegy morális támaszt szolgáltat valódi arculatuk leplezéséhez. Ennek egyik legkirívóbb példája, hogy a volt ateista-kommunista KGB-ügynök, Vlagyimir Putyin államelnök az orosz-ortodox pátriárka társaságában veti magára a keresztet a templomban, sőt –14 fok hidegben, a jégből kereszt alakúra kivágott résen orosz ortodox rituálé szerint – bűnei feloldásáért – háromszor alámerült a fagyos vízben. Ez egyben az egyik legátlátszóbb példa is a kereszténység álszent politikai felhasználására.

Hasonló jelenség, hogy a magyar miniszterelnök a keresztény értékek védelmezőjeként lép fel, és a „keresztény szabadságot” – vajon mit is jelenthet ez? – állítja szembe a liberális demokrácia szabadságával. 2021. február 17-én Betölteni a hivatásunkat címen írott újságcikkében egyenesen a magyarság „küldetéséről” beszél Európában, s ez a küldetésgondolat, mint írja, „a Római Birodalomig vezet vissza”, és „kettős önvédelemről [szól] külső és belső ellenségekkel szemben”. A külső ellenséget ez esetben a migránsok képviselik, míg a belsőt az „Európa amerikanizált felén élők”, a Nyugat, amely már nem érti és elárulja Európát, s akiknek fel kell mutatnunk „a keresztény társadalmi tanításokra épülő politikai és társadalmi rend szépségét és versenyképességét. Megértetni (...), hogy Közép-Európában létezik olyan keresztény társadalomszervezési modell, amely tanításokon alapszik.” Ezt szimbolizálja nyilván a „Szent István óta nem látott” templomépítő akció is, ami a szomszédos országokra is kiterjed, sőt Mexikót és Szíriát is eléri. (Ugyanakkor – árulkodó módon – ez nem terjed ki az Iványi Gábor atya vezette „Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségre”, melynek egyházi státuszát eltörölték, az azzal járó támogatást elvonták, sőt több százmilliós pénzbírsággal sújtották, hogy megfojtsák. Hozzá­te­het­jük, nem azért, mert nem elég keresztény, hanem mert valódi keresztény értékek alapján kritizálni meri az Orbán-rezsimet.)

Hányszor hallom-olvasom újra hivatalos megnyilvánulások alkalmából és a kurzussajtó hasábjain ma is a gyermekkoromat végigkísérő jelmondatot, amit a Lefelsőbb Hadúr, a Kormányzó Úr a százezrek halálát okozó világháborúba lépésekor is megismételt: „Magyarország a kereszténység védőbástyája.” Ebben csak annyi változott, hogy akkor a kereszténységet a Kelet ellen védtük, ma pedig „a valódi értékeit és keresztény identitását elveszítő” Nyugat és az Európai Unió ellen is. Keresztényi küldetésünk ma már kettős.

A történelem tanúsítja, hogy szélsőjobboldali és fasiszta mozgalmak esetenként vallásos meggyőződéssel alátámasztva hirdetnek inkvizíciós tisztogatást mindazok ellen, akiket gyűlölnek és meg akarnak semmisíteni. Még gyakoribb azonban, hogy úgy lobogtatják a vallás zászlaját, hogy valóban nincs is közük a vallás által képviselt értékekhez és tanításokhoz, a felebaráti szeretethez és idegeneket befogadó testvériséghez, és csupán cinikus képmutatással bázisuk szélesítését vagy valódi arcuk leplezését szolgálják ezzel.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.