2021. november 20., szombat

HOGYAN CSÖKKENTSÜK A SZEGÉNYSÉGET? - HÁTTÉRTANULMÁNY A JÓLÉTI JUTTATÁSOK RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

EGYENSÚLY INTÉZET
Szerző: EGYENSÚLY INTÉZET
2021.11.


VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

01 

Bár az elmúlt évtized konjunktúrája idején a magyar gazdaság látványosan gyarapodott, Magyarország továbbra is az Európai Unió egyik legszegényebb tagállama, nemzetközi összehasonlításban is alacsony bérszínvonallal és kiugróan gyenge társadalmi mobilitással. A szegénység ugyanakkor nemcsak egyéni, hanem a társadalom egészét sújtó, a gazdaságot is visszahúzó probléma. A szegénység csökkentése egyszerre erkölcsi kötelesség és össztársadalmi érdek. Ennek nem egyetlen, de fontos eszköze a szociális juttatások rendszere.

02 

Magyarországon a rendelkezésre álló szegénységmutatók alapján ma 2,5–2,8 millió szegény él – a probléma alaposabb felméréséhez azonban új, pontosabb mérőszámra van szükség.


03 

A szociális transzferek rendszere Magyarországon európai összehasonlításban meglehetősen szűkmarkú, emellett szétaprózott, túlbürokratizált és alacsony hatékonyságú, amivel épp a leginkább rászorulókat fosztja meg a segítségtől. Ezt a rendszert radikálisan egyszerűsíteni kell. A fő cél, hogy tíz éven belül minden rászoruló polgár legalább a létminimumnak megfelelő összegből gazdálkodhasson.

04 

2030-ra a létminimum szintjét (ez ma mintegy 100 ezer forint) elérő alapjuttatást kell bevezetni, amely minden olyan magyar felnőtt állampolgárnak jár, akinek összjövedelme nem éri el a létminimumot! Az alapjuttatás a legtöbb mai segélyt felváltva, havi nettó 50 ezer forintnyi összegről indulva fokozatosan, 2030-ra érje el a százezres alsó határt!

05 

Automatizáljuk a rendszert: a transzferek megállapítását és kiutalását a NAV végezze, a piaci és szociális jövedelmek egységes hatósági nyilvántartása alapján! A szociális transzfereket ne háztartásonként, hanem személyre szabva utalják, mindenkinek a maga jövedelme függvényében!

06 

A gyermekszegénység csökkentése érdekében lengyel mintára vezessünk be a gyermeket nevelőket, eltartókat segítő, a létminimum mindenkori összegének felével megegyező alapjuttatást!

07 

Vezessünk be új, a magyar realitásokat jobban tükröző és hosszú távú nemzetközi összehasonlításra is alkalmas mutatót a szegénység mérésére!

08 

2030-ra teremtsük meg a feltételeit annak, hogy az állam az összes szociális transzfert digitálisan utalhassa el az embereknek! Addigra a kereskedelem és a szolgáltatási szektor minden területén váljon lehetővé a digitális fizetés, és minden magyar számára váljon elérhetővé az ingyenes, automatikusan létrehozott bankszámla!

09 

Szlovák mintára reformáljuk meg a magáncsőd intézményét, hogy az valóban segítse a legkiszolgáltatottabbakat az adósságcsapdából való kijutásban!

10 

Az alapjuttatás mintájára minden nyugdíjas korú magyar állampolgárnak biztosítsuk a méltányos életszínvonalat biztosító, a létminimum mindenkori öszszegének megfelelő alapnyugdíjat!

11 

Vezessük be az értelmes, értékteremtő és a munkaerőpiacra való visszatérést segítő közmunkához való jogot! A közfoglalkoztatás szervezése az önkormányzatok hatásköréből kerüljön át megyei vagy központi kormányzati hatáskörbe! A valódi munkavégzésért járjon valódi munkabér: a közmunkások bérét első lépésként a létminimum szintjére, majd 2030-ig fokozatosan a minimálbér szintjére kell emelni!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.