2022. február 28., hétfő

A LEGPOCSÉKABB

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: SZÉKY JÁNOS
2022.02.25.


Hétfő esti beszédében Putyin egy helyen említi Magyarországot. Éspedig abban a részben, ahol elmeséli, hogyan alakultak ki Ukrajna határai, miután Lenin ezt az államalakulat-félét meggondolatlanul létrehozta. (Hamis: Ukrajna 1917-től független állam volt, és éveken át létezett, míg utolsó maradványait el nem foglalta a Vörös Hadsereg.) Putyin azt mondja: „a Nagy Honvédő Háború előestéjén és utána Sztálin a Szovjetunióhoz csatolt és Ukrajnának adott át néhány területet, amely korábban Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartozott”. Értsd: rendesen bánt az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasággal, és nekiajándékozott egynémely, a Molotov–Ribbentrop-paktummal elrabolt, illetve a második világháborúban elfoglalt földdarabot. (Felhívom a figyelmet az apróságra, hogy Kárpátalja 1938-ig Csehszlovákiához tartozott; az orosz elnök tehát legitimnek ismeri el a müncheni egyezményből leágazó első bécsi döntést.)

A történet folytatása: Sztálin „egyfajta kárpótlásul” Lengyelországnak adta a német területek egy részét, Hruscsov pedig 1954-ben „valamiért” elvette Oroszországtól a Krímet, és Ukrajnának ajándékozta. (Ez is hamis: 1954-ben Hruscsov még nem volt abban a helyzetben, hogy ilyen döntést hozhatott volna, a pártállamot a Hruscsov–Malenkov–Molotov trió vezette. A döntést racionális alapon hozták – nem lévén szárazföldi összeköttetés az Oroszországi Föderáció és a Krím között, célszerű volt Ukrajnából felügyelni az infrastrukturális kapcsolatokat, az áramellátást és hasonlókat.)

Érdemes meggondolni, hogy valaki ezzel a világképpel és az elborultságnak ezen a fokán egy atomhatalom első embere lehet. A világkép lényege az, hogy mindig van valaki Moszkvában, aki dönt, ad és elvesz, kárpótol és helyrehoz. Továbbá vannak a környéken vacak kis országocskák, ha ugyan annak nevezhetők. Ha jól figyelünk, feltűnhet, hogy Magyarország azok között szerepel, akiktől a Moszkvai Nagyúr elvett, de azok között nem, akiknek kárpótlásként vagy igazságtétel gyanánt adott valamit – ám ez is hatalmában állna, mivel a szuverén Ukrajna létének a beszéd első részében kifejtettek szerint semmiféle értelme nincs.

Ezt a gondolatot amúgy Putyin régóta hirdeti különféle változatokban. 2014-ben például kiderült, hogy – legalábbis Radosław Sikorski Szejm-elnök, korábbi lengyel külügyminiszter beszámolója szerint – Putyin még 2008-ban felajánlotta Tusk miniszterelnöknek, vegyen részt Ukrajna felosztásában. „Azt mondta, hogy Ukrajna egy mesterséges állam, hogy Lwów [Lviv, Lemberg] lengyel város, és érdemes együtt vigyázni rá.” Arról nincs hitelesíthető adat, hogy más, Ukrajnával határos országoknak tett-e hasonló ajánlatot...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.