2022. július 23., szombat

AZ ÉS 2022/29. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.07.22.


F E U I L L E T O N 

Bartha Judit
Macskakaparás, gyöngybetűk
Hoffmann, Kreisler és Murr töredékes életrajza

I N T E R J Ú

Antal Nikolett
„A katasztrófa előtti utolsó pillanatok érdekeltek”
Beszélgetés Szőcs Petrával

K R I T I K A

Károlyi Csaba
„Sok bajság vót”

Egressy Zoltán: Jolka harangja. Helikon Kiadó, Budapest, 2022, 237 oldal, 2999 Ft

Ez a Jolka átlagos falusi asszony, végül is semmi különös nincsen az élettörténetében. Éppen az a különös, hogy ez az egyszerű élet is megrendítő tud lenni. Minden élet egyedülálló. Ez jó nagy közhely, de itt ebből remek regény születik, melyben úgy szembesülhetünk egy emberélettel, hogy amíg ezt követjük, ez a történet a világ közepe. Egressy a Jolka harangjában egyszerre kiváló drámaíró, aki az egész nagymonológ dramaturgiáját és nyelvét határozottan kézben tartja, és kiváló regényíró, aki a részmonológokat, azaz a regényfejezeteket egységes struktúrába szervezi, az ismétlések, a kihagyások, a variációk és a fokozások segítségével, a tempóváltások és a dinamika jól átgondolt használatával eléri, hogy nagyon szerethető legyen ez a regény.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Domján Edit
Ex libris

Láng Orsolya: Személyes okok
Fekete Richárd: Módosítás
Fehér Renátó: Torkolatcsönd
Fekete Vince: Halálgyakorlatok

Mayer Zsófia
Nosztalgikus kamaszkor

Takács Zsuzsa: Spirálfüzet. Illusztrálta Turi Lilla. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2021, 80 oldal, 2999 Ft

A versek felelevenítik az életszakasz átmenetiségét, amikor még nem engedjük el teljesen a gyerekkort, de már kénytelenek vagyunk szembenézni a felnőttkor elvárásaival. Amikor még észrevesszük és értékelni tudjuk az apró dolgokat, de már komplexebb kérdésekre keressük a magyarázatot. A Spirálfüzet érdekessége, hogy 1987-ben és 2021-ben keletkezett verseket helyez egymás mellé. A ciklusok együttes olvasása során a lírai én gondolkodásának, az alkotások fejlődésének stációit követhetjük nyomon. Míg a korábbi versekben gyermek és kiskamasz nézőpontjából láthatjuk a világot, addig az újak már a középiskolás és a fiatal felnőtt gondolataiba tekintenek be.Tovább

Radnóti Sándor
Olvasni jó

László Ferenc: Honi bestiárium. 33 portré és pályakép a XX. századi magyar irodalomból. Jaffa Kiadó, Budapest, 2022, 286 oldal, 3999 Ft

Olvasmányos, tömör, arányos, kevés szóval találóan jellemző portrék ezek, melyek az elnéző derű édesítője mellett a csipetnyi gonoszság borsát sem nélkülözik. Ambíciója – amelyet talán Galsai Pongrácról írva fogalmazott meg: „az l986-os Záróra a Darlingban a csevegő korfestés, az anekdotikus irodalomtörténet mintadarabjának tekinthető” – kisebb, mint tudása, ítéletei. Ez utóbbiak egyrészt kész katalógust tartalmaznak arról, hogy az írók műveiben mi az, ami menthetetlenül elavult, s mi az, ami megmaradt véleménye szerint (kitekintéssel színműveik esetén az előadhatóságra), másrészt általános irodalomtörténeti és műfajelméleti megfontolásokra is kiterjednek. Alighanem általában igaza van, amikor Darvas Szilárdról szólva azt írja, hogy „talán túlságosan szellemes ahhoz, hogy komoly helyet vívjon ki magának a magyar irodalomtörténetben”. Mindenesetre tény, hogy egyetlen humorista klasszikusunk van, aki maga is mindig valami komolyat akart írni.Tovább

Váncsa István
A minőség forradalma avagy a sörharag

Bart Dániel: Az arany folyam. A sör életrajza. Corvina Kiadó, Bu­­da­pest, 2022, 280 oldal, 4990 Ft

A minőség ekként jellemezhető sörforradalma Amerikában, a nyugati parton robbant ki először, majd pár év múltán és tőle függetlenül Írországban, később a világ más tájain, végül negyven év késéssel Hunniába is eljutott. Abba az országba, amelyben a hatvanas évek folyamán az egyetlen elérhető sör a Kinizsi volt, már ha volt. Közben mindenki Kőbányaira vágyott, ami pedig fikarcnyival se volt jobb, mint a Kinizsi, rábukkanni viszont csak a legritkább esetben lehetett. Ehhez képest magyar ugaron ma már több száz fajta kézműves sör kapható, egyik jobb, mint a másik, vagyis a minőség sörforradalma mifelénk is diadalmaskodott.Tovább

Szira Péter
Diktatúrasablon

Catherine Belton: Putyin emberei – Hogyan szerezte vissza a KGB Oroszországot, és gyűrte maga alá a Nyugatot. Fordította Bujdosó István. Libri Kiadó, Budapest, 2022, 590 oldal, 6490 Ft

A szerző tehát nem ok nélkül, majdhogynem bekezdésről bekezdésre, újra és újra emlékezteti az olvasót arra, hogy a KGB/FSZB nyílt vagy fedett szolgálatosai a Szovjetunió összeomlása után is gyakorlatilag mindenhol jelen voltak, és csak arra vártak, hogy a szervezet befolyása újra megkérdőjelezhetetlen legyen az átalakuló birodalomban. Ezt pedig a régi KGB-sek útjának egyengetésével érték el. Putyin csak egy volt a jelöltek közül ebben a hatalmi játszmában, és hogy végül ő lett a befutó, abban egyértelműen szerepet játszott a nyilvánvaló jelentéktelensége is. Az ő – főképp a szentpétervári KGB-sekből álló – klánja vette át végül a hatalmat Oroszország felett. Céljuk egy olyan államkapitalizmus megvalósítása volt, amelynek segítségével helyreállítható a tulajdonképpen ideológiasemleges Oroszország birodalmi státusa. Aki ennek a szent célnak és az élcsapat akaratának nem vetette alá magát, azt az egyre gátlástalanabbá váló szerv eltakarította az útból.Tovább

Széplaky Gerda
Szellemi világutazó

(Méhes Károly Vala hol, Pannonhalmi Bencés Gimnázium Galériája, megtekinthető július 31-ig)

A mobiltelefonos képek sajátossága nem a lényegi, örökkévaló, hanem a véletlenszerű, múló pillanat rögzítése. Ezért ezekhez elsődlegesen a hiba, a sikerületlenség tartozik, sőt, a kiragadott pillanatot sokszor nem is egyetlen kép rajzolja ki, hanem egy sorozat, melynek darabjai így nem válhatnak tökéletessé. De Méhes az egyetlen és igaz pillanat megragadására törekszik. Ezért a képeket digitálisan utómunkázza: átszínezi, átfényezi, más kompozíciós kivágásokba helyezi, amivel tulajdonképpen megváltoztatja az eredeti pillanatot. Itt kerül elő a művészetileg releváns kérdés: miféle eszméknek megfeleltetve módosítja a „valóságról készült hű másolatokat”? Mi az, amit az átalakítások révén létrehoz?Tovább

Sinkó István
Kétszeresség, hibriditás és metamorfózis

(A kiállítás augusztus 28-ig látható a Műcsarnokban, majd szeptember 16. és október 16. között egy szűkített válogatás a Vaszary Képtárban.)

A Műcsarnok két kamaratermében kicsit szűkösen (vagy talán zsúfoltan) megjelenő Groteszk vallomások (106 művész 121 munkája) arra erősít rá, amit a groteszkről képzelünk, hiszünk vagy tudni vélünk. Az idei Groteszk képzőművészeti pályázati anyag talán minden eddiginél gazdagabb választékot kínál a műfajjal szívesen foglalkozók számára, hogy a fenti kérdéseket megválaszolhassák. A kisgrafikától a táblaképig, a karcos kifejezésmódtól a már-már pikánsan kétértelmű (sőt egyértelmű) jelentésű munkákig, plasztikától assemb­lage-ig, szobortól objektig minden stiláris és technikai lehetőség felbukkan. Az utóbbi évek kinetikus, sőt mobil eszközrendszerei (mondhatnánk műfajt is) szintén részesei e nagyszabású tárlatnak.Tovább

Báron György
Visszatérés

(The Beatles: Get Back. Angol–amerikai–új-zélandi film. Rendező: Peter Jackson.)

Nem tudni, mi és milyen alapon került be a kétórás moziverzióba (a hét és fél órás tévésorozatba nyilván sokkal több), de belőle nagyon kevés derül ki a Beatles titkáról. Talán azért, mert nincs titok, épp ez a Fab Four lényege. Hogy minden tiszta és egyszerű, ez tükröződik a muzsikájukban. Kézbe veszik a gitárt, odalépnek a mikrofonhoz, s olyan természetesen születik meg a dal, mint a tiszta hangú, romlatlan gyerekek ajkán. Nincs mellényúlás, rontás, konfliktus, erre mintha alkatilag képtelenek volnának.Tovább

Herczog Noémi
A kicsi szép

(Magyarországi Bábszínházak 15. Találkozója – Kecskemét)

Aligha érdemelte ezt a „vidám” felvezetőt a kecskeméti bábszínházi találkozó, ahol idén két napot töltöttem, és amelyet most a COVID miatt a szokásos kettő helyett négy éve rendeztek meg utoljára, talán részben ezért is volt ennyire erős a felhozatal. A Freeszfe és a Gólem Színház remek (14 pluszos) Ladislav Fuks-adaptációjában Cseri Hanna mesterien játszott a különböző bábtechnikákkal, kivetítve elénk egy zsidó Akárki, a rettegő Mundstock úr belső világát a középkori bábszínház humorával és annak kicsiny hősei sorában.Tovább

Fáy Miklós
A századikban

Túl későn kezdtem a Melis-tiszteletet, rengeteg nagy szerepében nem láttam már, nem tetszett eleinte a hang nazális színezete, ami csak erősödött az évek során, és nehezen jöttem rá, hogy Melis az éneklésen túl kezdődik. Nem mintha nem dolgozott volna meg az éneklésért magáért is, ahogy átvette a Svéd Sándor-szerepkört, és vele mindazt, ami eltanulható volt Svédtől, de Melisben volt még egy csavar: nem tűnt föl, hogy ez mennyire nagy dolog.Tovább

Rákai Zsuzsanna
...és érzelem

(Fesztivál Akadémia – BMC, 2022. július 16.)

A fókuszba helyezett, cimbalommal kísért Esterházy-szövegek mindazonáltal izgalmasan kapcsolódtak a darabhoz, illetve a releváns kulturális szövegkörnyezet létének és a kulturális aktusokban való részvétel módozatainak kérdésfelvetéseihez. Máté Gábor felolvasását az Esti-szövegekből és az Utazás a tizenhatos mélyére részleteiből válogatta össze úgy, hogy az egész az „öregedő futballista” és a „tolvaj” többszörösen áthallásos figuráin keresztül szembesítse a közönséget az én, a mi és a nézőpont fogalmának irizáló megfoghatatlanságával. Mindehhez ráadásul tökéletes beszélgetőpartnert választott Lukács Miklós személyében, akinek cimbalomjátéka tisztán hangokká és effektusokká változtatta, lebontotta és egyszersmind fel is mutatta azt a szellemi építményt, ami identitás, közösség és kultúra vonatkozásában jelentősen meghatározta a hangszere értelmezési lehetőségeit az elmúlt százötven évben.Tovább

Siba Antal
Visszavágó az Üllői úton

(FTC–Slovan meccs az Üllői úton)

A meccs kedd délután elkezdődött, ha szabad így mondai. A Budapestre megérkező szlovák szurkolókra vadásznak „F.ck you Slovan” feliratú transzparensekkel. Fekete ruhás ultrák vonultak a belvárosban, hogy a szlovák labdarúgó csapat szurkolóinak üzenjenek a szerda este kezdődő meccs előtt. Az ultrák egészen a Szent István Bazilika lépcsőjéig vonultak, miközben éles megjegyzésekkel kezdték el sértegetni a szlovákokat. Szar Szlovákia, utálunk, szar Szlovákia – skandálja a tömeg.

I R O D A L O M

Szív Ernő
Vaginazár

Emi tovább próbálkozott, fölemlegette még a szülés túlvilági fájdalmait, és hogy milyen komisz gyermek volt Tomika, harapva szopott. Gúnyos kacaj volt a válasz, Lili rugdosni kezdte őket a tegnap vett hegyes orrú – méregdrága olasz márka – cipőjével. Kikönyörögték, hívjon mentőt, Lili azt sikoltotta, jó, és már a legnagyobb fakanállal verte őket, de előkerült a porszívócső és a lámpaállvány is.Tovább

Tallér Edina
Széparcú Margit

Miklós tizennégy évvel ezelőtt örökölte meg a jó nevű belvárosi, Duna-parti kávézót. Mindenki, aki ismeri, mázlistának tartja őt ezért, egy igazi vagyont ér, és akkor még nem is beszéltünk a vendégkörről, amely bőséges és biztonságos bevételi forrás. Még akkor is, ha tudvalevő a környékben élőkről, hogy nagy részük tisztességes és elegáns nagypolgári családból való, nem sajátjuk a felesleges költekezés és dorbézolás. Viszont szeretik és megbecsülik a minőséget. Az illatos délelőtti kávé és egy friss, ízletes Eszterházy-szelet azért bármikor belefér. Hetente egyszer-kétszer egy könnyű ebéd, panini salátával, esetleg lazacos szendvics, délutánonként egy-egy konyak vagy martini. Plusz hétvégén a rendezvények.

Miklósnak a gazdag örökség csak átok. Nem szereti az üzletet, utálja az alkalmazottakat és unja a munkát. Igazából nem is dolgozik, csak reggeltől estig benn ücsörög a bárpultnál vagy az irodában, hogy szemmel tartsa a pincéreket. Négyéves kora óta híres basszusgitáros szeretne lenni, de a szülei nem vették komolyan. Kereskedelmi szakközépbe íratták, a megkérdezése nélkül döntöttek a sorsa felől már akkor, ő pedig nem ellenkezett. A pénz nagy úr, nem sikerült neki ellenállnom, mondta Miklós egyszer a fiának, amikor az rákérdezett, hogy az apja miért nem tanult meg rendesen gitározni. Miklós egy amatőr zenekarban basszusozik nyolc éve. Children of Rock. Kedvenc száma a Born to be wild, ezt nagyon szereti játszani. Ez megy neki a legjobban. Lemondóan nézi, ahogy a nő a poharakat törölgeti.Tovább

Ürmös Attila
Csajozási lehetőség balfékeknek, diktatúrában

Annak áll a világ, aki megtalálja a számítását, kiaknázza a lehetőségeket. Mert tény, hogy Ugrália elmaradott ország (amit persze kimondani tilos), ám lakosai emelt fővel járnak, hiszen tagjai az Új Uniónak, amely a Csendes-óceántól a Balti-tengerig és az Adriáig terjed. Szegény, mégis tisztes polgárok, mint emberünk, ez a fiatal fickó, aki ha lánytársaságba tévedt, pár hónapja még kínosan feszengett a nadrágban álló farkával. Érés szempontjából a biológia tette a dolgát, csak hát a jó modor... meg úgy általában a kommunikáció, ami anno a kamaszos morgások és dacos hallgatások közt elküldött szmájlikban rekedt, hogy élőszóban csak ennyit tudjon kinyögni egy filmről, képről vagy focimeccsről: „Húdefaszavót!”Tovább

Török Ábel
Árva rügyből sarjadt a világ

a fa a szikla bátyja és a föld öccse, szigorú és öreg életű, kérge alatt bújik meg elmúlt éveink sora. szüntelenül mormolja a csendet az erdőben, mert a csendet is mormolni kell, itt a fák teszik, feljebb, északon a hó alatt lapuló fásult hegykoszorúk.

láfi gyakran kijárt a hegyre, hogy megtapogassa a kérgüket, érdesen feszül a fa húsára, mintha emberi bőrt tapintanál, egészen bensőséges dolog ez, meztelen testek összesimulása, én vagyok a férfi, te mégis keményebb vagy nálam.

mielőtt belevágta volna a fejszéjét, láfi mindig csókot adott a törzsre, mohos kéreg, puha ajak, világok érnek össze egy világ ege alatt. aztán felemelte a fejszét, a fanyelet fogta, így van ez, ha a fa erősebb lenne a vasnál, akkor a fa lenne a fejsze éle, és most vasba vágná, de nem ez a világ rendje, a fa született gyengébbnek, és gyengeségéből fakad az én erőm.Tovább

Ecsédi Orsolya
Marie-ciklus 1.

Grecsó Krisztián
Piros labda

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.