2022. szeptember 17., szombat

AZ ÉS 2022/37. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.09.16.


F E U I L L E T O N

Demény Péter
Robotkép
Réz Pál és Ottlik Géza

I N T E R J Ú

Tóth Ádám
„A művészet folytonos”
Beszélgetés Virág JudittalK R I T I K A

Deczki Sarolta
Örökkön-örökké

► Szeifert Natália: Örökpanoráma. Kalligram Kiadó, Budapest, 2022, 415 oldal, 4990 Ft

A három nagy játékos voltaképpen már jóval azelőtt elkezdett kísérletezni önmagán, mielőtt a Doktor és Gilda hosszas munka után megtalálta az örök élet szérumát. Figyelik a világot, az embereket és saját magukat. Hosszas beszélgetéseket folytatnak, Valter a regényén dolgozik, a másik kettő pedig egy sufniban génkutató laboratóriumot rendez be, és ott dolgozik. Játszanak. „Amikor péntek esténként összegyűltek, mindhárman mindig teljes valójukkal voltak jelen, és ebben a játékban a rengeteg szabály ellenére éppen az a játék, hogy nem játszanak.” (255.) Kísérleteznek, önnön magukkal és az idővel, melyet megpróbálnak kicselezni.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Bódi Katalin
Ex libris

Az angol irodalom története 1.
Az angol irodalom története 2.
Az angol irodalom története 3.
Az angol irodalom története 4.

Bárdos Judit
Új közelítések a magyar filmhez

► Gelencsér Gábor: Közelkép. Portrék, témák, formák a magyar film történetéből. Gondolat Kiadó, Budapest, 2022, 434 oldal, 4200 Ft

Gelencsér Gábor eddig többnyire időrendben, egyenként, filmenként, rendezőnként, korszakonként, „hosszában” elemezte a magyar filmtörténetet, kitűnően. Most azonban keresztmetszeteket ad róla témánként, motívumonként. Nemcsak a magyar filmtörténet iránt érdeklődő olvasók figyelmébe ajánlom ezt a magas színvonalú tanulmánykötetet, hanem a XX-XXI. század nagy történelmi kérdései iránt érdeklődőkébe is.Tovább

Gregor Lilla
Paranoid, inkonzisztens, csodálatos

► Toroczkay András: Mondd, hogy nem bolondultam meg. Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2022, 144 oldal, 3500 Ft

Az olvasó tehát teljesen összezavarodik; ellenőrzi magát, újra és újra visszalapoz, keresi, hogy hol érthetett félre valamit. És éppen azt érzi, amit a szereplők jelentős része a kötetben: Mondd, hogy nem bolondultam meg! Amíg végül szembesül azzal, hogy nem, valóban nem stimmel valami. Hiába az olyan, tisztázó szándékúnak tűnő, elbeszélői kiszólások, hogy „Tudsz követni?” vagy hogy „Portik Csanád megvan?”, ezek a dolgok szürrealitásán nem segítenek. Bár a novellák szereplői mind hétköznapi emberek mindennapos helyzetekben, mégsem olyan átlátható egyik cselekmény sem, mint például a szerző előző, Boldog emberek című művében. Míg ott reális, sokszor ismerős problémák jelentek meg, itt hiába emberközeliek a témák, gyakran beszűrődik valami mágikus elem, valami csoda, valami irracionális félelem, ami ráadásul többször az ördöghöz vagy (mintha annak evilági megjelenítője lenne:) a piros Marlboróhoz kapcsolódik.Tovább

Farkas Balázs
Vége a játéknak

► Böszörményi Márton: Infected Monstrum. Napkút Kiadó, Bu­da­pest, 2022, 202 oldal, 3990 Ft

Baltazárt érdemben senki nem segíti, hogy ezt a könyvet, amin dolgozni szeretne (az Infected Monstrum igaz története) meg tudja írni, de nincsenek is igazán expliciten rosszindulatú erők, amelyek ezt igyekeznek akadályozni. Az apátia itt a legnagyobb probléma, a feledés, a beletörődés, a nagy banális semmi, ami azért jön létre, mert az emberek elbagatellizálnak egy fantasztikus eseményt. Erre rímel az is, ahogy a szerző időnként óvatosan bedobál párbeszédeket, amelyek a zsánerirodalomhoz és a popkultúrához kapcsolódnak, de ezek inkább csak bizonytalankodásként csapódnak le, hogy felvállalja-e ezt a rokonságot, vagy sem (egy alkalommal arról szól a kismonológ, hogy filmesztétaként szabad-e olyan filmeket szeretni, mint a Szellemirtók, ne vicceljünk már).Tovább

Visy Beatrix
Párhuzamos genesisek

► Az ÉS könyve szeptemberben – Radnóti Sándor: A táj keletkezéstörténetei. Atlantisz Kiadó, Budapest, 2022, 389 oldal, 5995 Ft

Radnóti elméleti megközelítésének másik fontos eleme, amit a téma teoretikusainak következtetéseiből párolt le számunkra, hogy a táj mint a kultúra által megfogalmazott természetfogalom rejtve marad azok számára, akiket aktivitásuk közvetlenül hozzáköt, akik benne élnek. A táj csak annak nyilvánul meg, aki szemléli. A kontempláció – az aktivitás, és a tájjal kapcsolatos mindenfajta célképzet felfüggesztése – mintegy szükséges feltétele annak, hogy létrejöjjön a tájélmény, tájtapasztalat. S bár a tájfogalom elkülönülésében és önállósodásában fontos szerepük volt a mindennapi élethez kapcsolódó gyakorlatoknak is, ezek végül „átszíneződtek és átértelmeződtek a filozofikus (vagy vallási) életforma, a vita contemplativa hagyományában, amelynek az antikvitásban és a középkorban elsőbbsége volt a vita activával szemben.”Tovább

Papp Lídia
Szegény kis Adolf panaszai

(George Tabori: Mein Kampf, B32 Galéria és Kultúrtér, szeptember 7.)

Tabori szövege rengeteg lehetőséget rejt magában, és csak a rendezésen múlik, mire helyezi a fókuszt. A gegekre, a zsidó viccek kidomborítására, a kis Hitler és Schlomo kapcsolatára, a filozofikus fejtegetésre, a bibliai képekre, vagy megpróbálja egységessé gyúrni a felskiccelt jeleneteket. Szigeti Balázs az utóbbit választotta, és éppen ezért működik a darab. Valahogy minden egyensúlyban van, a szatirikus jelenetek és a zenei betétek is koherens egészet alkotnak, a mélyebb réteg pedig szinte észrevétlenül tör felszínre. Az alapjában nyamvadt Hitlert zseniálisan alakító Kardos Tibor egy-egy fanatikus tekintetétől vagy félmondatától a figura azonnal elveszíti komikus jellegét; onnantól kezdve egyértelmű válik: ennek a fiúnak tényleg az egész világ kell (különösen Új-Zéland), és el is hiszi, hogy az övé lesz.Tovább

Sinkó István
A színek csendje

(Krajcsovics Éva kiállítása az Artus Galériában 2022. szeptember 29-ig látható.)

Csend, nyugalom, mint egy békés séta idején, ez veszi körül a nézőt, a színek csendje és nyugalma. A táj már csak esszenciális és nem egzisztenciális mivoltában van jelen.

Krajcsovics Éva festészete időn, téren – és egyben stílusokon is – kívül levő entitás. Nem kategorizálható, mert az élmény, melyet megad nekünk, nem tudatosságra, nem az agy, de a szellem mozgékonyságára épít.Tovább

Széplaky Gerda
Az önmagát dekonstruáló vénusz

(Drozdik Orshi: A fénykép és a szerelmes vers 1975–1995, Mai Manó Ház, megtekinthető október 9-ig)

Az önmagában nem újdonság, hogy Drozdik az appropriáció gesztusát alkalmazza: női testek fotós ábrázolásait fotózza. Először az aktmodellek képeit sajátította ki (XIX. századi meztelen aktokat fotózva), majd a táncművészet képviselőinek képeit. Az viszont már saját szemiotikai nyelvrendszer kidolgozására utal, ahogyan a „begyűjtött” fotográfiákat felhasználja úgynevezett „Kép(Imágó)Bank”-elméletére támaszkodva: egyszerre alkalmaz különféle technikákat, eszközöket (fotográfia, performansz, szöveg, rajz). Ebből is látszik, hogy számára nem a médium kiválasztása volt az elsődleges, hanem a koncepció.Tovább

Stőhr Lóránt
Teher alatt

(Audrey Diwan: Esemény)

A teherbe esett lány kálváriája ismerős a Ceaușescu-diktatúra pállott mindennapjait felidéző 4 hónap, 3 hét, 2 napja vagy az Egyesült Államok szegény sorsú fiatal nőivel szolidaritást vállaló Soha, néha, mindig című filmből, de a három megesett karakter közül messze a francia lány a legharcosabb és legöntudatosabb. Anne nem testálja az abortusz lebonyolításának felelősségét másra, mint teszi a terhes lány a román filmben, de még barátnő sem kíséri sem végig, mint az amerikaiban, a francia egyetemista teljesen egyedül, leendő hivatása, a szépirodalom iránti hittel harcolja végig az utat az abortuszig.Tovább

Herczog Noémi
Szerelmes Gorbacsov

(Alvis Hermanis: Gorbacsov, Nemzetek Színháza, Moszkva, 2020)

Érdemes rákeresni, a felvételen látható, hogy a moszkvai bemutatón maga Gorbacsov is részt vett, és hatalmas, tüntetésszámba menő tapsot kapott azoktól, akik számára ő nem egy széthullott Birodalom felelőse, hanem a szabadság tétova ikonja. Gorbacsov történelmi szerepéről persze joggal fognak még vitázni a történészek, de úgy kell annak, aki az előadásból szeretné megérteni a politikai döntések – hamleti hezitálások – mögötti okokat, hogy miért és hogyan omlott össze a Szovjetunió.Tovább

Csengery Kristóf
Időutazás

(Annie Fischer in Screen. The Complete Hungarian TV Broadcasts 1962–1985. Gamma Home Entertainment)

Csakhogy aki valamit tud Fischer Annie személyiségéről, azt is tudja, hogy éppen a felvételek készítése volt – mind a hang-, mind a képfelvételeké –, amitől radikálisan független személyisége idegenkedett. Ismeretes, hogy idős korában averziója látszólag enyhült, és sok órát töltött a Hungaroton stúdiójában, hogy felvételt készítsen Beethoven összes zongoraszonátájából, végül azonban nem engedte, hogy a lemezek életében megjelenjenek, azok kiadása csak halála után valósulhatott meg. Tévétől, filmtől hasonlóan igyekezett távoltartani magát, interjút soha nem adott. Néhányszor mégis megtörtént, hogy egy-egy hangversenyét kamerák rögzítették. Ezek a hazai felvételek jelentek meg most egy öt DVD-t tartalmazó kiadványban.Tovább

Fáy Miklós
Csőhallás

(Bach-kép-más-képp – Magyar Zene Háza, szeptember 9.)

A helyszín a Magyar Zene Háza, végre eljut az ember az akusztikailag gyanús koncertterembe. Gyanús, mert üveg a fala, és az ilyen kemény rezonáns felületről a legendásan rossz akusztikájú Márványterem ködlik föl, ami most mégis mennyire hiányzik. De épp ez az új helyszín kiválthatja, itt lehet pici koncerteket, furcsa koncerteket adni, épp olyanokat, mint ez. Rozmán Lajos Bachot játszik C-klarinéton.Tovább

Fuchs Lívia
Szirtaki, az örök

(Mikisz Theodorakisz – Zachár Lóránd – Juhász Zsolt – Bozsik Yvette: Zorba, Pécsi Balett)

És Zachár – aki vendégként egyébként a legtöbbet foglalkoztatott koreográfusa magyar balettvilágnak – hozza a formáját: nem egyéni, de jól táncolható kombinációk sorával tölti ki a rendelkezésére álló nem kevés időt. Mikisz Theodorakisz már 1988-ban, a megírásakor is elavult balettzenéje ugyanis olyan híg, mint egy homeopátiás szer, ezért embert próbáló végighallgatni közel másfél órányit belőle, mire elkövetkezik a mindenki által várt híres szirtaki, ami persze bármikor és bárhol behozza a vastapsot. A Pécsi Balett premierjén is, holott az előadás ezer dramaturgiai, koreográfiai és előadói sebből vérzik.Tovább

Siba Antal
Az ország felfedezése

(Hadházy Ákos a Facebookon bemutatja Magyarországot.)

Augusztusban Hadházy beszámolt arról, akkora a tanárhiány, hogy egy fővárostól harminc kilométerre lévő település általános iskolája pedagógusi végzettség nélkül is felvenne tanárokat. Hónapok óta keresnek matematika-, angol- és kémiatanárt. „A kétségbeesett poszt szerzője valósággal könyörög, hogy valaki jelentkezzen végre, az sem baj, ha nincs tanári diplomája, csak konyítson valamennyit ezekhez a tárgyakhoz” – írja Hadházy a közösségi oldalán.

I R O D A L O M

Nagy Zsuka
Emese Hanna utolsó levele önmagához

Felöltöztetett. Mindent rám adott, amit levett. Notóriusan, precízen. Mint mikor kislányként öltöztetett. Csak nem nézett rám. Azóta sem. Levegő lettem. Fojtogató. Levegő. Szén-monoxid. Szálló por. Neki is. Magamnak is.

A párnámba fojtottam az arcomat, fulladoztam, hogy ne sírjak, vagy ha igen, ne hallják meg, nem volt szabad sírni nálunk.

Éjszaka álomba ájultam, a visszafojtott és mégis eresztett sírásoktól és valami fel-feltörő, zaklatott lélekcsuklásoktól, a reszkető, remegő sóhajoktól, a torkomban lévő, biliárdgolyó nagyságú gombócoktól, a félelemtől, hogy meghallják, sírok. Hogy egyáltalán tudok még. Jön, nem akarom, nem lehet, jön, akarom, nem lehet, fojtom, jönni akar, eresztem, nem enged, élesztem, irányítani tudom, aztán mégsem. Aztán már nem ment. Csak belül ömlött, folyt, rombolt, örvénylett.Tovább

Havasréti József
Stresszmentes lebegés

A tulajdonos, úgy tűnik, paranoiás. Ilyet csak akkor művel valaki, ha távol óhajt tartani magától valami kétes kisugárzást. Idegen aurát. Olyasmit, ami aligha életveszélyes (hisz akkor nem lakna e szigorú és félelmetes, sőt kissé bálványszerű bútorral egy térben), hanem olyan hatásokat, melyek, mondjuk így: zavarnák az álmát. A mindennapjait. Óvatosan végigsimított az ezüstpapíron; ez volt az első jele annak, hogy a szekrény tulajdonosával (és főleg a szekrény tartalmával) valami nem stimmel. Az efféle óvintézkedések bolondra vallanak (olyan bolondra persze, aki okosnak tartja magát), aki szeretne elhárítani valamiféle nemkívánatos hatást. Ez a kívül vastag, belül vékony fémrétegekkel szigetelt bútordarab a beteges elővigyázatosság emlékműve volt. Vagy tünete inkább? A szekrény tartalma (egyébként) veszélytelennek látszott. Akták, iratok, barna dobozokban. Öt polc, végig az iratdobozokkal, fent a beépített, lapos ékszerszéffel. Ezt nem nyitotta ki, erre nem készült fel, és nem akart maga után hagyni egy széjjelbarmolt zárat. Az iratok miatt jött ide, azok pedig a dobozokban voltak.Tovább

Gerőcs Péter
Szamárfülek II.

(A tudtad-e ember) A tudtad-e ember váratlanul felemeli a fejét a párnáról: azt tudtad, hogy a vörösbegynek épp 13 nap a költési ideje? Ha nem tudtad, akkor látványosan meglepődik. Nem tudtad, hogy a Star Wars ’79-es forgatása azért húzódott el, mert a Lucas megbetegedett? Tényleg nem tudtad? A tudtad-e ember társaságban hallgat, és egyébként is halk szavú. Általában meg van sértődve. Hogy pontosan miért, azt nem tudtam. Gyakorta olyan házimunkát végez, amelyet nem okvetlenül szükséges elvégezni, ám ő igyekszik, és az igyekezetét szemrehányás követi.Tovább

Galántai Zoltán
Egy távoli földön

Markó Béla
Fűcsomók

Markó Béla
Újabb vers a szeretetről

Markó Béla
Sötétedés

Markó Béla
Üresjárat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.