2022. október 10., hétfő

A DEZINFORMÁCIÓK ÉS A FAKE NEWS ELLENI HARC DÖNTI EL AZ AMERIKAI DEMOKRÁCIA SORSÁT (IS)

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2022.10.09.


A szabadság és a demokrácia hívei hajlamosak alábecsülni a hazugság erejét és a konspirációs teóriákra épülő populizmus szerepét az önkényuralmi rendszerek kialakulásában. Azzal is nehezen néz szembe a liberális demokraták egy része, hogy a vélemény- és a sajtószabadság álcája alatt rombolják le a demokrácia alapjait, hogy utána megszüntessék a vélemény- és a sajtószabadságot. A holokauszt legfőbb előzménye is egy történelmi bűnbakképzés, dezinformáció, hamis propaganda és a Cion bölcseinek jegyzőkönyveiben összehordott összeesküvés-elmélet volt.

A 21. században az informatikai foirradalom, az internet és a közösségi média révén megnőtt a fake news, a hamis információ terjedésének sebessége, gyakorisága és kiterjedése. A mainstream media struktúráin kívül eső, szabályozatlan, ellenőrizetlen és kontroll nélküli, irányított hamis információáramlás szinte védtelenül ömlött rá tömegekre, amelyek felkészületlenek arra, hogy az információs forrásokat megszűrjék, értékeljék, nincsenek birtokában annak, hogy a tényeket ellenőrizzék. A tényellenőrzés pedig nem tud lépést tartani ezekkel.

Annál is inkább, mert az autokratikus törekvésekek mögött álló államok és titkosszolgálatok felismerték és Goebbels után újra felfedezték a tömegkommunikációban és propagandában rejlő vég nélküli lehetőségeket. Ma már minden diktatúra erre épül, mint korlátlan hatalomra törekvő rendszer tisztában van azzal, hogy a legfontosabb terméke, eszköze és fegyvere a hamis propaganda. A demokrácia védtlen, ha nem tudja felvenni ezekkel a harcot, és a neofasiszta, szélsőjobboldali, neonáci irányzatok át tudják venni az irányítást az emberek gondolkodása felett.

A demokrácia arra épül, hogy a szavazópolgárok tájékozottak, jól informáltak, tisztában vannak a tényekkel, és ezek birtokában nyilváníthatják ki a választások során az akaratukat. Az történt, hogy a világban két ellentétes erő áll egymással szemben, amelynek két oldalán nem két korrekt és demokratikus politikai irányzat küzd egymással, amely korrekt versenyben, egymást tiszteletben tartva, demokratikus versenyben kívánja megméretni magát, hanem egyik oldalon olyanok vannak, akik korlátlan hatalomra, az ellenfél megsemmisítésére törekednek, nem tiszta eszközökkel.

A mai autokráciák, és az újabb fasiszta modellek, mint amilyen Orbán Magyarországa, nem fegyveres erőszakkal szerzik és tartják meg az abszolút hatalmat, hanem a hazugság, a fake news ereje által. Megkérdőjelezik az egész demokratikus rendszert és a demokratikus oldal létjogosultságát valamilyen nemzeti és/vagy vallási ideológia által (nem volt ez másképp a klasszikus fasiszmus és nácizmus idején sem), róluk konspirációs elméleteket, hazugságokat terjesztenek, álhírekkel hamisítják meg az identitásukat, és bármilyen ideológiai eszközt elfogadhatónak tartanak ehhez.

A tömeglélektan elmélete feltárta ennek hatámechanizmusát és pszichológiai gyökereit már a 20. században, amelynek alapján megállapítható, hogy a populista, hazug propaganda, az álhírek és a fake news, a populista szónokok hatása alól nem tudja kivonni magát senki, ha tömeglélektani hatás alá kerül. Az értelem helyét az érzelmek veszik át, a konteók terjesztői erre építenek. Ezért nem könnyű védelmet nyújtani a tömegtársadalmak tagjai számára a fake news ellenében, márpedig ezen múlik a demokráciák sorsa. A félrevezetett emberek egyszerűen a diktatúrákra szavaznak...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.