2022. október 9., vasárnap

ÉLET ÉS IRODALOM 2022/40. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.10.07.


F E U I L L E T O N

Legendahántás
avagy kis továbbképzés magyartanároknak a XIX. század magyar irodalmából

I N T E R J Ú

Kardos Ernő
Orbán és a Fidesz károkozása történelmi léptékű
Beszélgetés Síklaki István szociálpszichológussal

K R I T I K A 

Csuhai István
Alap

► Hernán Díaz: Bizalom. Fordította Pék Zoltán. 21. Század Kiadó, Bu­da­pest, 2022, 399 oldal, 4990 Ft

Mindenképpen érdekes helyzet lett volna, az itthoni könyvkiadási viszonyokhoz, ahol az újnak, a frissnek szembetűnő primátusa van, feltétlenül illő: egy az évi Booker-díjas előbb jelent volna meg magyarul, mint hogy október 17-én megkapta volna a londoni elismerést.

Ráadásul a zsűri igazán rendhagyó, ízig-vérig posztmodern szellemű, elemeiben mégis a leggondosabb klasszikusságra törekvő irodalmi művet díjazhatott volna az 1973-ban Argentínában született, előbb Svédországban, aztán az Egyesült Államokban nevelkedett, felnőttkorát idestova három évtizede Brooklynban élő Hernán Díaz második regényének kiemelésével. Olyan regényt, ahol a posztmodern és a klasszikus jelleg közötti átjárás az olvasó számára nem különösebben nehezen megoldható feladat, továbbá a regény végére érve sem a posztmodern, sem a klasszikus olvasói énje nem sérül, és nem hoz áldozatot az egyik vagy a másik rovására. Arról van szó, hogy a Bizalom teljes szövege négy különálló részre, voltaképpen négy önálló, külön címmel ellátott, más-más szerző jegyezte „könyvre” tagolódik, és ezt a négy részt semmiféle szerzői kommentár nem kíséri vagy választja el egymástól, miközben a négy rész egymásutánja (egymáshoz való viszonyuk és saját helyük az egészben) mégiscsak a Bizalom jelentásadásának, vagy régebbi fogalmazással, megfejtésének kulcsa.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Bod Péter
Ex libris

Avi Loeb: A földönkívüli
Spiró György: Mikor szabad ölni?
Paul Auster: Láthatatlan
Hervé Le Tellier: Anomália

Kardos András
Episztemofília

► Jonathan Culler: Irodalomelmélet – Nagyon rövid bevezetés. For­dí­­totta Füzi Péter és Pikó András Gás­­­pár. Balatonfüred Városért Kö­z­ala­­pítvány (Tempevölgy), Ba­la­tonfüred, 2022, 201 oldal, ármegjelölés nélkül

Az elmélet Culler számára olyan tevékenység, mely mintegy összevegyítése mindazon területeknek, amelyek az irodalom, a kultúra, a világ, a személyiség együttes vizsgálatának dilemmáiból, jelentéseiből de-konstruálhatók, újra értelmezhetők és felépíthetők. Ahogyan egyetértőleg idézi Rortytól: „Goethe és Macaulay és Carlyle és Emerson napjaiban újfajta írásmód alakult ki, ami nem irodalmi művek különböző értékeinek taglalása, sem szellemtörténet, sem morálfilozófia, sem társadalmi jövendölés, hanem mindezek összevegyítve egy műfajban.” Tovább

Hegedűs Claudia
Psycho-önanalízis

► Bret Easton Ellis: Fehér. Fordította Sepsi László. Helikon Kiadó, Budapest, 2022, 324 oldal, 3999 Ft

A könyv első részéből megtudhatjuk, hogy milyen volt gyerekeskedni a hetvenes évek Amerikájában egy felső-középosztálybeli (fehér) srácnak, aki felett nem köröztek a túlaggódó „mai helikopterszülők”. Ezáltal a tizenéves Bret horror-regényeken és korhatáros filmeken szocializálódott, amelyek nemcsak átvezették a felnőtt létbe, de nagymértékben „fejlesztették az irónia iránti érzékét” is. A megkerülhetetlen írópéldaképek – Stephen King és Joan Didion – munkái pedig intellektuális lépegető-kockákat jelentettek számára a pályája elején.Tovább

Gajdó Ágnes
„Fenséges érzés hemperegni a sárban”

► Tóth Krisztina: Ezt jól kifőztük! Illusztrálta Hajba László. Manó Könyvek, Budapest, 2022, 64 oldal, 2690 Ft

A sorozat első kötete a Legyünk barátok! címet kapta. Ekkor kerül egy udvarba, egy családhoz Malac és Liba. Kis gazdájuk, Gáborka mindenben segíti őket. A szülők is kedvesek, ám a lényeg, hogy a két jószág örökké tartó szövetséget köt egymással, és onnantól kezdve izgalmas, sokszor már-már szürreális kalandokban lesz részük. Hol Liba a kíváncsibb, s belevonja Malacot az ismeretlenbe, hol meg fordítva. A sorozatban eddig hét kötet jelent meg: Legyünk barátok!; Fogjunk verebet!; Csavarogjunk együtt!; Gatyát fel!; Várjuk a karácsonyt!; Nyomozzunk! A legújabb az Ezt jól kifőztük! címet viseli, és ugyanúgy megnevettet, elgondolkodtat, mint az előzők. Rendkívül szórakoztató, egyedi – különösen Malac „beszólásai” tetszenek. Például amikor Liba megkérdezi tőle, minek turkálgat folyton. Mire Malac: „Hogyhogy minek? Azért, mert jólesik. Csiklandozza a földecske az orromat. Fenséges érzés hemperegni a sárban!” (7.) Tovább

Hetényi Zsuzsa
Sorozat

► Tomáš Forró: Donbasz – Nász­utas lakosztály a Háború Hotelben. Fordította Mészáros Tünde. Láb­nyom Kiadó, Budapest, 2022, 336 oldal, 4450 Ft

Tomáš Forró neve bizalmat kelt, szlovák és magyar ékezetei a kultúraközi látásmód garanciáját sugallják. A szlovák krízis-riporternek csak egyik szakterülete Közép- és Kelet-Európa, leírta Ecuadort, Kolumbiát, Venezuelát… ugyan hol ne lenne ma válság és konfliktus. Forró szinte szenvtelen iróniával tárja olvasói elé a régóta mérgesedő konfliktusokat. Nem bogozza a távoli történelmi múltat, Majdan zérópontjától kezdi a felgöngyölítést.Tovább

Huszár Ágnes
A gyermekkor tisztelete

► Trencsényi László: Szoc. Reál. Válogatott írások. Új Helikon Kiadó, Budapest, 2021, 261 oldal, ármegjelölés nélkül

Ha Trencsényi szellemében végiggondoljuk, a ma iskolája mit tudott megtartani és továbbfejleszteni a felidézett pedagógiai innovációkból, szomorúan kell megállapítanunk: keveset. A KLIK-esített iskolarendszer megakadályozza az iskola és a tágabb környezet kulturális anyagcseréjét, a sajátos igényekhez alkalmazkodó nevelést. A tankönyvek és taneszközök a naprakész politikai indoktrináció eszközeivé züllöttek. Amikor Ukrajna megtámadásának, egy ma is folyó háborúnak a kormánypolitika igényeinek megfelelő hazug értelmezését beírhatják a nyolcadikos történelemkönyvbe, messzebb vagyunk a gyermekek és a gyermekkor Rousseau által követelt tiszteletétől, mint a Kádár-korszak utolsó éveiben.Tovább

Papp Sándor Zsigmond
Tragikus jókedv

► Elin Cullhed: Eufória. Fordította Papolczy Péter. Európa Könyv­ki­adó, Budapest, 2022, 381 oldal, 4399 Ft

Az Eufória nem túl mozgalmas regény, bár szépen leköveti az életrajz fontos állomásait. Már elkészült a fő mű, Az üvegbúra, de a megjelenése még számos kérdést vet fel (például azt, hogy a saját nevén publikálja-e, mert az önéletrajzi elemek miatt tart az anyja reakcióitól); világra jön Nicholas, a második gyermek; Assia Wevill személyében megjelenik a csábító; megírja legjobb verseit, s közben darabokra hull az élete. Sokkal fontosabbak a belső történések, az állandó rezonancia az őt kizökkentő eseményekre, a gyötrő kérdések megfogalmazása – rengeteg kérdésé. Tovább

Sinkó István
Kiefertől Dumas-ig
avagy megint egy Biennálé
(Az 59. Velencei Biennálé)

Akkor hát Biennálé. A kurátori hívó mondat az Álmok tején volt (jelentsen ez bármit is). A női gondolkodásmód, a női elkötelezettség, a női művészet került ezúttal fókuszba, és már a nemzetek pavilonjában – a kurátori gyűjtés eredményeképpen – megjelent ez a sokféleség. Érdekes textilek, különböző, a képzőművészeti szcéna perifériáján lévő országok alkotóinak nagyívű felsorakozása mellett azért néhány sztár (Vera Molnar, Paula Rego) is helyet kapott, mégpedig kiemelkedő munkákkal.Tovább

Mélyi József
Álruhás szellem

(Pacsika Rudolf Képtelenség című kiállítása december 18-ig látható a szentendrei MűvészetMalomban.)

Pacsika művészete az aszinkronitás felvillantása – nem lehet megállapítani, mi az új és mi a régi. Egyetlen idő létezik, a művészet ideje, amelyben még az aktuális problémák is univerzális álruhában jelennek meg. Vagy másként – Duchamp nyomán –: egyáltalán nincsenek is problémák (s ebből kiindulva megoldások sincsenek). Egy másik irányból nézve viszont minden probléma. Mintha Pacsika fiatal korában Hollandiában tanulva – Obelix mintájára – megmártózott volna a kritikus, konceptuális művészet vizében, és ez azóta is hatna; így megmaradt ugyanannak az autonóm európai szellemnek, aki mindig is volt. Ebből az alapállásból tekint rá kívülről a kultúrára, és innen kiindulva gondolja el és éli meg a művészetet. Pontosan tudja, hogy a kettő – művészet és kultúra – távolról sem azonos.Tovább

Torma Tamás
Mázrobbanás

(Vályog 3D-ben, Debrecen, Afrika)

Debrecenben azért más a helyzet, mivel itt egy sokkal vitathatóbb értékű 1970-es szocmodern épületet kell majd lebontani, de az egyik kommentelő azért nem állta meg megemlíteni, hogy nem lenne-e ergonómabb annak legalább a tartószerkezetét megtartani (lásd ökológiai lábnyom). A hivatkozás itt is az, hogy statikailag ez lehetetlen – persze ha tudjuk, hogy a megrendelő a kormányzatilag jól kistafírozott MCC, az ő anyagi kapacitásaik kívül esnek a válságracionalitás keretein – sőt a MOL-részvényekkel a kőolajos extraprofitból még jobban gazdagodnak is.Tovább

Báron György
Legendásítás

(Bereményi kalapja. Magyar film. Rendező: Papp Gábor Zsigmond)

Bereményi csaknem összes munkája személyes élményekből táplálkozik, mégis, újabb kori irodalmunk egyik legrejtőzködőbb alkotója ő. A maga építette legendárium tarka paravánja mögé rejtőzik, lehetetlen elválasztani a valódi történéseket az elképzeltektől, az emlékeket a tényektől – a kettő játéka adja szövegeinek összetéveszthetetlen ízét. Játékos alkat, mintha folyamatosan bújócskázna. Papp Gábor Zsigmond portréfilmje ezt a Bereményit állítja elénk: a saját legendájával játszót. Meg sem kísérli, hogy a legendák mögül a szerzőt előcsalogassa, ellenkezőleg, tovább építi a Bereményi-mítoszt.Tovább

Molnár Zsófia
Baráti és családi körök

(Kárpáti Pál: Hogy a barátaim egyszer végighallgassanak, Trafó Klub, szeptember 6.; Fajankó, Füge Produkció – Maszk Egyesület, Jurányi Ház, szeptember 20.)

A két program természetszerűleg össze-össze kapcsolódik: egyrészt van átjárás, továbblépés egyikből a másikba, másrészt az alkotók néha akaratlanul is rácsatlakoznak egymásra, ahogyan ezt az ősz első Staféta-bemutatójával Kárpáti Pál is teszi. Bár lehet, hogy csak az alagsori Trafóklub szelleme volt rá olyan hatással, hogy – az azóta már a Stafétában is teljesített – Kelemen Kristóf 2016-os TITÁNium-előadásához (Miközben ezt a címet olvassák, mi magukról beszélünk) hasonlóan hosszú és fura címet adjon „társas monodrámájának”: Hogy a barátaim egyszer meghallgassanak.Tovább

Csengery Kristóf
Utak és képek

(A Zongora. Ránki Dezső szólóestje, Müpa, szeptember 27.)

Ránki Debussy tételei felé is ugyanazzal a részletgazdag és briliánsan pontos előadással fordult, amellyel Schubertet megszólaltatta, de persze a végeredmény mégis egészen más lett. Ha Schubert zenéje az örökkévalóságra figyel, Debussyé a minket körülvevő tárgyi világ érzéki jelenségeire, a múlékony kicsiségekre. A Gyermekkuckó hat tételében (Doctor Gradus ad parnassum, Az elefánt bölcsődala, Babaszerenád, Hópelyhek tánca, A kis pásztor, Golliwogg’s Cakewalk) és a Metszetek három darabjában (Pagodák, Granadai este, Kertek esőben) semmi transzcendencia vagy misztika nincs, a tételek karaktereket ábrázolnak, hangulatot festenek, könnyedséget vagy nehézkességet, komolyságot vagy játékosságot jelenítenek meg hedonista életélvezettel.Tovább

Fáy Miklós
Új fiú a játszótéren

(Jonathan Tetelman – Arias, DG, 2022)

Jonathan Tetelman esetében nem kell annyira élelmesnek lenni, megjelent első árialemeze, nagy kiadónál, ahhoz már valamit tudni kell, hogy idáig jusson az ember. Chilében született, de amerikaiak fogadták örökbe, sokáig baritonnak tanult, aztán tenor lett belőle. Szerencséje van, mert nem tenoralkat, már ha elfogadjuk, hogy tenornak lenni az élet más területén balszerencse, pici, kövérkés fazonok, magas, nőies hanggal. Ehhez képest Tetelman termetre is magas, karcsú, jóvágású, rendezők és közönség álma, nem kell élénk fantázia hozzá, hogy belelásson az ember valami karddal hadonászó hőst, aki dobhártyarepesztő magasságokkal szólítja harcba a többieket.Tovább

Grecsó Krisztián
Magyar táj, magyar ecset

(Csorba Dániel bemutatja: „A 16 négyzetméteres apró otthonom”, YouTube, szeptember 18.)

Csorba Dániel pazarul időzített. A honlapja szerint ingatlanosként dolgozó szakember látta, hogy változnak a trendek. Már a magyar felső polgári réteg is büszke rá, hogyan él, már lehet arról beszélni, milyen visszahúzódni tanyára, a tervezők, tulajdonosok – nyilván üzleti okokból –, szívesen mutogatják a kiadásra szánt, kivételes házaikat, és a miniházdivathoz is megjöttek a megfelelő energiaárak. Csorba egyéni akcióba kezdett, egy jól felépített YouTube csatornával egyedül megcsinálta azt, amire a régi rutinnal dolgozó nagy tévék minden bizonnyal most is nemet mondtak volna. Egy designer műsort. A szerkesztő-műsorvezető jó ingatlanos lehet, mert pontosan találja meg a témákhoz az embert, a tulajdonost, a tervezőt. Ismeri a trendeket, az irányokat, városról falura, tanyára, környezetvédelem, energiaminimum, kilátás, természetközeliség, hagyomány versus modernitás és így tovább.

I R O D A L O M

Kiss Noémi
Hideg szerelem

Beköltözött a hideg a házunkba. Egy őszi nap volt, jól emlékszem. Délben még sütött nap, láttam valakit, aki úszott a folyóban, kacsák követték, talán a ködember volt. Ott élt az ártéren. Sárga, őszi fény. Csak a kontúrjai csillogtak a napban, ezüstösen verte vissza a víz felszíne a napsugarakat, mosta a fák gyökerét, habzott.

Messze, a szigetcsúcson gázolt az ember a sekély vízbe. A révig lefolyt és kimászott a köveknél. Kora délután már köd ült a tájra, három rétegben, a Pilisből ereszkedett a folyóra. Éjszaka megfagytak a levelek. Megsárgultak és megfonnyadtak, összetöpörödtek. Hogy miért pont ekkor érkezett, nem tudom. Nem is értettem, túl korán volt még. Október közepe. Észre se vettem volna, hogy lekeveri a fagy az őszi tájat. Mit érdekeltek engem akkoriban a levelek, a hulló dió, az érett birsalma, a vadkörte, a gesztenye...

Csakhogy befújt a szél a házba, a szobába, a paplan alá.Tovább

Szántó T. Gábor
Kafka sírja

Buli volt az éjjel?, kérdi Dorfman. A fejem rázom.

Vigyázz a prágai nőkkel. Észre se veszed, és itt ragadsz.

Nézek rá csodálkozva. Lehet, hogy el is sápadok. Szemem dörzsölöm, elfordulok, kávéscsészém mélyére rejtem a tekintetem, de ahogy felnézek, még mindig figyel. Dorfman tekintete átsugárzik rajtam, nem tudom, képzelem, vagy valóban különleges, ahogy néz, a filmes szemével. Akár egy festőé, a látvány mögé akar látni, megfejteni vagy komponálni, szétszedni és összerakni, gyűjti, elraktározza és rendszerezi a képeket, ahogyan én szavakra figyelek, szavakat lopok, hangsúlyokat és mondatokat. Nem zavartatja magát, tovább néz a szemembe, mint aki faggat a tekintetével.

Van valami furcsa rajtam?, bukik ki belőlem.

Együtt fogunk dolgozni. Tudnunk kell, mi van a másikkal. Ha bajod van, ha másra kell figyelned, nem tudsz koncentrálni.

Hangja komor, mint aki megérzi zaklatottságom.

Rendben. Majd elmondom, ha úgy gondolom, hogy közügy.

Hangom pikírt, falat emel közénk. Kijelöli, meddig van joga közelíteni, és mi az illetéktelen behatolás.

Egy csónakban evezünk, mondja. Mindnyájunkat érhet baleset. Ha nem nyúlunk a másik után, felborulhat a csónak.Tovább

Toldy Csilla
Itt jó lesz

Csodálatos elragadtatás vette hatalmába. Az Északi-tengert gyöngéd napfény világította meg, míg a hullámok végtelensége megnyitotta a teret. Minden érzékével ráismert a szabadságra. Teste hirtelen kényszerrel válaszolt, hogy mozduljon, nyújtózzon, sikítson és sírjon. Nem tudta visszafogni, a könnyek kibuggyantak a szeméből, és ajka gyerekesen fölfelé görbült. Aztán az is elmúlt. Felsóhajtott. Mint egy szikla, mely végre megadja magát az állandó erózió erejének, ledobta magáról bűnterhelt múltját. Becsukta a szemét, és még egy lépést tett előre, a semmibe.Tovább

Abafáy-Deák Csillag
Pollen

Ez rosszabb, mint egy férj, jegyezte meg Ildi, Darinka barátnője, illetve talán jobb is, legalább nem zaklat, és cinkosan nevetett azzal a sok fehér fogával. Meg se kérte a kezem, ha mégis összefutunk valakivel, Bertalan úgy mutat be engem, a feleségem. Ildi csóválja a fejét, erről eddig miért nem szóltál, nem én vagyok a legjobb barátnőd? Egyébként régimódi dolog, csattant fel Ildi. És mi van akkor, amikor te alszol a Sashegyen? Ugyanaz, kuksolok egyedül a nagy házban, a balkonon etetem a madarakat, és várom, hogy jöjjön haza a pasim. Jön, de későn, hiába főzök, azt is csak piszkálja, nem éhes, ki van készülve, hajtogatja, ma már egy korrektort sem alkalmaznak a szerkesztőségben, a feltörekvő, fiatal írók még az egyes vagy többes szám használatával sincsenek tisztában, az alany és állítmány egyeztetéséről nem is beszélve.Tovább

Jónás Tamás
Álmodtam veled

Jónás Tamás
Elvillan

Tóth Erzsébet
Hát nem

Marno János
2022 szeptember 20

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.