2022. január 4., kedd

AZ ÖKUMENIKUS EGYSÉG MINDENESETRE MEGVALÓSULNI LÁTSZIK A HIT GYÜLEKEZETE ÉS A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT KÖZÖTT…

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.01.03.


Az ökumenizmus (oikumené = egyetemes, egész világra vonatkozó) csodálatos mozgalom, amely az összes keresztény egyház egyesítésének gondolatából indul ki. Alapja az a meggyőződés, hogy a keresztények Krisztussal egyek, továbbá, hogy Istennek egy népe van (az Újszövetség népe), s spirituális értelemben egyetlen Egyháza (ekklészia = elhívottak gyülekezete), amely a Jézus Krisztusban hívő, s a keresztségben újjászületett emberek közössége. Ezt az egységet fogalmazza meg János evangéliumának nevezetes verse: „Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (János 17,21)
A megosztottság és az egység helyreállítása a minap új fordulatot vett, midőn arról az örömhírről értesülhettünk, hogy a Hit Gyülekezetének lapja, a Hetek megjelentette Hszi Csin-pingnek, a Kínai Népköztársaság elnökének, a Kínai Kommunista Párt főtitkárának újévi köszöntőjét.
A Lélek általi elragadtatás tanúbizonysága, hogy a magyar fordítás a nyelveken szólás eksztatikus állapotában született, eddig ismeretlennek bizonyuló nyelven és semmilyen nyelvre nem jellemző hangsorok alkalmazásával.
Az ökumenikus egység mindenesetre megvalósulni látszik a Hit Gyülekezete és a Kínai Kommunista Párt között, annál is inkább, mert míg az ökumenikus mozgalom Isten kegyelmi ajándéka, a Hit Gyülekezetének és a Kínai Kommunista Pártnak az egymásra találása Orbán Viktor kegyelmi ajándékának tűnik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.