2022. január 13., csütörtök

...SZÁMUKRA AZ EGYETLEN SZEMPONT A POLITIKAI HATALOM KEDVÉRE SZÁNT, ÁTKOZMETIKÁZOTT, ÁTHAZUDOTT MÚLTNAK, AZAZ SAJÁT DÉLIBÁBOS FANTAZMAGÓRIÁIKNAK KIÁLLÍTÁSBA ÉS KÖTETBE FOGLALÁSA...

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.01.11.


Francis Bacon XVI-XVII. századi angol filozófus a tudományos ködképekkel (idolumokkal) kívánt leszámolni, az előítéletekkel és az elfogult, célirányos, különféle hatalmi-politikai érdekek kielégítését szolgáló vizsgálódásokkal, kutatásokkal, teóriákkal, köztük az idola theatri-val, a színház ködképeivel, azaz a tudományok dogmatikus tanaival és a hazug hagyományokkal, ugyanis álláspontja szerint a tudomány az ember hatalmát szolgálja, s nem a politikai hatalmat. Utópiájában, az Új Atlantisz c. művében egy távoli szigetet ír le, ahol a tudomány jólétet teremtett, magas életszínvonalat. Beszámolt a szigeten lévő Salamon Házáról, amely mindennemű tudomány ápolásának, megismerésének és bemutatásának a fóruma, afféle univerzális múzeum vagy kiállítás, amely a szellemet és az erkölcsöket nemesíti. Az ásványok, a vizek, a gyümölcsök, az állatok, az ételek és italok, a gyógykészítmények, a gépi és egyéb technikai eljárások, különféle fény- és hangkísérletek mellett bemutatják a felfedezéseket, a nyomtatás, valamint a mértani és csillagászati eszközöket, a zene és az írás történetét, továbbá gondoskodnak a tanulók továbbképzéséről. De, mint kiderül, „van egy házunk, melyet a ’szemfényvesztés házának’ nevezünk, ahol mindenféle szemfényvesztést, csalást és illúziót idézünk elő. Könnyen elhihetitek, hogy mi, akiknek annyi csodálatot keltő természetes dolog van birtokunkban, hamis dolgokkal is tudnánk hatni az emberek érzékeire, ha ezeket a dolgokat csodákká akarnánk fokozni és díszíteni. Mi azonban gyűlölünk minden csalást és hazugságot. Sőt, gyalázat és büntetés terhe alatt megtiltottuk társaságunk minden tagjának, hogy … bármit is mesterségesen meghamisítva mutassanak be…” (Francis Bacon: Novum Organum – Új Atlantisz, Nippon Kiadó, Bp. 1995. 133-134. Ford. Sarkady János)

Mint olvasom, Kásler Miklós a maga csodálatos szakértelmével és a politikát kiszolgáló ősdilettáns nézeteinek szolgálatába állított Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának igazgatójával, a tudományos fokozattal nem, ám végtelen politikai lojalitással annál inkább rendelkező Makoldi Miklóssal (lásd A pozsonyi csata c. animációs filmnek mondott tudatlan és gátlástalan történelemhamisítást) „az új fenntartói iránymutatások figyelembevételével” gyakorlatilag szétverte és ellehetetlenítette azt a tudományos kiadványt, amelyet a Királyok és szentek – Az Árpádok kora c. nemzetközi kiállításhoz szántak tudós szerzői, régészek, történészek, vallástörténészek, levéltárosok, művészettörténészek, irodalomtörténészek. A kiadvány tudományos értéke Kásler és embere, Makoldi számára totálisan érdektelen, számukra az egyetlen szempont a politikai hatalom kedvére szánt, átkozmetikázott, áthazudott múltnak, azaz saját délibábos fantazmagóriáiknak kiállításba és kötetbe foglalása. A minisztériumi beavatkozás a kurátorok menesztéséhez és a katalógus átszerkesztéséhez vezetett.

Hatalmas tisztelet illeti a projektben szereplő tudósokat, akik példamutató módon, szakmájukhoz, hivatásukhoz elkötelezetten, s tudományos munkásságukat nem feláldozva a hatalmi önkény oltárán, nem adják nevüket a kiállításhoz, tanulmányaikat visszavonták, s azok megjelenését letiltották. A mai magyar tudományos (művészeti, oktatói, egészségügyi, újságírói stb.) közélet számára abszolút példaadó és követendő normának kellene lennie az érintett tudósok bátor, meg nem alkuvó tettének, civil kurázsijának, amelynek már nyomait sem igen lehet föllelni – tisztelet a kivételnek – a mai Magyarországon.

Kásler és fegyverhordozója, Makoldi Miklós viszont végre belevágott a „szemfényvesztés házának” megvalósításába, habár Bacontől némileg eltérő módon: náluk minden bizonnyal kötelezővé válik majd a csalás, a hazugság és a hamisítás, Bacon valamennyi ködképének nemzeti keretbe való foglalása, s mindennek áldozati ajándékként történő felajánlása a nemzet legfőbb ködképe és sámánja számára, további szíves és célirányos felhasználás végett.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.