2021. április 24., szombat

LENGYEL LÁSZLÓ: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS A KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA

NÉPSZAVA
Szerző: LENGYEL LÁSZLÓ
2021.04.24.


Magyarország személyes önkényuralom. Az uralmat egyetlen személy, nem intézményeken, hanem személyes kinevezetteken keresztül önkényesen gyakorolja. Egyes mérvadó vélemények szerint Magyarország már 2010-11-től, a nem jogállami és nem legitim alaptörvénnyel, a köztársaság eltörlésével megszűnt jogállami demokrácia lenni. Más álláspontok szerint az ország fokról-fokra, az alkotmányos ellensúlyok, az állampolgári alapjogok kiiktatásával, majd a vészhelyzeti rendszabályokkal vált tekintélyuralmi rendszerré.

Rendszerváltás és nem restauráció

A politikai és a jogi rendszernek ez a zsákutcás fejlődése párosul a társadalmi és a gazdasági rendszerek zsákutcába torkollásával, ami a 2022-es választásokat nem egyszerűen kormányváltássá, hanem egymással összefüggő politikai, jogi, társadalmi és gazdasági rendszerváltássá is teszi. A rendszerváltás nem a 2010 előtti rendszer helyreállítása, nem restauráció, hanem új, európai szabályokhoz alkalmazkodó politikai, jogi, társadalmi és gazdasági rendszer teremtése, kialakítása. Az Orbán-rendszer a személyes önkényuralom kiépítéséhez megsemmisítette Magyarország korábbi államformáját, és politikai-jogi homályban hagyta, hogy az elmúlt évtizedben milyen államformában éltünk. Magyarország pozitív történelmi hagyománya – 1849, 1918, 1945, 1956, 1989 – az egyeduralmakat megszüntető köztársaság (respublika). A köztársaság kifejezője volt és maradt a magyar nemzeti függetlenségnek, a társadalmi igazságosságnak és a népuralomnak. 

A 2022-es rendszerváltozás első jogállami cselekedeteként ki kell kiáltani a Magyar Köztársaságot. A magyar rendszerváltó erőknek a Magyar Köztársaságban elkötelezett célja, hogy európai jogállami demokráciát teremtsenek. Ezt a célt az egyesült ellenzéknek már a választások előtt meg kell hirdetniük, majd a parlament alakuló ülésén meg kell szavazniuk. (Vajon az orbáni ancien régime képviselői milyen politikai, jogi vagy történeti érvekre hivatkozva utasítják el a köztársaságot? Királyságot, király nélküli királyságot, népköztársaságot szeretnének?) 

Az alakuló ülésnek a Magyar Köztársaság kikiáltásának meghirdetésén túl, „meg kell állapítania az Alaptörvény és az önkényuralmat kirívóan biztosító törvényi rendelkezések alkotmányellenességét és semmisségét” (Vörös Imre - Az a normális, ami nem normális, illetve Állásfoglalás és felhívás). Továbbá fel kell hatalmaznia a parlament által választott kormányt, hogy benyújtsa azt a választások előtt már elkészített törvénycsomagot, amely megszünteti azokat a jogszabályokat, amelyek akadályozhatnák a kormányzás megindítását, illetve a rendszerváltás folyamatát. (Minderről lásd Fleck Zoltán Demokráciát című írását az ÉS-ben: Demokráciát!A köztársaságot ugyanaz a népszavazás legitimálja majd, amely az egész alkotmányos folyamatot. 

A köztársasági államforma bevezetése és a köztársasági alkotmány létrehozása több mint reform, ám kevesebb, mint a forradalom. Az orbáni ancien régime igazságosságot nélkülöző, törvénytelenül törvényes szabályai és önkényesen szervezett intézményei helyébe európai jogokhoz és kötelezettségekhez illeszkedő jogállami normákat, alkotmányos intézményi súlyokat és ellensúlyokat kell teremteni, hogy az orbáni önkényuralom helyén ne születhessen egy másik önkényuralom. Az ancien régime szabályainak és intézményeinek lebontása, a jogállami intézmények felépítése egyben az új rendszerváltó politikai hatalom önkorlátozása: egyetlen politikus, politikai párt se élhessen vissza az orbáni egyeduralom eszközeivel. 

A jogász társadalom már a tízes években, különböző civil szakmai körökben megvitatta az alkotmányozás problémáit, elkészültek alkotmánytervezetek és alapvető törvények koncepciói. A jogi rendszerváltáshoz minél előbb hozzá kell kezdeni, mert a 2022-es rendszerváltó kormánynak azonnal kormányoznia kell, és ehhez megfelelő törvényes alapra van szükség. Ezt a jogi rendszerváltó folyamatot összehangoltan, szakmai hitelességgel és ugyanakkor demokratikusan kell a választások előtt, majd a választások után véghez vinni. 

Az összehangolás csak szakmailag hiteles, az egyesült ellenzék által politikailag felhatalmazott civil szerveződés kezében lehet, amely képes a vélemények összegyűjtésére, nyilvános megvitatására és alternatív javaslatok elkészítésére. Mivel meggyőződésem szerint, a 2022-es rendszerváltó kormánynak nem politikai pártkormánynak, hanem civil szakértői kormánynak kell lennie, a civil szerveződést az ellenzéki szakértői árnyékkormány igazságügy-minisztere vezetésével és civil szakértőivel szükséges összehangolni...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.